نحوه محاسبه دیه مو طبق قانون مجازات اسلامی

16 اسفند 1399 0 937
نحوه محاسبه دیه مو طبق قانون مجازات اسلامی

نحوه محاسبه دیه مو

مطابق با قانون مجازات اسلامی، دیه مالی است که بدلیل انجام جنایت بر نفس یا عضو، به زیان دیده یا اولیای دم و یا ولی او پرداخت میگردد. در واقع دیه، مقدار معین مال می باشد که بدلیل جنایات عمدی یا غیر عمدی در شرع مقدس اسلام مقرر شده است و توسط قضات حکم به پرداخت آن صادر میگردد. در این مقاله سعی می گردد تا در ارتباط با میزان دیه مو و نحوه محاسبه آن به تفصیل توضیح داده شود.

مو یکی از اعضای بدن انسان است که جنبه زیبایی بسیاری در افراد بخصوص بانوان دارد و مطابق با قانون، هیچ کسی حق این را ندارد که موی فرد دیگری را تعمدا بکند. کندن موی سر مطابق با قانون مجازات اسلامی جرم است و برای آن مجازات هایی نیز در نظر گرفته شده است که قاضی رسیدگی کننده به پرونده موظف است تا بر طبق آن رای صادر نماید. میزان دیه در قانون مجازات اسلامی مشخص و معین می باشد اما در پاره ای از موارد میزان دیه مشخص نگردیده و تعیین آن بر عهده قاضی پرونده می باشد که او هم مطابق با نظر کارشناس رسمی دادگستری میزان دیه را تعیین می نماید. زمانی که حکم به پرداخت دیه صادر میگردد فردی که محکوم به پرداخت دیه است، موظف است که در مهلت مقرر قانونی آن را پرداخت نماید.

بیشتر بخوانید: در چه مواردی دیه از بیت المال پرداخت می گردد؟

نحوه محاسبه دیه مو مطابق با قانون مجازات اسلامی

دیه کندن موی سر یا ریش مرد

ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی بیان نموده است:

کندن و یا از بین بردن تمام موی سر یا ریش مرد، در صورتی که دیگر نروید، دیه کامل دارد و اگر دوباره بروید، نسبت به موی سر، ارش و نسبت به ریش یک سوم دیه کامل ثابت است. در این حکم فرقی میان موی کم پشت و پرپشت و کودک و بزرگسال نیست.

دیه کندن موی سر زن

در این ارتباط ماده ۵۷۷ قانون مجازات اسلامی بیان نموده است:

کندن و یا از بین بردن تمام موی سر زن، در صورتی که دیگر نروید، موجب دیه کامل زن و اگر دوباره بروید، موجب مهرالمثل است. در این حکم فرقی میان موی کم پشت و پرپشت و کودک و بزرگسال نیست.

تبصره- اگر مهرالمثل بیش از دیه کامل زن باشد فقط به مقدار دیه کامل زن، پرداخت می شود.

ماده ۵۷۸ قانون مجازات اسلامی بیان نموده است:

چنانچه قسمتی از موی سر مرد یا زن یا ریش مرد طوری از بین برود که دیگر نروید، باید به نسبت، دیه پرداخت شود و اگر دوباره بروید، در موی سر مرد، ارش و در ریش به نسبت از یک سوم دیه کامل و در موی سر زن به همان نسبت از مهرالمثل، باید دیه پرداخت شود.

دیه کندن موی سر زن یا مرد همراه با رضایت وی یا ولی او

ماده ۵۷۹ قانون مجازات اسلامی بیان نموده است:

کندن موی سر زن یا مرد یا ریش مرد، چنانچه با رضایت شخص یا در مواردی که اذن شخص معتبر نیست، با رضایت ولی او باشد یا به جهت ضرورتهای پزشکی لازم باشد، دیه یا ارش ندارد.

تعیین میزان دیه مو در صورت روییدن یا نروییدن آن

ماده ۵۸۰ قانون مجازات اسلامی بیان نموده است:

تشخیص روییدن و نروییدن مو با کارشناس مورد وثوق است. چنانچه نظر کارشناس بر نروییدن باشد و دیه پرداخت شود، ولی پس از آن خلاف نظر او ثابت گردد، باید مازاد بر ارش یا یک سوم دیه و یا مهرالمثل، حسب مورد به پرداخت کننده دیه، مسترد شود و اگر نظر کارشناس بر روییدن باشد و ارش یا یک سوم دیه و یا مهرالمثل، حسب مورد پرداخت شود ولی خلاف نظر او ثابت گردد، باید مابه التفاوت آن پرداخت شود.

تعیین میزان دیه ابرو

ماده ۵۸۱ قانون مجازات اسلامی بیان نموده است:

کندن و یا از بین بردن هر یک از ابروها، اگر بدون رضایت شخص یا ولی او در مواردی که اذن شخص معتبر نیست و یا بدون ضرورت تجویز کننده باشد یک چهارم دیه کامل دارد و اگر دوباره بروید، موجب ارش است و اگر مقداری از آن بروید نسبت به مقداری که روییده، ارش و نسبت به مقداری که نروییده، دیه با احتساب مقدار مساحت، تعیین می شود.

بیشتر بخوانید: نمونه قرارداد اجاره رحم

از بین رفتن موی سر، ریش یا ابرو پیش از وقوع جنایت

ماده ۵۸۲ قانون مجازات اسلامی بیان نموده است:

اگر مقداری از موی سر، ریش و ابرو پیش از جنایت از بین رفته باشد، زائل کردن باقیمانده آنها، حکم از بین بردن قسمتی از مو را دارد.

ماده ۵۸۳ قانون مجازات اسلامی بیان نموده است:

هرگاه با از بین بردن عضو یا پوست و مانند آن، موی سر، ریش یا ابرو از بین برود، علاوه بر دیه مو یا ریش یا ابرو، حسب مورد دیه یا ارش جنایت نیز پرداخت می شود.

تعیین دیه در صورت از بین رفتن سایر موهای بدن

ماده ۵۸۴ قانون مجازات اسلامی بیان نموده است:

از بین بردن تمام یا قسمتی از موی پلک یا سایر موهای بدن در صورت بروز عیب و نقص موجب ارش است، خواه بروید خواه نروید و چنانچه با از بین بردن عضو یا کندن پوست و مانند آن باشد، تنها دیه یا ارش محل مو پرداخت می شود.

ماده ۵۸۵ قانون مجازات اسلامی بیان نموده است:

هرگاه موی سر مرد یا زن یا ریش مرد که از بین رفته است با عیب و نقص بروید مانند آنکه رنگ یا حالت طبیعی آن تغییر کند یا کم پشت بروید، ارش ثابت است. مقدار ارش مزبور در مورد ریش باید بیشتر از یک سوم دیه کامل و در مورد موی سر مرد، بیشتر از ارشی باشد که در صورت رویش بدون عیب تعیین می شود. در مورد موی سر زن نیز علاوه بر ارش یا ثلث دیه یا مهرالمثل حسب مورد باید ارش دیگری برای عیب حاصله پرداخت شود.

ماده ۵۸۶ قانون مجازات اسلامی بیان نموده است:

ملاک مسئولیت صدمه به مو، از بین بردن آن است و شیوه از بین بردن مانند کندن یا سوزاندن، تأثیری در حکم ندارد.


امیدواریم مطالب برای شما مفید بوده باشد. لطفا مطالب را با دوستان خود به اشتراک بگذارید و با امتیاز دادن به مطالب، ما را در جهت بهبود و تولید هر چه بیشتر مطالب یاری فرمایید. همچنین می توانید نظرات یا سوالات خود را در بخش دیدگاه ها مطرح نمایید در اسرع وقت به سوالات شما پاسخ داده خواهد شد.

جهت اخذ مشاوره، می توانید به بخش مشاوره حقوقی مراجعه نمایید.

درخواست مشاوره

افزودن دیدگاه

امتیاز شما :

دیدگاه کاربران

دیدگاهی ثبت نشده است.
تماس با وکیل