نمونه رای تاثیر معاملات خدمه شرکت تجاری در مقابل شخص ثالث

23 اسفند 1400 0 68
نمونه رای تاثیر معاملات خدمه شرکت تجاری در مقابل شخص ثالث

بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای تاثیر معاملات خدمه شرکت تجاری در مقابل شخص ثالث برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید.

این نمونه رای که از شعبه 46 دادگاه تجدیدنظر استان تهران صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: خدمه شرکت تجاری، معاملات خدمه برای شرکت، اصل 40 قانون اساسی، اثر معاملات خدمه شرکت در مقابل اشخاص ثالث، ماده 2 قانون تجارت، رای تاثیر معاملات خدمه شرکت تجاری در مقابل شخص ثالث

بیشتر بخوانید: نمونه رای ایراد سمت به نماینده شرکت

چکیده رای تاثیر معاملات خدمه شرکت تجاری

اعمال خدمه در راستای فعالیت های تجاری شرکت تجاری علیه تاجر قابل استناد است و اختلاف شرکت و خدمه نسبت به شخص ثالث قابل استناد نیست.

بیشتر بخوانید: اصل غیرقابل استناد بودن ایرادات در اسناد تجاری به چه معناست؟

رای دادگاه تجدیدنظر

تجدیدنظر خواهی شرکت ... با وکالت آقای ... بطرفیت ... نسبت به دادنامه شماره 349-27/03/1399 شعبه 42 دادگاه عمومی حقوقی تهران متضمن حکم به بی حقی در دعوی مطالبه مبلغ 815/500/000 ریال و خسارت دادرسی و تاخیر تادیه، وارد نیست. اعمال خدمه شرکت تجاری در انجام معامله برای تاجر از جمله اخذ وجه از طرف قرارداد ثالث علیه شرکت تجاری موثر و معتبر بوده و هرگونه ادعایی از شرکت تجاری با وجود استناد به قراردادی که با دخالت خدمه مذکور منعقد گردیده است به اعتبار مسموع نبودن تناقض گویی و اقدام متناقض و به دلالت اصل 40 قانون اساسی مردود است. بنابراین هرگونه اختلافی بین شرکت و خدمه منعقد کننده قرارداد و اخذ کننده وجه خدمت موضوع قرارداد قابل تسری به شخص ثالث نمی باشد دادگاه به استناد ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی تجدیدنظر خواهی را رد و دادنامه یاد شده را تایید می نماید، این رای قطعی است.

رئیس شعبه 46 دادگاه تجدیدنظر استان تهران

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در عدالت سرا اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدیدنظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.

جهت اخذ مشاوره، می توانید به بخش مشاوره حقوقی مراجعه نمایید.

درخواست مشاوره

افزودن دیدگاه

دیدگاه کاربران

دیدگاهی ثبت نشده است.