نمونه رای مطالبه وجه سفته

05 فروردین 1402 0 419
نمونه رای مطالبه وجه سفته

بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای مطالبه وجه سفته برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید.

این نمونه رای که از شعبه چهارم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان تاکستان صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: سفته سفید امضاء، قابلیت نقل و انتقال سفته سفید امضاء، اعطای وکالت به دارنده سفته، رای مطالبه وجه سفته

مطلب مرتبط: سفته چیست؟ راه های مطالبه سفته کدام است؟

چکیده رای مطالبه وجه سفته

تسلیم سفته به صورت سفید امضاء دلالت بر اعطای وکالت به دارنده جهت درج نمودن مندرجات آن دارد و سفته سند تجاری است که با قبض و اقباض نیز منتقل می شود و ایرادات مربوط به تضمینی بودن آن در برابر دارنده نهایی با حسن نیت قابلیت استناد ندارد.

بیشتر بخوانید: نمونه رای دلیل پرداخت وجه سفته

رای دادگاه

در خصوص دعوای خواهان آقای ... فرزند ... با وکالت آقای ... به طرفیت آقای ... فرزند ... به خواسته صدور حکم بر مطالبه مبلغ ۱/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال وجه یک فقره سفته به شماره ۰۹۸۳۱۲ مورخ 20-02-1400 به انضمام خسارات دادرسی و خسارت تاخیر تادیه، دادگاه با توجه به دادخواست تقدیمی خواهان و ملاحظه مستندات ارائه شده از ناحیه مشارالیه (اصل سفته های موصوف) که دلالت بر استقرار دین به میزان خواسته در عهده خوانده داشته و بقاء اصول مستندات مذکور در ید مدعی دلالت بر اشتغال ذمه مدعی علیه و استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و نظر به این که دفاعیات خوانده در جلسه رسیدگی این دادگاه نیز نافی حق خواهان نیست زیرا خوانده دفاعاً بیان داشته سفته ادعایی خواهان بابت ضمانت و به عنوان سند سفید امضاء به شخصی به نام ... و بابت شراکت در مغازه گل فروشی تحویل داده است، در حالی که اولاً- سفته در وجه خواهان صادر شده است. ثانیاً- چنانچه خوانده سفته را به صورت سفید امضاء نیز اعطاء کرده باشد به معنای اعطای وکالت در درج سایر مندرجات آن می باشد و ثالثاً- سفته سند تجاری است که قابلیت نقل و انتقال حتی با قبض و اقباض دارد و ادعای تضمینی بودن آن با توجه به وضعیت تجریدی و اصل عدم توجه ایرادات در مقابل دارنده نهایی قابل استماع نیست. بنابراین دعوی فوق به نظر دادگاه محمول به صحت تشخیص و مستنداً به مواد ۱۹۸، ۵۱۵ و ۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 و مواد 249، 307، 308 و 309 از قانون تجارت خوانده را به پرداخت ۱/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت اصل خواسته و مبلغ ۳۴/۹۲۲/۰۰۰ ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل خواهان مطابق قرارداد حق الوکاله منضم به دادخواست از مأخذ ۲۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال و نیز خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست تا هنگام پرداخت با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین و در واحد اجرای احکام مدنی محاسبه می گردد در حق خواهان محکوم می نماید. رای صادره حضوری و ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ، قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر مرکز استان قزوین می باشد.

شعبه چهارم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان تاکستان

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در عدالت سرا اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدیدنظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.


امیدواریم مطالب برای شما مفید بوده باشد. لطفا مطالب را با دوستان خود به اشتراک بگذارید و با امتیاز دادن به مطالب، ما را در جهت بهبود و تولید هر چه بیشتر مطالب یاری فرمایید. همچنین می توانید نظرات یا سوالات خود را در بخش دیدگاه ها مطرح نمایید در اسرع وقت به سوالات شما پاسخ داده خواهد شد.

جهت اخذ مشاوره، می توانید به بخش مشاوره حقوقی مراجعه نمایید.

درخواست مشاوره

افزودن دیدگاه

امتیاز شما :

دیدگاه کاربران

دیدگاهی ثبت نشده است.
تماس با وکیل