درخواست کپی برابر با اصل مدارک شرکت از اداره ثبت شرکتها

07 مرداد 1399 0 814
درخواست کپی برابر با اصل مدارک شرکت از اداره ثبت شرکتها

بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه درخواست کپی برابر با اصل مدارک شرکت از اداره ثبت شرکتها برایتان قرار داده ایم تا با چارچوب تنظیم آن آشنا شوید.

 

نمونه درخواست کپی برابر با اصل مدارک شرکت از اداره ثبت شرکتها

بسمه تعالی

اداره محترم ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری تهران

سلام علیکم:

احتراما، کلیه اعضا هیئت مدیره شرکت ... به شماره ثبت ... و شناسه ملی ... با توجه به فقدان مدارک شرکت تقاضای دریافت تصویر برابر با اصل اساسنامه/ اظهارنامه را دارند. خواهشمند است دستور فرمایید اقدام لازم مبذول گردد.

مشخصات هیئت مدیره:

رئیس هیئت مدیره: خانم/ آقای ... به شماره ملی ...

آدرس: ...، کد پستی: ...

مدیر عامل و عضو هیئت مدیره: خانم/ آقای ... به شماره ملی ...

آدرس: ...، کد پستی: ...

نایب رئیس هیئت مدیره: خانم/ آقای ... به شماره ملی ...

آدرس: ...، کد پستی: ...

با توجه به اینکه تقاضای صدور برابر با اصل فقط برای یک بار و از سوی کلیه اعضاء هیئت مدیره امکان پذیر می باشد بدینوسیله اعضاء متعهد می گردند نسبت به نگهداری اوراق شرکت دقت لازم را نموده و از تقاضای مجدد خودداری نمایند.

محل امضای اعضای هیئت مدیره

بیشتر بخوانید: نمونه صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده در شرکت سهامی خاص

تذکرات مهم:
  1. فرم فوق صرفاً بعنوان نمونه چگونگی درخواست، تهیه شده و لذا می بایست بر روی سربرگ شرکت و به صورت تایپی به امضاء کلیه اعضای هیئت مدیره و ممهور به مهر شرکت باشد و درخواست های تکمیل شده دستی قابل اقدام نمی باشد.
  2. ارائه تصاویر روزنامه رسمی آخرین آدرس قانونی شرکت یا موسسه الزامی می باشد.
  3. ارائه کپی کارت ملی (پشت و رو) اعضاء الزامیست.
  4. امکان ارائه تصویر مدارک دیگر پرونده به جز موارد یاد شده فوق وجود ندارد.
  5. تصاویر برابر با اصل مدارک درخواست شده صرفاً از طریق پست و به آدرس قانونی شرکت ارسال می گردد.
  6. مسئولیت عدم رعایت هر یک از مراتب فوق و در نتیجه عدم اقدام آن در اداره با هیئت مدیره شرکت درخواست کننده می باشد.

با وجود این درخواست که از نظر قضایی کامل می باشد اما در هر حال با توجه به متفاوت بودن هر پرونده و دارا بودن نکات و ظرائف خاص خود لذا این درخواست شما را از مشاوره با وکیل بی نیاز نمی نماید.

جهت اخذ مشاوره، می توانید به بخش مشاوره حقوقی مراجعه نمایید.

درخواست مشاوره

افزودن دیدگاه

دیدگاه کاربران

دیدگاهی ثبت نشده است.
تماس با وکیل