نمونه رای مستند و مستدل در ارتباط با معافیت از کیفر

24 آذر 1399 0 498
نمونه رای مستند و مستدل در ارتباط با معافیت از کیفر

بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای مستند و مستدل در ارتباط با معافیت از کیفر برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید.

این نمونه رای که از شعبه ... دادگاه کیفری دو مجتمع شهید بهشتی شهر ارومیه صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: وجود جهات مخففه، حق بر مجازات نشدن، فقدان سابقه موثر کیفری، کنترل بزهکار، اصلاح مرتکب، رای معافیت از کیفر

 

چکیده رای

به منظور جایگزینی کیفر و کاهش آثار زیان بار آن و گاه تحت تاثیر اصول بنیادین حقوق کیفری مذکور با پیش بینی "اصلاح مرتکب" در آینده، دادگاه می تواند "حکم بر معافیت از کیفر" صادر نماید.

 

نمونه رای مستند و مستدل در ارتباط با معافیت از کیفر

پرونده کلاسه ... شعبه ... دادگاه کیفری دو مجتمع شهید بهشتی شهر ارومیه تصمیم نهایی شماره ...

متهم: خانم ... فرزند ... به نشانی ...

اتهام ها:

معاونت در حفر چاه غیر مجاز از طریق دعوت و تسهیل برای حفر چاه

دادگاه با عنایت به جامع اوراق و محتویات پرونده ختم دادرسی را اعلام، با استعانت از درگاه خداوند متعال و تکیه بر شرف و وجدان، مبادرت به صدور رای می نماید.

مطلب مرتبط: نحوه اجرای مجازات حبس در قانون مجازات اسلامی

رای دادگاه

در خصوص اتهام خانم ... فرزند ... فاقد سابقه کیفری، متاهل، آزاد به قید التزام به حضور با تعیین وجه التزام دائر بر معاونت در حفر چاه غیر مجاز، نظر به گزارش سازمان آب منطقه ای آذربایجان غربی، تحقیقات مبسوط صورت گرفته از بدو تشکیل پرونده و اقاریر صریح متهم در جلسه دادگاه، بزه انتسابی به نامبرده محرز و مسلم است؛ لذا دادگاه به جهت وجود جهات مخففه در پرونده از قبیل همکاری موثر متهم در جریان رسیدگی در جلسه دادگاه/بند ب/اقرار موثر متهم/ بند ت/ندامت، حسن سابقه (وضعیت فردی، اجتماعی و خانوادگی ایشان و فقدان سابقه موثر کیفری و وضع خاص متهم/ بند ث/ از ماده ٣٨ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ١٣٩٢ و نظر به اینکه اگر بتوان بجای فرآیند کیفری که خود دارای درجاتی از قدرت سزادهنده، ارعابی، تحقیر کننده و سرزنش آمیز است از فرآیند غیر کیفری برای پاسخ به اقدام غیر قانونی مرتکب استفاده نمود. "حق بر مجازات نشدن" اقتضای آن را دارد که تدابیر مذکور اولویت یافته و تدابیر کیفری را به تاخیر اندازند. ترجیح فرآیندها و پاسخ های غیر کیفری به فرآیند و پاسخ های غیر کیفری به فرآیند و پاسخ های کیفری نه تنها ناشی از "اصل حداقل بودن حقوق جزا" که در تبصره الحاقی (بموجب ماده ٢ از قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ٢٣/٢/١٣٩٢) به ماده ١٨ از قانون مجازات اسلامی مصوب ١٣٩٢ نیز مورد اشاره واقع شده است بلکه ناشی از حق بر مجازات نشدن نیز می باشد. توسل به مجازات هزینه زاترین فرآیند و زیان بارترین پاسخ به جرم است و بدیهی که توسل به آن باید در صورت احراز ناکارآمدی و یا عدم تناسب سایر فرآیندها و پاسخ ها صورت گیرد؛ لذا با مدنظر قرار دادن اهداف جدید برای نظام عدالت کیفری و استخدام تکنیک ها و فنون جدید جهت تنظیم و تعیین راهبرد "مدیریت خطر" و "کنترل بزهکار" بالقوه و بالفعل که منجر به پای بندی و تعهد بزه کار به قوانین و مقررات نظام حقوقی حاکم بر او می شود. بنابر مراتب فوق، به منظور جایگزینی کیفر و کاهش آثار زیان بار آن و گاه تحت تاثیر اصول بنیادین حقوق کیفری مذکور با پیش بینی "اصلاح مرتکب" در آینده مستندا به ماده ٣٩ قانون مجازات اسلامی مصوب ١٣٩٢ ناظر بر مواد ٣٨ و ١٩ همان قانون، "حکم بر معافیت از کیفر" صادر و اعلام می دارد رای صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز از ابلاغ در راستای ماده ٤٢٧ از قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ١٣٩٢ قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان آذربایجان غربی می باشد.

محسن مرادی اوجقاز

رییس شعبه ١١٩ دادگاه کیفری دو مجتمع شهید بهشتی ارومیه

بیشتر بخوانید: نحوه اجرای مجازات جزای نقدی در قانون مجازات اسلامی

مستندات قانونی مرتبط با نمونه رای مستند و مستدل در ارتباط با معافیت از کیفر

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

شماره نظریه: 7/98/55 شماره پرونده: ک 55-861-89 تاریخ نظریه: 1398/08/21

آیا اعمال تاسیسات حقوقی مخففه در قانون مجازات اسلامی و آیین دادرسی کیفری از جمله معافیت از کیفر ملازمه ای با حضور متهم در دادرسی دارد یا خیر؟ آیا متهم غایب می تواند از مزایای مذکور استفاده کند موارد ممنوعیت کدام است؟

نظر به اینکه مفاد ماده 39 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 که در مقام بیان صدور حکم به «معافیت از کیفر» و شرایط آن است، دلالتی بر ضرورت حضور متهم در جریان دادرسی ندارد، بنابراین صدور حکم به معافیت از کیفر نسبت به متهمی که در فرایند دادرسی حضور نیافته، فاقد منع قانونی است.

ماده ۳۹ قانون مجازات اسلامی

در جرائم تعزیری درجه های هفت و هشت در صورت احراز جهات تخفیف چنانچه دادگاه پس از احراز مجرمیت، تشخیص دهد که با عدم اجرای مجازات نیز مرتکب، اصلاح می شود در صورت فقدان سابقه کیفری موثر و گذشت شاکی و جبران ضرر و زیان یا برقراری ترتیبات جبران آن می تواند حکم به معافیت از کیفر صادر کند.

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در عدالتسرا اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.


امیدواریم مطالب برای شما مفید بوده باشد. لطفا مطالب را با دوستان خود به اشتراک بگذارید و با امتیاز دادن به مطالب، ما را در جهت بهبود و تولید هر چه بیشتر مطالب یاری فرمایید. همچنین می توانید نظرات یا سوالات خود را در بخش دیدگاه ها مطرح نمایید در اسرع وقت به سوالات شما پاسخ داده خواهد شد.

افزودن دیدگاه

امتیاز شما :

دیدگاه کاربران

دیدگاهی ثبت نشده است.
تماس با وکیل