نمونه قرارداد اجاره رحم

06 اسفند 1399 0 131
نمونه قرارداد اجاره رحم

بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه قرارداد اجاره رحم (مادر جایگزین) برایتان قرار داده ایم تا با چارچوب تنظیم این نوع قرارداد آشنا شوید.

 

نمونه قرارداد اجاره رحم (مادر جایگزین)

بنام خدا

یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود

«ای کسانی که ایمان آورده اید به عهد و پیمانی که می بندید وفا کنید.»

این قرارداد اجاره رحم بر اساس مفاد مواد ۱۰ و ۵۱۲ قانون مدنی و با استفاده از وحدت ملاک مواد ۱ و ۲ قانون نحوه اهدا جنین به زوجین نابارور و آئین نامه اجرایی آن فیمابین طرفین والدین حکمی و مادر جایگزین بشرح ذیل تنظیم و به امضا رسید.

مستاجرین (والدین حکمی): خانم …………… و آقای …………… با مشخصات ……………

اجیر (مادر جایگزین): خانم …………… متولد …………… کد ملی …………… به نشانی ……………

موضوع اجاره: استفاده از رحم اجیر به عنوان مادر جایگزین به منظور قبول نطفه و گذاشتن جنین حاصله از تلقیح سلول های جنسی مستأجرین و پرورش طبیعی آن تا مرحله تولد و تسلیم نوزاد پس از تولد به والدین حکمی.

مدت قرارداد: از تاریخ تنظیم سند الی پایان حاملگی اعم از آنکه وضع حمل طبیعی یا زودرس یا منجر به سقط جنین گردد. بدیهی است در صورت منفی بودن آزمایش پس از کاشت جنین قرارداد مزبور پایان یافته تلقی می‌شود.

اجرت: مبلغ کل قرارداد …………… ریال بوده که مستاجرین متضامناً متعهد به پرداخت آن به شرح ذیل خواهند بود:

 1. مبلغ …………… ریال به منظور شروع مقدمات موضوع قرارداد و انجام اقدامات اولیه پزشکی جهت فراکاشت جنین.
 2. مبلغ …………… ریال همزمان با اخذ نتیجه مثبت و در صورت منفی بودن آزمایش حاملگی مبلغ این بند به …………… ریال کاهش و قرارداد فسخ می‌شود.
 3. مبلغ …………… ریال مقارن با شروع ماه دوم حاملگی.
 4. مبلغ …………… ریال مقارن با شروع ماه سوم حاملگی.
 5. مبلغ …………… ریال مقارن با شروع ماه چهارم حاملگی.
 6. مبلغ …………… ریال مقارن با شروع ماه پنجم حاملگی.
 7. مبلغ …………… ریال مقارن با شروع ماه ششم حاملگی.
 8. مبلغ …………… ریال مقارن با شروع ماه هفتم حاملگی.
 9. مبلغ …………… ریال مقارن با شروع ماه هشتم حاملگی.
 10. مبلغ …………… ریال همزمان با وضع حمل مشروط بر آنکه نوزاد زنده متولد شود.

تبصره ۱- چنانچه نتیجه وضع حمل تولد بیش از یک فرزند باشد …………… ریال در ازای هر نوزاد اضافه، به مبلغ قرارداد افزوده می‌شود.

تبصره ۲- چنانچه فرزند قبل از ماه نهم ولی با قابلیت ادامه حیات متولد شود اجرت بر اساس تمام مبلغ قرارداد پرداخت خواهد شد.

تبصره ۳- چنانچه جنین در اثنا حاملگی سقط گردد مستاجرین فقط متعهد به پرداخت اجرت تا زمان سقط جنین خواهند بود و چنانچه جنین در ماه نهم سقط شود یا بلافاصله پس از تولد فوت کند اجرت ماه نهم (مربوط به زمان وضع حمل) به مبلغ …………… ریال کاهش می‌یابد.

تبصره ۴- چنانچه سقط جنین بر اساس تشخیص پزشک معالج به صورت عمدی یا بر اساس تقصیر از ناحیه مادر جایگزین اتفاق افتاده باشد نامبرده مستحق هیچ گونه اجرتی نبوده و متعهد به استرداد وجوه دریافتی در طول قرارداد نیز خواهد بود.

تبصره ۵- مستاجرین متعهدند علاوه بر اجرت موضوع قرارداد کلیه هزینه های بارداری و مخارج پزشکی، داروئی، بیمارستانی مربوط به حاملگی و عمل جراحی زایمان و ایاب و ذهاب مرتبط با موضوع قرارداد اجیر را طبق فاکتور معتبر پرداخت نمایند.

تبصره ۶- چنانچه نتیجه آزمایش اولیه پس از فراکاشت جنین منفی بود اجیر صرفاً مبلغ مندرج در بند یک اجرت را دریافت نموده و دیگر هیچگونه حقی نخواهد داشت.

شرایط قرارداد:

۱- با توجه به اهمیت سلامت جسمی و روانی مادر جایگزین و تاثیر آن بر جنین، نامبرده متعهد است در طول بارداری نسبت به رعایت تمام مسائل شرعی، عرفی و قانونی و نیز توصیه های پزشکی اهتمام نماید.

۲- هزینه درمان بیماری هایی که مربوط به بارداری نباشد و نیز بیماری هایی که غیر مستقیم ناشی از حاملگی باشد بر عهده مادر جایگزین خواهد بود.

۳- کلیه عوارض و خسارات مادی، روانی و جسمی و حتی جانی اعم از آنکه مستقیم یا غیر مستقیم ناشی از فراکاشت جنین در رحم مادر جایگزین و بارداری وی تا پایان دوره حاملگی و وضع حمل باشد بر عهده اجیر بوده و مستاجرین هیچ گونه مسئولیتی از هیچ جهت ندارند و اجیر با پیش بینی تمام مخاطرات مالی و جانی انجام موضوع این قرارداد را قبول نمود و در هیچ صورت موضوع قرارداد شامل مقررات تأمین اجتماعی و قانون کار نمی باشد و اجیر ضمن العقد حاضر، حق طرح هرگونه دعوی در مراجع قانونی پیش بینی شده در مقررات مزبور را از خود سلب و ساقط نموده و به مستاجرین وکالت بلاعزل می دهد تا نسبت به اسقاط هرگونه حقی یا اعلام رضایت از سوی نامبرده در مراجع مزبور اقدام نمایند.

۴- اجیر متعهد است در پایان مدت قرارداد و پس از تولد نوزاد نسبت به تحویل وی به پدر و مادر حکمی (مستاجرین) اقدام نموده و هیچ گونه ادعایی در خصوص فرزند متولد شده نخواهد داشت و با توجه به اینکه شناسنامه نوزاد نیز به نام پدر و مادر حکمی صادر خواهد شد لذا نامبرده هیچ گونه سمت شرعی و قانونی نسبت به نوزاد متولد شده نخواهد داشت.

۵- اجیر متعهد است پس از تولد نوزاد حسب نظر پزشک متخصص مربوطه هر تعداد روز و هر مرتبه ای که از جهت حیات کودک لازم و ضروری تشخیص داده شود نسبت به شیردهی طفل اقدام نماید.

۶- مستاجرین متعهدند چنانچه بعداً قرارداد مزبور از طرف اداره دارائی مشمول مالیات تشخیص داده شود نسبت به پرداخت آن به هر میزان که اعلام و قطعی گردد اقدام نمایند.

۷- مادر جایگزین (اجیر) متعهد است حسب درخواست والدین حکمی پس از تولد نوزاد یا نوزادان تحت آزمایش DNA قرار گیرد و در صورتی که فرزند یا فرزندان متولد شده متعلق به پدر و مادر حکمی (مستاجرین) نباشد مسئولیت آن بر عهده مادر جانشین بوده و طفل به دنیا آمده ملحق به مادر جانشین خواهد بود. بدیهی است در صورت عدم مطابقت آزمایش، مادر جانشین متعهد به استرداد تمامی وجوه دریافتی موضوع این قرارداد و خسارات وارده می‌باشد.

۸- تعیین شهر و محل زایمان در اختیار مستاجرین بوده و مادر جایگزین مرقوم متعهد و ملتزم است در محل تعیین شده مبادرت به زایمان نماید.

۹- ذیل قرارداد حاضر را آقای …………… همسر خانم …………… به عنوان شاهد و نیز رضایت دهنده مبنی بر اینکه اجیر مرقوم مجاز به در اختیار گذاشتن رحم خود برای انجام موضوع قرارداد خواهد بود امضا نمود. علیهذا نامبرده نیز ضمن اعلام رضایت قطعی و منجز خود مبنی بر اقدام مزبور هرگونه ادعای آتی در این خصوص اعم از ادعا نسبت به فرزند متولد شده یا خسارات احتمالی وارده به اجیر را از خود سلب و ساقط می نماید.

محل امضاء و اثر انگشت مستاجرین             محل امضاء و اثر انگشت اجیر

محل امضاء و اثر انگشت همسر اجیر (شاهد اول)             محل امضاء و اثر انگشت شاهد دوم

 
مدارک مورد نیاز جهت اجاره رحم
 1. اصل سند نکاحیه زوجین متقاضی
 2. طلاق نامه یا گواهی فوت و یا رضایت همسر مادر جایگزین (اجیر)
 3. گواهی پزشک زنان و زایمان بر قابلیت بارداری مادر جایگزین

با وجود این نمونه قرارداد اجاره رحم که از نظر قضایی کامل می باشد اما در هر حال با توجه به متفاوت بودن هر پرونده و دارا بودن نکات و ظرائف خاص خود لذا این قرارداد شما را از مشاوره با وکیل بی نیاز نمی نماید.

جهت اخذ مشاوره، می توانید به بخش مشاوره حقوقی مراجعه نمایید.

درخواست مشاوره

افزودن دیدگاه

دیدگاه کاربران

دیدگاهی ثبت نشده است.