چگونگی الزام موجر به تحویل مورد اجاره به مستاجر

13 مهر 1398 0 871
چگونگی الزام موجر به تحویل مورد اجاره به مستاجر

الزام موجر به تحویل مورد اجاره به مستاجر

برای طرح دعوای الزام موجر به تحویل مورد اجاره به مستاجر، لازم است که قرارداد اجاره ای بین موجر و مستاجر تنظیم گردیده باشد و بر مبنای آن تاریخ مشخصی نیز برای تحویل مورد اجاره به مستاجر، مشخص شده باشد. چنانچه با تمام این اوصاف موجر در زمان تعیین شده ملک را به مستاجر تحویل ندهد در این شرایط مستاجر میتواند با مراجعه به دادگاه صالح، دادخواست الزام موجر به تحویل مورد اجاره را تقدیم نماید.

در دعوای الزام به تحویل مورد اجاره به مستاجر، خواهان دعوا، مستاجر می باشد که می بایست دادخواست خود را بطرفیت موجر مطرح نماید. همچنین مرجع صالح در دعوای الزام به تحویل مورد اجاره به مستاجر، دادگاه محل وقوع ملک می باشد.

مطلب مرتبط: وظایف مالک ملک در مقابل مستاجر چیست؟

نحوه اجرای رای

پس از صدور رأی مبنی بر الزام به تحویل مورد اجاره به مستاجر، در صورتیکه موجر با اختیار خود ملک را تحویل مستاجر ندهد، ملک توسط دادگاه با اجبار به تصرف مستاجر قرار می گیرد و در صورتیکه امکان تحویل ملک به مستاجر وجود نداشته باشد، مستاجر میتواند قرارداد را فسخ نماید.

 
نکات مهم در دعوای الزام موجر به تحویل مورد اجاره به مستاجر
  • اگر به دلایلی از قبیل آتش سوزی و یا زلزله و ... ملک مورد اجاره از بین برود، اجاره نامه باطل می گردد.
  • در اموال غیرمنقول اصل بر این است که تحویل کلید ملک به منزله تحویل ملک می باشد مشروط بر اینکه امکان استفاده و بهره برداری کامل از ملک وجود داشته باشد.
  • مستاجر میتواند تا زمانی که مورد اجاره تحویل او داده نشده است از پرداخت اجاره بها خودداری نماید.
  • اگر مستاجر نتواند الزام موجر را بخواهد، میتواند قرارداد را فسخ نماید و اگر نخواهد قرارداد را فسخ کند، میتواند برای اجرت المثل منافع به موجر که غاصب منفعت او است مراجعه نماید.
  • ممکن است در قرارداد اجاره ذکر شود که در صورت تاخیر موجر در تحویل مورد اجاره مبلغی بعنوان خسارت تعیین شود، در اینصورت مستاجر میتواند در دادخواست خود، خسارت تاخیر انجام تعهد از سوی موجر را تا روز تقدیم دادخواست مطالبه نماید.
  • اجرت‌المثل جایی قابل کاربرد خواهد بود که کسی از مال دیگری منتفع و عین مال باقی و برای مدتی که منتفع شده، بین طرفین مال‌الاجاره رای معین نشده باشد خواه بدون اذن مالک استیفاء مزبور صورت گرفته باشد خواه با اذن او. اما اجرت عمل یا حق‌العمل در اصطلاح فقهی به معنای خدمت و کار کارگر است بنابراین میان دو فرآیند "اجرت‌المثل" و "اجرت عمل یا حق‌العمل" تفاوت‌های اساسی وجود داشته و اختلاط میان آن‌ها و درخواست هر دو در یک دادخواست، باعث مردد شدن خواسته و عدم قابلیت استماع آن شده است.

بیشتر بخوانید: نحوه انجام تامین دلیل توسط مستاجر و تحویل کلید ملک به مالک

مستندات قانونی مرتبط با الزام به تحویل مورد اجاره به مستاجر

ماده ی ۴۷۶ قانون مدنی

موجر باید عین مستاجره را تسلیم مستاجر کند و در صورت امتناع، موجر اجبار میشود و در صورت تعذر اجبار، مستاجر خیار فسخ دارد.

ماده ی ۴۷۷ قانون مدنی

موجر باید عین مستاجره را در حالتی تسلیم کند که مستاجر بتواند، استفاده ی مطلوبه را بکند.


امیدواریم مطالب برای شما مفید بوده باشد. لطفا مطالب را با دوستان خود به اشتراک بگذارید و با امتیاز دادن به مطالب، ما را در جهت بهبود و تولید هر چه بیشتر مطالب یاری فرمایید. همچنین می توانید نظرات یا سوالات خود را در بخش دیدگاه ها مطرح نمایید در اسرع وقت به سوالات شما پاسخ داده خواهد شد.

جهت اخذ مشاوره، می توانید به بخش مشاوره حقوقی مراجعه نمایید.

درخواست مشاوره

افزودن دیدگاه

امتیاز شما :

دیدگاه کاربران

دیدگاهی ثبت نشده است.
تماس با وکیل