نمونه دادخواست اعتراض به تشخیص ملی شدن اراضی

29 اردیبهشت 1403 0 611
دادخواست اعتراض به تشخیص ملی شدن اراضی

بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه دادخواست اعتراض به تشخیص ملی شدن اراضی برایتان قرار داده ایم تا با چارچوب تنظیم دادخواست آشنا شوید.

مطلب مرتبط: دادخواست چیست و نحوه نوشتن آن چگونه است؟

نمونه دادخواست اعتراض به تشخیص ملی شدن اراضی

خواهان:

1- خانم/ آقای: …/ کد ملی: …/ به نشانی: …

2- خانم/ آقای: …/ کد ملی: …/ به نشانی: …

3- خانم/ آقای: …/ کد ملی: …/ به نشانی: …

خوانده:

1- اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان قزوین

2- اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان آبیک

3- اداره کل راه و شهرسازی استان قزوین

4- اداره کل راه و شهرسازی شهرستان آبیک

5- سازمان ملی زمین و مسکن

وکیل: خانم/ آقای: …/ کد ملی: …/ به نشانی: …

خواسته:

اعتراض به تشخیص ملی شدن اراضی موضوع تبصره 1 ماده 9 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی ... (اعتراض نسبت به 2000 مترمربع از اراضی ملی شده تحت پلاک ثبتی 114 فرعی از 1 اصلی شهرستان آبیک و الحاق آن به اراضی مستثنیات و ابطال برگه تشخیص صادره نسبت به میزان خواسته در راستای اجرای مقررات منابع طبیعی)

مطلب مرتبط: روش تشخیص مستثنیات در اراضی ملی

دلایل و منضمات دادخواست:

1- تحقیقات محلی

2- درخواست جلب نظر کارشناس

3- سند مالکیت به شماره 9302

4- سند مالکیت مالک اصلی به شماره 8745 مورخه 11-04-1348

5- سند مالکیت به شماره 22456

6- مبایعه نامه به شماره 1 مورخه 06-03-1363

7- مبایعه نامه به شماره ... مورخه ...

8- دادنامه ابطال سند به شماره ... مورخه 24-10-1398

9- دادنامه رفع تصرف به شماره ... مورخه 12-09-1399

10- دادنامه قطعی رفع تصرف به شماره ... مورخه 28-11-1399

11- عکسهای هوایی دهه 30- 40- 60 به شماره ... مورخه ...

12- پاسخ استعلام از اداره منابع طبیعی به شماره ... مورخه 28-10-1402

13- سند مالکیت به شماره 14933

14- وکالت نامه وکیل به شماره ... مورخه ...

15- مبایعه نامه به شماره 1 مورخه 04-05-1391

مطلب مرتبط: چه افرادی حق اعتراض به تشخیص اراضی ملی از مستثنیات را دارند؟

ریاست محترم دادگستری شهرستان قزوین

با سلام عرض ادب؛

احتراماً با اختیار حاصل از وکالتنامه پیوستی و به وکالت از موکلین خاطر حضرتعالی را مستحضر می دارد:

1- به حکایت مبایعه نامه مورخه 06-03-1363 مورث احدی از موکلین به نام آقای ... اقدام به خرید یک قطعه زمین به مساحت ۱۷۰۰ مترمربع از اراضی پلاک ثبتی ۱۱۴ فرعی از ۱ اصلی حسب حدود تعیین شده در مبایعه نامه از مالک آن به نام آقای ... می نماید و از همان تاریخ ملک تحویل ایشان و اقدام به محصور نمودن آن می نماید. متعاقباً به لحاظ کهولت سن و نابینا شدن مورث حسب ظهر همان مبایعه نامه کلیه حقوق ایشان نسبت به ملک به موکل آقای ... واگذار می گردد. فرد اخیر نیز در تاریخ 04-07-1392 اقدام به تنظیم سند رسمی به میزان دو هزار سهم مشاع از احدی از ورثه مالک به نام خود می نماید. دیگر موکل آقای ... نیز در تاریخ 15-11-1394 اقدام به خرید ۳۳۹/۷۴ مترمربع از زمین فوق را از موکل دیگر می نمایند و از طریق دادگستری و سند انتقال اجرا مقدار مذکور را طی سند شماره ۹۳۰۲ مورخه 13-06-1396 با تعیین حدود اربعه به نام خود تنظیم می نماید. موکل دیگر آقای کیومرث ... نیز حسب سند رسمی شماره ۱۴۹۳۳ مورخ 26-12-1397 با واسطه دیگر موکل (آقای ...) مالک مقدار ۲ ۳۶۰ متر از مالک اصلی در پلاک 114 فرعی از 1 اصلی می باشد.

2- حسب برگه تشخیص صادره از اداره منابع طبیعی به شماره ۱۷۷ مورخه 23-08-1347 پلاک 114 فرعی از یک اصلی ملی اعلام می گردد. اداره مذکور در تاریخ 30-04-1366 حسب صورت جلسه تحویل و تحول به لحاظ قرار گرفتن قسمتی از زمین های ملی در حریم شهر آنها را به سازمان مسکن و شهرسازی واگذار می نماید. ولکین ملک مذکور از همان تاریخ بیع تاکنون تحویل موکلین و در آن تصرف مالکانه می نمایند و حتی قبل از تصویب قانون ملی شدن جنگلها در تصرف مالک بوده و در آن کشاورزی می نموده است. در چندین مرحله اداره مسکن و شهرسازی دعاوی چون رفع تصرف، ابطال سند رسمی علیه موکلین در خصوص رقبه مورد نزاع نمود که در تمام آنها نتوانست حکم محکومیت موکلین را اخذ نماید. (دادنامه های صادره به پیوست می باشد.) به هر تقدیر به موجب برگ تشخیص موضوع ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع مصوب 25-05-1346 با اصلاحات 29-12-1367 اراضی متعلق به موکلین اینجانب به مساحت ۲۰۰۰ مترمربع واقع در آبیک تحت پلاک ثبتی ۱۱۴ فرعی از ۱ اصلی ملی اعلام شده است و به لحاظ استقرار آن در شهر به سازمان مسکن و شهرسازی واگذار شده است.

3- این در حالی است که محل مذکور قبل از تصویب قانون ملی شدن جنگلها سابقه کشت و بهره برداری داشته و مشمول عنوان مرتع یا جنگل نبوده و با توجه به اینکه تاکنون این اعتراض در هیچ یک از مراجع ذیصلاح اداری و قضایی رسیدگی نشده و مهلت یک ساله و پنج ساله برای اعتراض به هیات موضوع ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ۵۶ قانون مذکور نیز سپری شده است؛ از این رو در راستای اجرای تبصره ۱ ماده ۹ قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی مصوب 1389 و با عنایت به موارد فوق و مستندات موجود از جمله عکس های هوایی مثبوت در پرونده که با ارجاع امر به کارشناس دادگستری مشخص خواهد شد، ایضاً سایر دلایل دیگر از جمله دادنامه های صادره در خصوص ملک مورد ادعا و با استناد به تبصره 4 ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و با در نظر داشتن بند "م" تبصره ۸ قانون بودجه کل کشور مصوب 1402 که با رعایت نظریه شرعی شماره ۵۹۰۸ فقهای شورای نگهبان صادر شده است، با ملحوظ نظر داشتن نظریه مشورتی شماره ۲۲۳/۱۴۰۲ مورخه 21-05-1402 اداره حقوقی قوه قضاییه ضمن اعتراض به تشخیص اداره منابع طبیعی تقاضای رسیدگی و صدور حکم بر غیر ملی بودن اراضی فوق الذکر و ابطال برگه تشخیص به میزان ۲۰۰۰ مترمربع مورد استدعاست. ضمناً یکی از سندهای مالکیت به شماره ۸۷۴۵ خوانا نبوده ولیکن درخواست استعلام آن به پیوست تقدیم شده است.

با تجدید احترام

با وجود این دادخواست اعتراض به تشخیص ملی شدن اراضی که از نظر قضایی کامل می باشد اما در هر حال با توجه به متفاوت بودن هر پرونده و دارا بودن نکات و ظرائف خاص خود لذا این دادخواست شما را از مشاوره با وکیل بی نیاز نمی نماید.


امیدواریم مطالب برای شما مفید بوده باشد. لطفا مطالب را با دوستان خود به اشتراک بگذارید و با امتیاز دادن به مطالب، ما را در جهت بهبود و تولید هر چه بیشتر مطالب یاری فرمایید. همچنین می توانید نظرات یا سوالات خود را در بخش دیدگاه ها مطرح نمایید در اسرع وقت به سوالات شما پاسخ داده خواهد شد.

جهت اخذ مشاوره، می توانید به بخش مشاوره حقوقی مراجعه نمایید.

درخواست مشاوره

افزودن دیدگاه

امتیاز شما :

دیدگاه کاربران

دیدگاهی ثبت نشده است.
تماس با وکیل