تشریفات و شرایط تشکیل شرکت با مسئولیت محدود چگونه است؟

16 بهمن 1401 0 391
تشریفات و شرایط تشکیل شرکت با مسئولیت محدود چگونه است؟

تشریفات و شرایط تشکیل شرکت با مسئولیت محدود

تشکیل شرکت با مسئولیت محدود، همانند تاسیس هر شرکت تجاری دیگر، نیازمند رعایت تشریفات و شرایط خاصی می باشد. چراکه تشکیل شرکت نوعی عمل حقوقی می باشد که دربردارنده پذیرش مسئولیت از سوی شرکای شرکت می باشد. جهت تشکیل شرکت با مسئولیت محدود، معمولا موسسین قراردادهای مقدماتی منعقد می نمایند که این چنین قراردادها بنای اساسنامه شرکت می باشد.

به موجب بند ب ماده 4 نظامنامه راجع به مواد 196 و 197 و 199 قانون تجارت جهت تشکیل این شرکت، به درخواست تاسیس شرکت میبایست مدارک ذیل پیوست گردد:

یک نسخه مصدق اساسنامه (اگر باشد)/ یک نسخه مصدق از شرکتنامه/ اسامی شریک یا شرکایی که جهت اداره شرکت مشخص شده اند/ نوشته ای حاوی امضای مدیر شرکت حاکی از پرداخت تمام سرمایه نقدی و تسلیم تمام سرمایه غیرنقدی با تعیین قیمت حصه های غیرنقدی

تشکیل شرکت تجاری به جهت نیاز به امضای اسناد تاسیس و قبول تعهدات شرکاء نسبت به یکدیگر و‌ هم چنین‌ طلبکاران آینده شرکت براساس نوع شرکت، عملی حقوقی با ماهیتی قراردادی است چراکه در نتیجه تاسیس یک شرکت با مسئولیت محدود لازم است که تمامی شرایط صحت اعمال حقوقی رعایت گردد. بدلیل آنکه جهت تشکیل شرکت با مسئولیت محدود، وجود دو‌ نفر الزامی می باشد، معمولا در کشور ما شرکاء، اعضای یک خانواده یا دوستان می باشند و شریک اصلی شرکت که سهم عمده ای را دارد با هدف جلوگیری از ورود افراد بیگانه به شرکت، معمولا دوستان یا فرزندان خود را بعنوان شریک دوم وارد شرکت می نماید. گاهی اوقات ممکن است که اشخاص محجور بعنوان شریک در شرکت با مسئولیت محدود وارد شوند. نکته مهم این است که با توجه به آنکه در چنین شرکتهایی، مسئولیت شرکاء محدود به آورده آنان است، سرپرست محجور از طرف او حق انجام چنین اعمال حقوقی را دارد البته به شرط آنکه مصلحت محجور در نظر گرفته شود.

نکته دیگر آنکه در ارتباط با شرایط صحت تشکیل شرکت با مسئولیت محدود علاوه بر اهلیت شرکاء، می بایست شرایط دیگری از قبیل مشروع بودن جهت و معین بودن مورد معامله نیز فراهم شود فی الواقع اگر شرکتی برای انجام اعمال غیرقانونی و خلاف تشکیل شده باشد، مرجع ثبت شرکتها از ثبت آن خودداری می نماید ‌و در صورت ثبت، دادگاه بنا به درخواست هر ذینفع حکم به بطلان شرکت داده خواهد شد.

بیشتر بخوانید: نمونه رای مطالبه سود سالیانه از شرکت

همانطور که فوقاً اشاره گردید، جهت تشکیل شرکت با مسئولیت محدود، وجود حداقل دو شریک لازم و ضروری می باشد. فی الواقع میتوان اینگونه بیان نمود که این شرط (وجود دو نفر) جزء شرایط ماهوی و از عناصر ذاتی تشکیل و ادامه حیات شرکت با مسئولیت محدود می باشد (ماده 94 قانون تجارت). نکته دیگر در ارتباط با تشریفات تشکیل شرکت با مسئولیت محدود این است که در شرکت با مسئولیت محدود برخلاف شرکت سهامی، کلیه سرمایه شرکت می بایست در زمان تشکیل شرکت تامین گردد. در این ارتباط ماده 96 قانون تجارت بیان نموده است:

"شرکت با مسئولیت محدود وقتی تشکیل می شود که تمام سرمایه نقدی تادیه و سهم الشرکه غیرنقدی نیز تقویم و تسلیم شده باشد."

قانونگذار در ارتباط با حداقل سرمایه در زمان تاسیس و ادامه حیات شرکت با مسئولیت محدود صحبتی به عمل نیاورده است. پیش بینی نگردیدن حداقل مبلغ سرمایه برای این شرکت، ممکن است که طلبکاران شرکت را در برابر ناتوانی شرکت از پرداخت طلب آنان، بدون هیچگونه حمایتی رها نماید. به همین دلیل، تعیین نمودن مبلغ حداقل سرمایه در شرکت با مسئولیت محدود، بعنوان شرکت سرمایه همانند شرکت سهامی بسیار لازم و ضروری می باشد. مرجع ثبت شرکت ها مبلغ حداقل یک میلیون ریال را جهت تاسیس شرکت با مسئولیت محدود ضروری دانسته است. با این تفاوت که برخلاف شرکت سهامی که تنها بخشی از سرمایه آن می بایست در هنگام تاسیس تامین و الباقی آن تعهد به پرداخت شود، در شرکت با مسئولیت محدود، صرف نظر از میزان آن، همه سرمایه (آورده) می بایست در زمان تاسیس نقداً پرداخت شود و اگر غیرنقد است، ارزیابی و تسلیم شود. مقنن در ارتباط با اهمیت تقویم سهم الشرکه غیرنقدی در شرکت با مسئولیت محدود، در مواد 97 و 98 قانون تجارت مواردی را بیان نموده است.

ماده 97 قانون تجارت مقرر نموده است:

"در شرکتنامه باید صراحتاً قید شده باشد که سهم‌ الشرکه‌ های غیرنقدی هر کدام به چه میزان تقویم شده است."

همچنین ماده ۹۸ قانون تجارت عنوان داشته است:

"شرکاء نسبت به قیمتی که در حین تشکیل شرکت برای سهم الشرکه های غیرنقدی معین شده در مقابل اشخاص ثالث مسئولیت تضامنی‌ دارند.»

مطابق با مفاد ماده 98 قانون تجارت مشخص می گردد که اگر بعد از تاسیس شرکت و ناتوان شدن در پرداخت دیون منجر به ورشکستگی، روشن شود که میزان آورده های غیرنقدی در زمان تاسیس، بیشتر از قیمت واقعی ارزش گذاری شده اند، در اینصورت همه شرکاء میبایست نسبت به این تفاوت جوابگو‌ باشند.

مساله مهم دیگر در تشریفات تشکیل شرکت با مسئولیت محدود، تنظیم شرکت نامه و اساسنامه می باشد. شرکت نامه و اساسنامه، سند تاسیس و چگونگی فعالیت شخص حقوقی می باشند. شرکت نامه می بایست به امضای کلیه موسسین برسد. جهت تشکیل شرکت با مسئولیت محدود، تنظیم و ارائه شرکت نامه به مرجع ثبت شرکتها الزامی است. نام، موضوع، آدرس، نام موسسین، سرمایه شرکت، اسامی مدیران، میزان سرمایه، شیوه انحلال شرکت، تقسیم سود و سال مالی، مواردی می باشند که در شرکت نامه قید می شوند.

در ارتباط با الزامی یا اختیاری بودن اساسنامه برای شرکت با مسئولیت محدود میان حقوقدانان اختلاف نظر وجود دارد. برخی از آنها به استناد بند ب ماده 4 نظامنامه راجع به مواد 196 و 197 و 199 قانون تجارت معتقدند که لزومی به تنظیم اساسنامه جهت تشکیل شرکت با مسئولیت محدود وجود ندارد. در مقابل برخی دیگر به استناد مواد 105 الی 108 و نیز مواد 111 و بند د ماده 114 قانون تجارت معتقدند که اساسنامه عنصر لازم و ضروری برای تشکیل و بقای شرکت با مسئولیت محدود می باشد.


امیدواریم مطالب برای شما مفید بوده باشد. لطفا مطالب را با دوستان خود به اشتراک بگذارید و با امتیاز دادن به مطالب، ما را در جهت بهبود و تولید هر چه بیشتر مطالب یاری فرمایید. همچنین می توانید نظرات یا سوالات خود را در بخش دیدگاه ها مطرح نمایید در اسرع وقت به سوالات شما پاسخ داده خواهد شد.

افزودن دیدگاه

امتیاز شما :

دیدگاه کاربران

دیدگاهی ثبت نشده است.
تماس با وکیل