نمونه رای مطالبه خسارت ناشی از عدم النفع

11 خرداد 1401 0 582
نمونه رای مطالبه خسارت ناشی از عدم النفع

بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای مطالبه خسارت ناشی از عدم النفع برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید.

این نمونه رای که از شعبه دادگاه عمومی بخش ... صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: منافع محتمل الحصول، ماده 515 قانون آیین دادرسی مدنی، مطالبه خسارت تاخیر در انجام تعهد، خسارت ناشی از عدم النفع، منافع حتمی الحصول، مسئولیت مدنی، رای مطالبه خسارت تاخیر در انجام تعهد، رای مطالبه خسارت ناشی از عدم النفع

بیشتر بخوانید: مطالبه ضرر و زیان تخلف از انجام تعهد چیست و چگونه میتوان آن را مطالبه نمود؟

چکیده رای مطالبه خسارت ناشی از عدم النفع

منافع محتمل الحصول منافعی است که مقتضی قریب آن موجود نبوده و از نظر عرف امکان حصول آن ضعیف است هرچند غیر ممکن نیست و اما معلوم نیست که در صورت نبود مانع این منافع حاصل شود، خسارات ناشی از تفویت احتمالی این منافع عدم النفع محسوب و قابلیت مطالبه را ندارد.

بیشتر بخوانید: نحوه مطالبه خسارات ناشی از جرم

رای دادگاه

در خصوص دادخواست آقای ... با وکالت خانم ... به طرفیت آقای ... به خواسته ی مطالبه خسارت تاخیر در انجام تعهد (عدم تحویل هزار متر لوله آب رسانی جهت آبیاری کشاورزی) به انضمام هزینه دادرسی و حق الوكاله وکیل با جلب نظر کارشناس، خلاصه ادعای خواهان اینکه به موجب قرارداد عادی مورخ 12-09-1398 هزار متر لوله آبرسانی جهت آبیاری مزرعه خود خریداری نموده و ثمن معامله را طی دو فقره چک به میزان نه میلیون تومان پرداخت کرده است و علیرغم درخواست های مکرر، خوانده از تحویل لوله ها خودداری نموده که متعاقباً خواهان دادخواستی مبنی بر الزام به تحویل مبیع به طرفیت خوانده طرح که منجر به صدور رای شده و اینک در مرحله اجرا می باشد و این تاخیر در تحویل مبیع، موجب عدم کشت و زرع خواهان و نهایتاً عدم بهره برداری از منافع حتمی الحصول که مقتضی وجود آن نیز حاصل بوده، گشته است و با توجه به گذشت حدود سه سال از تاریخ قرارداد و با توجه به اینکه در این مدت مزرعه مهیای کشاورزی بوده و صرفاً تاخیر در انجام تعهد خوانده موجب تضرر خواهان شده است، لذا تقاضای صدور حکم به شرح ستون خواسته را دارد. با توجه به جامع اوراق و محتویات پرونده و اظهارات وکیل خواهان در جلسه رسیدگی ملاحظه می شود: 1- هر چند محل اقامت خوانده شهر ... می باشد اما با توجه به اینکه محل عقد قرارداد و تحویل مبیع بخش ... می باشد لذا این دادگاه صلاحیت رسیدگی به پرونده را دارد. 2- در متن قرارداد فیمابین هیچ اشاره ای به خسارت احتمالی بابت تاخیر در انجام تعهد از سوی خوانده و میزان خسارت و نحوه پرداخت آن نشده است. 3- ماهیت خواسته تقدیمی در واقع خسارت ناشی از عدم النفع است که به صراحت تبصره 2 ماده 515 قانون آیین دادرسی مدنی و کلام فقها که می فرمایند: (عدم النفع لیس بضرر) قابل مطالبه نیست. 4- ادعای وکیل خواهان مبنی بر اینکه منافع مورد ادعا مسلم الحصول بوده است قابل پذیرش نیست و دلیلی بر آن ارائه نشده است. صرف نظر از اینکه در صورتی که تنها ممر درآمد خواهان کشاورزی وابسته به تهیه لوله های آبیاری بوده است، با توجه به هزینه ناچیز پرداختی (نه میلیون تومان) نامبرده می توانست حد فاصل قرارداد سابق تاکنون نسبت به تهیه لوله های آبیاری از محل دیگر اقدام نماید، می توان گفت عدم النفع عبارت است از اینکه شخص از فایده متوقع و مورد انتظار محروم شود. به عبارت دیگر یعنی ممانعت از وجود پیدا کردن منفعتی که مقتضی آن حاصل شده است. منفعت آینده نیز به دو نوع تقسیم می شود: قسم اول منافعی است که مقتضی آن در عین موجود است و اگر مانعی ایجاد نشود بر حکم عادت در آینده ایجاد می شود مثل منافع آینده خانه و ماشین که منافع محقق الحصول می باشد و قسم دوم منافعی است که مقتضی قریب آن موجود نبوده و در نظر عرف امکان حصول آن ضعیف است هرچند حصول منفعت غیرممکن نیست اما معلوم نیست که در صورت عدم وقوع مانع، آن منفعت حاصل می شد که این قسم را منافع محتمل الحصول می نامند که در مانحن فیه منافع مورد نظر خواهان قطعا از دسته منافع محتمل الحصول تلقی می شود که قابل مطالبه نیست، همانگونه که نظریه های مشورتی شماره 11081 مورخ 24-11-1380 و 12243 مورخ 21-12-1379 و 8047 مورخ 30-09-1382 موید این معناست. همچنین ماده 14 قانون آیین دادرسی کیفری نیز اختصاص به مطالبه منافع ممکن الحصول ناشی از جرم دارد که صدق اتلاف می نماید و از مانحن فیه خروج موضوعی دارد. النهایه دادگاه خواسته خواهان را غیرموجه تشخیص و مستنداً به مواد 197 و 515 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 1257 قانون مدنی حکم بر بطلان دعوی صادر و اعلام می نماید. رای صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض و رسیدگی در محاکم محترم تجدیدنظر استان ... می باشد.

رئیس دادگاه عمومی بخش ...

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در عدالت سرا اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدیدنظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.


امیدواریم مطالب برای شما مفید بوده باشد. لطفا مطالب را با دوستان خود به اشتراک بگذارید و با امتیاز دادن به مطالب، ما را در جهت بهبود و تولید هر چه بیشتر مطالب یاری فرمایید. همچنین می توانید نظرات یا سوالات خود را در بخش دیدگاه ها مطرح نمایید در اسرع وقت به سوالات شما پاسخ داده خواهد شد.

جهت اخذ مشاوره، می توانید به بخش مشاوره حقوقی مراجعه نمایید.

درخواست مشاوره

افزودن دیدگاه

امتیاز شما :

دیدگاه کاربران

دیدگاهی ثبت نشده است.
تماس با وکیل