مطالبه وجه بابت مابه التفاوت کسری یا مازاد مساحت

17 آذر 1398 0 867
مطالبه وجه بابت مابه التفاوت کسری یا مازاد مساحت

مطالبه وجه کسری یا مازاد مساحت

اگر ملکی به شرط دارا بودن مقدار معینی فروخته شود و بعد از انجام معامله مشخص شود که مساحت ملک مورد نظر از آنچه که در قرارداد معین شده، کمتر است و به عبارتی ملک، کسری مساحت دارد، خریدار حق فسخ معامله را دارد. هم چنین در موردی که ملک نسبت به متراژی که در قرارداد شرط شده است، مازاد مساحت دارد، فروشنده حق فسخ قرارداد را خواهد داشت. البته به این شرط که در مورد فروش ملک از مساحت واقعی ملک، بی اطلاع بوده باشد.

در شرایطی ممکن است طرفین در قرارداد توافق کنند که در صورت کسری و یا مازاد مساحت، هیچ یک حق فسخ قرارداد را ندارد و صرفاً میتوان مابه التفاوت کسری و یا مازاد را مطالبه کرد. در اینصورت فردی که این تفاوت را به زیان خود می بیند، حق خواهد داشت مابه التفاوت کسری یا مازاد را از طرف مقابل، مطالبه کند.

در دعوای مطالبه وجه بابت مابه التفاوت کسری یا مازاد مساحت، خواهان دعوا در صورت کسری مساحت نسبت به میزان مندرج در قرارداد، خریدار خواهد بود که می بایست دادخواست خود را بطرفیت فروشنده مطرح نماید و در جایی که ملک بزرگتر از مقدار توافق شده باشد، خواهان دعوا، فروشنده است که باید دادخواست را به طرفیت خریدار مطرح نماید.

دادگاه صالح جهت اقامه دعوای مطالبه وجه بابت مابه التفاوت کسری یا مازاد مساحت، بدلیل اینکه خواسته، دین می باشد، یا دادگاه محل اقامت خوانده است یا محل انعقاد قرارداد و یا محل انجام تعهد. نکته مهم این است که اگر مبلغ مابه التفاوت کسری مساحت، بیست میلیون تومان یا کمتر از آن باشد، مرجع صالح شورای حل اختلاف محل اقامتگاه خوانده خواهد بود.

بیشتر بخوانید: مطالبه ثمن قرارداد به چه صورت امکان پذیر است؟

چگونگی اجرای رای

پس از صدور رأی به نفع خواهان و قطعیت آن، اجراییه صادر و پرونده به اجرای احکام ارسال می گردد. جهت مطالبه این مبلغ خواهان میتواند اموالی از خوانده به دادگاه معرفی نماید تا با فروش آنها مبلغ او پرداخت گردد اما اگر مالی از خوانده در دسترس نباشد، میتوان از طریق استعلام از ادارات شهرداری، بانک مرکزی، ثبت اسناد و املاک و همراه اول اموال محکوم علیه را شناسایی و توقیف کرد. بعد از ارزش گذاری اموال توسط کارشناس رسمی دادگستری، مال توقیف شده بفروش میرسد و مبلغ محکومیت از آن پرداخت می گردد اما اگر اموالی از وی (خوانده) موجود نباشد، حکم جلب او صادر می شود.

بیشتر بخوانید: تایید فسخ قرارداد به جهت کسری یا مازاد مساحت

نکات مهم در طرح دعوای مطالبه وجه بابت مابه التفاوت کسری یا مازاد مساحت
  • نحوه محاسبه ارزش مابه التفاوت کسری مساحت بر مبنای قیمتی که در قرارداد برای کل ملک مشخص شده است محاسبه می گردد.
  • اگر در قرارداد تنظیمی راجع به دریافت مبلغی بعنوان کسری یا مازاد مساحت توافقی انجام نشده باشد، شخص ذینفع فقط میتواند قرارداد را فسخ نماید و نمیتواند تقاضای مطالبه وجهی را کند.
مستندات قانونی مرتبط با دعوای مطالبه وجه بابت مابه التفاوت ک%DLS
امیدواریم مطالب برای شما مفید بوده باشد. لطفا مطالب را با دوستان خود به اشتراک بگذارید و با امتیاز دادن به مطالب، ما را در جهت بهبود و تولید هر چه بیشتر مطالب یاری فرمایید. همچنین می توانید نظرات یا سوالات خود را در بخش دیدگاه ها مطرح نمایید در اسرع وقت به سوالات شما پاسخ داده خواهد شد.

افزودن دیدگاه

امتیاز شما :

دیدگاه کاربران

دیدگاهی ثبت نشده است.
تماس با وکیل