نمونه دادخواست مطالبه وجه التزام از فروشنده

دادخواست مطالبه وجه التزام
01 تیر 1403 0 702
دادخواست مطالبه وجه التزام

بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه دادخواست مطالبه وجه التزام از فروشنده برایتان قرار داده ایم تا با چارچوب تنظیم دادخواست آشنا شوید.

مطلب مرتبط: دادخواست چیست و نحوه نوشتن آن چگونه است؟

نمونه دادخواست مطالبه وجه التزام از فروشنده

خواهان: مشخصات خریدار

خوانده: مشخصات فروشنده

وکیل: خانم/ آقای .../ کد ملی: .../ تلفن: .../ آدرس: ...

خواسته:

1- الزام به تنظیم سند رسمی (تقاضای رسیدگی و الزام خوانده به تنظیم سند رسمی یک قطعه زمین به مساحت ... دارای پلاک ثبتی ... واقع در ... فعلاً مقوم به 201/000/000 ریال) ارزش منطقه ای ... ریال

2- مطالبه وجه التزام (تقاضای رسیدگی و صدور حکم مبنی بر الزام خوانده به پرداخت وجه التزام موضوع ماده 230 قانون مدنی مندرج در مبایعه نامه مورخ ... به میزان روزانه ... ریال به جهت تاخیر در ایفای تعهد از تاریخ ... (زمان معین شده جهت تنظیم سند رسمی) تا زمان صدور حکم و اجرای آن فعلا مقوم به ... ریال)

3- مطالبه خسارات دادرسی

دلایل و منضمات دادخواست:

  1. عنداللزوم استماع شهادت شهود

  2. فتوکپی مصدق مبایعه نامه شماره ... مورخ ...

  3. گواهی عدم حضور خوانده در دفتر اسناد رسمی شماره ...

  4. فتوکپی مصدق چک تضمین شده به شماره ...

مطلب مرتبط: مطالبه وجه التزام در قرارداد چیست؟

ریاست محترم دادگاه ...

با سلام و عرض ادب

احتراما اینجانب ... در ارتباط با دادخواست تقدیمی به استحضار می رساند:

1- خوانده مالک یک قطعه زمین به مساحت ... دارای پلاک ثبتی ... واقع در ... می باشد.

2- اینجانب بموجب مبایعه نامه مورخه ... زمین مذکور را از خوانده خریداری نموده ام و مبلغ ... ریال از ثمن معامله را نیز پرداخت نموده ام.

3- علی رغم حضور بنده در دفتر اسناد رسمی و فراهم نمودن الباقی ثمن معامله طی چک تضمین شده شماره ...، خوانده محترم با توجه به گواهی پیوست در روز مشخص گردیده جهت تنظیم سند در دفتر اسناد رسمی شماره ... حاضر نگردیده است.

4- در مبایعه نامه مورخه ... توافق گردیده بوده است که چنانچه طرفین به هر یک از تعهدات قراردادی خویش در موعد مقرر عمل ننمایند، می بایست به ازای هر روز تاخیر در ایفای تعهد مبلغ 20/000/000 ریال خسارت به طرف مقابل بپردازند.

لذا نظر به مراتب معروضه و دلایل معنونه، تقاضای رسیدگی و صدور حکم مبنی بر الزام خوانده به تنظیم سند رسمی ملک موضوع دعوی و نیز محکومیت ایشان به پرداخت خسارت تاخیر در تنظیم سند رسمی به انضمام کلیه خسارات دادرسی مورد استدعاست.

با تجدید احترام

بیشتر بخوانید: مطالبه ثمن قرارداد به چه صورت امکانپذیر است؟

مستندات قانونی مرتبط با دادخواست مطالبه وجه التزام

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

شماره نظریه: 7/1402/526 شماره پرونده: 1402-88-526ح تاریخ نظریه: 1402/10/02

در قراردادی طرفین شرط کرده اند که در صورت عدم وصول چک موضوع ثمن معامله، صادر‌کننده چک باید مبلغ مشخصی را به عنوان وجه التزام قراردادی پرداخت کند. در دادخواست تقدیمی، خواهان علاوه بر وجه چک و خسارت تاخیر تادیه آن، وجه التزام را نیز مطالبه کرده است. آیا با مطالبه خسارت تأخیر تأدیه، وجه التزام نیز قابلیت مطالبه دارد؟ آیا ماهیت این دو متفاوت است؟ در صورتی که نظر بر پرداخت وجه التزام باشد، مطابق رأی وحدت رویه شماره 805 مورخ 16/10/1399 هیأت عمومی دیوان عالی کشور بر چه مبنایی باید وجه التزام پرداخت شود؟

اولاً، از فرض سؤال چنین مستفاد است که وجه التزام مقرر در قرارداد بابت عدم انجام تعهد است و نه تأخیر در انجام آن و بر این اساس طرف قرارداد نمی‌تواند هم وجه التزام بابت عدم انجام تعهد را مطالبه کند و هم خود تعهد و خسارت تأخیر تأدیه آن را. ثانیاً، با توجه به رأی وحدت رویه شماره 805 مورخ 16/10/1399 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، تعیین وجه التزام قراردادی بابت جبران خسارت عدم ایفای تعهدات پولی، مشمول اطلاق ماده 230 قانون مدنی و عبارت قسمت اخیر ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 است و با عنایت به ماده 6 قانون اخیرالذکر، تعیین خسارت مازاد بر شاخص قیمت های اعلامی رسمی (نرخ تورم) در صورتی که مغایرتی با مقررات امری از جمله مقررات پولی نداشته باشد، معتبر و فاقد اشکال قانونی است. ثالثاً، مطالبه خسارت تأخیر تأدیه مربوط به وجه التزام عدم انجام تعهد نیز تابع شرایط مقرر در ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و از جمله فرع بر آن است که مدیون به رغم تمکن مالی از پرداخت دین امتناع کند؛ لذا در فرض سؤال تا زمانی که استحقاق خواهان بر وجه التزام به اثبات نرسیده و شرایط مقرر در ماده 522 یاد شده محقق نشده است، نمی توان به طور همزمان خوانده را به پرداخت وجه التزام بابت عدم انجام تعهد و خسارت تأخیر تأدیه به سبب عدم پرداخت این وجه التزام محکوم کرد؛ بدیهی است در صورت صدور حکم بر استحقاق خواهان بر وجه التزام با رعایت شرایط مقرر در ماده 522 یادشده، می‌توان به سبب امتناع از پرداخت وجه التزام موضوع حکم، خسارت تأخیر تأدیه را مطالبه کرد.

 

با وجود این دادخواست مطالبه وجه التزام از فروشنده که از نظر قضایی کامل می باشد اما در هر حال با توجه به متفاوت بودن هر پرونده و دارا بودن نکات و ظرائف خاص خود لذا این دادخواست شما را از مشاوره با وکیل بی نیاز نمی نماید.


امیدواریم مطالب برای شما مفید بوده باشد. لطفا مطالب را با دوستان خود به اشتراک بگذارید و با امتیاز دادن به مطالب، ما را در جهت بهبود و تولید هر چه بیشتر مطالب یاری فرمایید. همچنین می توانید نظرات یا سوالات خود را در بخش دیدگاه ها مطرح نمایید در اسرع وقت به سوالات شما پاسخ داده خواهد شد.

افزودن دیدگاه

امتیاز شما :

دیدگاه کاربران

دیدگاهی ثبت نشده است.
تماس با وکیل