تفاوت میان اعتراض شخص ثالث اجرایی با اعتراض شخص ثالث

01 بهمن 1399 0 1634
تفاوت میان اعتراض شخص ثالث اجرایی با اعتراض شخص ثالث

تفاوت میان اعتراض شخص ثالث اجرایی با اعتراض شخص ثالث

اعتراض شخص ثالث اجرایی به معنای این است که شخص ثالث نسبت به بازداشت مالی که در اجرایی صدور رایی انجام گرفته است، معترض باشد بدون آنکه نسبت به خود رای اعتراضی داشته باشد. این موضوع در مواد ١٤٦ و ١٤٧ قانون اجرای احکام مدنی مورد بررسی قرار گرفته است.

ماده ١٤٦ قانون اجرای احکام مدنی بیان نموده است:

"هرگاه نسبت به مال منقول یا غیر منقول یا وجه نقد توقیف شده شخص ثالث اظهار حقی نماید اگر ادعای مزبور مستند به حکم قطعی یا سند رسمی باشد که تاریخ آن مقدم بر تاریخ توقیف است، توقیف رفع می‌شود در غیر این صورت عملیات اجرایی تعقیب می‌گردد و مدعی حق برای جلوگیری از عملیات اجرایی و اثبات ادعای خود می‌تواند به دادگاه شکایت کند."

ماده ١٤٧ قانون اجرای احکام مدنی بیان نموده است:

"شکایت شخص ثالث در تمام مراحل بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی و پرداخت هزینه دادرسی رسیدگی می‌شود. مفاد ‌شکایت به طرفین ابلاغ می‌شود و دادگاه به دلائل شخص ثالث و طرفین دعوی به هر نحو و در هر محل که لازم بداند رسیدگی می‌کند و در صورتی که ‌دلائل شکایت را قوی یافت قرار توقیف عملیات اجرایی را تا تعیین تکلیف نهایی شکایت صادر می‌نماید. در این صورت اگر مال مورد اعتراض منقول ‌باشد دادگاه می‌تواند با اخذ تامین مقتضی دستور رفع توقیف و تحویل مال را به معترض بدهد. ‌به شکایت شخص ثالث بعد از فروش اموال توقیف شده نیز به ترتیب فوق رسیدگی خواهد شد.

‌تبصره - محکوم ‌له می‌تواند مال دیگری را از اموال محکوم علیه به جای مال مورد اعتراض معرفی نماید. در این صورت آن مال توقیف و از مال ‌مورد اعتراض رفع توقیف می‌شود و رسیدگی به شکایت شخص ثالث نیز موقوف می‌گردد."

بیشتر بخوانید: اعتراض ثالث نسبت به توقیف ملک

اعتراض شخص ثالث در واقع یکی از طرق شکایت از رای صادره می باشد به این معنا که شخص ثالثی که جزء طرفین دعوا نبوده است، نسبت به رایی که صادر گردیده، معترض باشد و مدعی باشد که با صدور آن رای، به حقوق او لطمه وارد گردیده است. رای مورد اعتراض میتواند حکم یا قرار باشد، هم چنین قطعی یا غیر قطعی و اجرا شده یا نشده باشد. بطور مثال اگر شخص الف خواسته ای مبنی بر تحویل یک دستگاه خودرو بطرفیت شخص ب را در دادگاه مطرح نماید و حکمی علیه شخص ب صادر گردد اما شخص ج مدعی باشد که خودرو متعلق به او می باشد، در اینصورت او با استناد به مواد قانون آیین دادرسی مدنی، میتواند نسبت به حکم صادره "اعتراض شخص ثالث" را مطرح نماید تا دادگاه، با بررسی دلایل مالکیت شخص ج، موضوع را بررسی نماید که آیا به حقوق شخص ثالث خللی وارد گردیده است یا خیر.

اما اعتراض شخص ثالث اجرایی، اعتراض نسبت به رای صادر گردیده نیست بلکه شخص ثالث، نسبت به مالی که در اجرای این رای، بازداشت گردیده است معترض می باشد بنابراین اعتراض ثالث اجرایی در شرایطی می تواند مطرح گردد که در اثر اجرای رایی که به نفع یکی از طرفین و به ضرر طرف مقابل بوده است، مال یا وجه نقدی، بازداشت شده باشد و شخص ثالث نسبت به آن مال یا وجه نقد، مدعی حقی باشد اعم از اینکه آن مال یا وجه نقد می بایست آزاد گردد و یا اینکه نسبت به آن مال، ادعایی از قبیل مالکیت منافع یا ... داشته باشد.

بیشتر بخوانید: نمونه رای اعتراض ثالث اجرایی به توقیف ملک بر اساس مبایعه نامه عادی

در واقع ثالث اجرایی، نسبت به مدلول رای صادر گردیده اعتراضی ندارد بلکه تنها اعتراض او بازداشت مال می باشد. بطور مثال شخص الف دادخواستی را به خواسته مطالبه مبلغ دویست میلیون تومان بطرفیت شخص ب مطرح می نماید و دادگاه شخص ب را محکوم نموده، در اجرای رای صادر گردیده، شخص الف یک خودرو از شخص ب را به دادگاه معرفی می نماید تا خودرو بفروش رسانیده شود و وجه او پرداخت گردد، در این میان، شخص ج مدعی میشود که خودرو متعلق به اوست و اعتراض شخص ثالث اجرایی را مطرح می نماید چرا که اعتراض شخص ج تنها نسبت به بازداشت خودرو است و او در مورد رای صادره معترض نمی باشد. در اینصورت مطابق با موازین و مقررات موجود در مواد ١٤٦ و ١٤٧ قانون اجرای احکام مدنی، اتخاذ تصمیم می گردد تا خودرو آزاد گردد یا خیر. اگر حقانیت شخص ج ثابت شود، خودرو آزاد می شود اما حکم محکومیت شخص ب به پرداخت مبلغ دویست میلیون تومان به قوت خود باقی می ماند زیرا اعتراض شخص ثالث اجرایی، شکایت نسبت به رای نمی باشد. در این شرایط بعد از اینکه اعتراض ثالث اجرایی به نتیجه رسید و مال آزاد گردید، شخص الف که حکم به نفع او صادر گردیده است، می بایست جهت اجرای حکم صادره، مال دیگری از شخص ب معرفی نماید.

نا گفته نماند که اعتراض شخص ثالث اجرایی، شکایت نسبت به رای نیست و نه تنها با اعتراض شخص ثالث، متفاوت است بلکه با سایر راههای شکایت نسبت به آراء از جمله واخواهی، تجدیدنظرخواهی، اعاده دادرسی و ... نیز متفاوت می باشد.


امیدواریم مطالب برای شما مفید بوده باشد. لطفا مطالب را با دوستان خود به اشتراک بگذارید و با امتیاز دادن به مطالب، ما را در جهت بهبود و تولید هر چه بیشتر مطالب یاری فرمایید. همچنین می توانید نظرات یا سوالات خود را در بخش دیدگاه ها مطرح نمایید در اسرع وقت به سوالات شما پاسخ داده خواهد شد.

جهت اخذ مشاوره، می توانید به بخش مشاوره حقوقی مراجعه نمایید.

درخواست مشاوره

افزودن دیدگاه

امتیاز شما :

دیدگاه کاربران

دیدگاهی ثبت نشده است.
تماس با وکیل