نمونه دادخواست الزام به انجام تعهد

24 دی 1398 0 2424
نمونه دادخواست الزام به انجام تعهد

بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه دادخواست الزام به انجام تعهد برایتان قرار داده ایم تا با چارچوب تنظیم دادخواست آشنا شوید.

 

نمونه دادخواست الزام به انجام تعهد

خواهان: خانم/ آقای .../ کد ملی: .../ آدرس: ...

خوانده: خانم/ آقای .../ کد ملی: .../ آدرس: ...

وکیل: خانم/ آقای .../ کد ملی: .../ آدرس: ...

خواسته: تقاضای رسیدگی و صدور حکم مبنی بر الزام خوانده به انجام تعهد مبنی بر تکمیل و تحویل بنا به موجب قرارداد شماره ... مورخ ... فعلا مقوم به ٢٠/١٠٠/٠٠٠ تومان بانضمام هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل

دلایل و منضمات: قرارداد مشارکت در ساخت/ یک برگ استشهاديه/ قرارداد مشارکت در ساخت به شماره .../ وکالتنامه وکیل/ یک برگ سند عادی/ کپی مصدق کارت ملی خواهان/ تامین دلیل شماره ... مورخ .../ اظهارنامه شماره ...

مطلب مرتبط: نحوه طرح دعوای استرداد مال

ریاست محترم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان ...

با سلام و عرض ادب

احتراما اینجانب ... به وکالت از خواهان دعوا باستحضار می رساند به موجب قرارداد مشارکت در ساخت مورخ ... فی مابین آقای ... (فرزند موکل اینجانب) و خوانده محترم که به پیوست قرارداد مشارکت در ساخت مورخ ... بوده است خوانده دعوا متعهد شده اند که بعنوان سازنده مسئولیت اجرایی ساخت یک قطعه زمین به مساحت ٤٣٠ مترمربع به پلاک ثبتی ... واقع در ... را بر عهده داشته باشند. لازم به ذکر است که آقای ... بعد از تاریخ مذکور کلیه حق و حقوق خود را در حضور خوانده محترم و شاهد دیگری، به موکل اینجانب تفویض می نمایند. اما متاسفانه بعد از گذشت مدت ٦ سال از انعقاد قرارداد تاکنون بر روی قطعه زمینی مذکور هیچ گونه پیشرفت چشمگیری حادث نشده است که گواهی تامین دلیل که مطابق با نظریه کارشناس محترم دادگستری تنظیم گردیده است کاملا موید این امر می باشد.

لازم به ذکر است که مدت قرارداد مشارکت شماره ... از تاریخ 27-10-1391 الی 27-10-1393 بوده است. خوانده محترم از انجام تعهد خود به بهانه های مختلف امتناع می کنند. موکل اینجانب علاوه بر مراجعات بسیار، اظهارنامه ای نیز به شماره ... مورخ 13-09-1399 برای خوانده محترم ارسال نموده اند اما همچنان ایشان از انجام تعهد خودداری می کنند.

لذا با تقدیم این دادخواست به استناد مواد ۱۰، ۲۱۹، ۲۲۰، ۲۲۳ قانون مدنی و مواد ۱۹۸ و ۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی رسیدگی و صدور حکم مبنی بر الزام خوانده به انجام تعهدات ناشی از قرارداد و پرداخت کلیه خسارات قانونی و هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل در حق موکل اینجانب را استدعا دارم.

بیشتر بخوانید: نحوه مطالبه خسارت در قرارداد پیش فروش

مستندات قانونی مرتبط با دادخواست الزام به انجام تعهد

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه: 7/93/0328 شماره پرونده: 93-127/1-1480 تاریخ نظریه: 1393/02/16

هرگاه در قرارداد، طرفین انجام تعهداتی نسبت به یکدیگر را توافق کرده باشند، چنانچه یکی از طرف ها دادخواست الزام به انجام تعهدات طرف مقابل را بخواهد و خوانده در دفاع از خویش اظهار بدارد که خواهان تعهدش را انجام تا خوانده نیز تعهدش را انجام دهد، آیا دعوای خواهان قابلیت رسیدگی و استماع دارد یا خیر؟

در صورتی که انجام تعهد یک طرف قرارداد در قبال انجام تعهدات طرف دیگر باشد و دادگاه احراز نماید که به رغم آمادگی خواهان برای اجرای تعهدات خود خوانده از انجام تعهدات متقابل خودداری نموده است، صدور حکم بر الزام خوانده به انجام تعهد در قبال ایفای تعهدات از سوی خواهان بلامانع است و نیاز به دادخواست تقابل ندارد.

 

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه: 7/97/2999 شماره پرونده: 96-62-1554 تاریخ نظریه: 1397/11/02

1 و 2- خسارت عدم انجام تعهد با خسارت تاخیر در انجام تعهد قابل جمع نیست زیرا، خسارت تاخیر در انجام تعهد وقتی مفهوم دارد که تعهد با تاخیر انجام شده یا بشود و اگر تعهد اصلاً انجام نشود، تاخیر در انجام آن و در نتیجه خسارت ناشی از این تاخیر مستقل از خسارت عدم انجام تعهد فاقد مفهوم است. تعیین وجه التزام برای تاخیر در انجام تعهد نیز به منظور ایجاد ضمانت اجرا برای انجام تعهد است بنابراین، مطالبه وجه التزام تاخیر در انجام تعهد و مطالبه انجام تعهد موافق مقصود طرفین و موازین حقوقی است اما مطالبه وجه التزام تاخیر در انجام تعهد به همراه مطالبه خسارت ناشی از عدم انجام تعهد قابل جمع نمی باشد.

3- ماده 230 قانون مدنی ناظر به هر دو نوع خسارت (عدم انجام تعهد یا تاخیر در انجام آن) است.

با وجود این دادخواست الزام به انجام تعهد که از نظر قضایی کامل می باشد اما در هر حال با توجه به متفاوت بودن هر پرونده و دارا بودن نکات و ظرائف خاص خود لذا این دادخواست شما را از مشاوره با وکیل بی نیاز نمی نماید.


امیدواریم مطالب برای شما مفید بوده باشد. لطفا مطالب را با دوستان خود به اشتراک بگذارید و با امتیاز دادن به مطالب، ما را در جهت بهبود و تولید هر چه بیشتر مطالب یاری فرمایید. همچنین می توانید نظرات یا سوالات خود را در بخش دیدگاه ها مطرح نمایید در اسرع وقت به سوالات شما پاسخ داده خواهد شد.

افزودن دیدگاه

امتیاز شما :

دیدگاه کاربران

دیدگاهی ثبت نشده است.
تماس با وکیل