نمونه قرارداد اجاره پارکینگ

04 خرداد 1399 0 1680
نمونه قرارداد اجاره پارکینگ

بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه قرارداد اجاره پارکینگ برایتان قرار داده ایم تا با چارچوب تنظیم قرارداد آشنا شوید.

 

نمونه قرارداد اجاره پارکینگ

بنام خدا

یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود

«ای کسانی که ایمان آورده اید به عهد و پیمانی که می بندید وفا کنید.»

موجر: آقا/ خانم ... فرزند ... به شماره شناسنامه ... صادره ... کد ملی ... به نشانی ...

مستاجر: آقا/ خانم ... فرزند ... به شماره شناسنامه ... صادره ... کد ملی ... به نشانی ...

موضوع قرارداد: اجاره یک باب پارکینگ متعلق به موجر به پلاک ثبتی ... جهت استفاده مستاجر برای پارک حداکثر ... دستگاه خودرو سبک به نشانی ...

مدت قرارداد: تاریخ قرارداد از ... لغایت ... به مدت ... سال شمسی تنظیم گردید.

مبلغ قرارداد: مستاجر موظف است در پایان هر ماه مبلغ ... ریال معادل ... تومان بدون کسر مالیات به حساب شماره ... نزد بانک ... شعبه ... بنام ... واریز و فیش آن را به موجر تحویل دهد.

تبصره: مالیات مربوط به این قرارداد بعهده موجر می باشد.

شرایط قرارداد:

  1. مستاجر تعهد می نماید نسبت به تامین یک نفر نگهبان برای حضور تمام وقت اقدام نماید. همچنین پرداخت کلیه حقوق و مزایا، بیمه، مرخصی، بازخرید و سایر امور رفاهی نگهبان بعهده مستاجر است.
  2. موجر تعهد نمود اطاق موجود در پارکینگ را در اختیار مستاجر قرار دهد و مستاجر متعهد می گردد در هنگام اتمام قرارداد و در صورت تمدید قرارداد بدون هیچگونه عذر و بهانه ای نسبت به تخلیه پارکینگ اقدام نماید.
  3. مستاجر متعهد می شود بدون اجازه موجر هیچگونه تغییراتی در محل واگذاری جهت اجاره را صورت ندهد و اگر بدون اجازه موجر این تغییرات صورت پذیرد موجر میتواند یک جانبه نسبت به فسخ قرارداد اقدام و مستاجر موظف به پرداخت خسارت وارده و تخلیه محل پارکینگ خواهد بود.
  4. اجاره بها بعد از انقضای مدت یا حتی فسخ تا هنگام تخلیه برابر اجرت المسمی خواهد بود.
  5. مستاجر متعهد است همانگونه که مورد اجاره را صحیح و سالم تحویل گرفته بعد از انقضای مدت و هنگام تخلیه عیناً تحویل نماید و مسئول هرگونه کسر و انکسار درب و پنجره و شیشه و قفل و دستگیره و ... خواهد بود.
  6. مستاجر حق واگذاری مورد اجاره را کلا و جزئا به غیر ندارد.
  7. تعمیرات اساسی به عهده موجر می باشد.
  8. مستاجر موظف است به هنگام امضای این قرارداد اجاره بها را ماهانه پرداخت نماید.

فسخ قرارداد: در صورتی که مستاجر به وظایف و شرایط قرارداد عمل ننماید، موجر حق خواهد داشت با اعلام قبلی (یک ماه) نسبت به فسخ قرارداد اقدام نماید. بدیهی است در اینصورت اجرت المثل مطابق اجرت المسمی محاسبه خواهد شد.

تبصره؛ مستاجر تعهد مینماید در صورت عدم تمدید قرارداد یا فسخ، بدون هیچگونه عذر و بهانه ای نسبت به تخلیه پارکینگ اقدام و بدین وسیله حق هرگونه اعتراضی را از خود سلب می نماید. همچنین در صورت بروز اختلاف موضوع به مراجع ذیصلاح قضایی ارجاع شود.

هزینه ها: مستاجر متعهد می شود هزینه های مربوط به آبونمان، تلفن، آب، برق و تعمیرات جزئی پارکینگ را پرداخت نماید و اگر بر اثر استفاده از پارکینگ خسارتی به آن وارد شود، هزینه تعمیرات بعهده مستاجر خواهد بود.

این قرارداد بموجب قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال ١٣٧٦ در دو نسخه و در حضور دو نفر شاهد تعرفه شده طرفین به امضاء رسیده است.

امضاء موجر                          امضاء مستاجر

شاهد اول: خانم/ آقای ... فرزند ... به کد ملی ... امضاء

شاهد دوم: خانم/ آقای ... فرزند ... به کد ملی ... امضاء

با وجود این قرارداد اجاره پارکینگ که از نظر قضایی کامل می باشد اما در هر حال با توجه به متفاوت بودن هر پرونده و دارا بودن نکات و ظرائف خاص خود لذا این قرارداد شما را از مشاوره با وکیل بی نیاز نمی نماید.

جهت اخذ مشاوره، می توانید به بخش مشاوره حقوقی مراجعه نمایید.

درخواست مشاوره

افزودن دیدگاه

دیدگاه کاربران

دیدگاهی ثبت نشده است.