نمونه دادخواست مطالبه اجرت المثل از خریدار مال فضولی

18 آذر 1399 0 263
نمونه دادخواست مطالبه اجرت المثل از خریدار مال فضولی

بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه دادخواست مطالبه اجرت المثل از خریدار مال فضولی برایتان قرار داده ایم تا با چارچوب تنظیم دادخواست آشنا شوید.

 

دادخواست مطالبه اجرت المثل از خریدار مال فضولی

خواهان: مشخصات کامل مالک

خوانده: مشخصات کامل فروشنده و خریدار مال فضولی

وکیل یا نماینده قانونی: مشخصات وکیل یا نماینده قانونی در صورت وجود

تعیین خواسته و بهای آن:

تقاضای رسیدگی و صدور حکم مبنی بر محکومیت خوانده ردیف دوم به پرداخت اجرت المثل ایام تصرف فعلا مقوم بر ... ریال بانضمام کلیه خسارات دادرسی

دلایل و منضمات دادخواست:

  1. فتوکپی مصدق سند مالکیت به شماره ... مورخ ...
  2. عنداللزوم استماع شهادت شهود
  3. عنداللزوم جلب نظر کارشناس

بیشتر بخوانید: تایید بطلان معامله فضولی

ریاست محترم دادگاه ...

با سلام و عرض ادب

احتراما اینجانب ... در مقام خواهان دعوا باستحضار می رساند: بنده مالک یک باب منزل مسکونی واقع در ... می باشم. بدلیل آنکه مدتی در بستر بیماری بوده ام، مطلع گشتم که خوانده ردیف اول، بدون داشتن هیچگونه حق قانونی، ملک متعلق به بنده را به خوانده ردیف دوم فروخته اند و ملک را نیز به ایشان تحویل داده اند. اینجانب بعد از گذشت مدتی با مراجعه به ملک متوجه گردیدم که خوانده ردیف دوم، مدت یکسال است که در منزل بنده سکونت داشته اند که اینجانب بر همین اساس، دادخواستی مبنی بر خلع ید بطرفیت ایشان، مطرح نمودم که رای نیز به نفع اینجانب صادر و اجرا گردید.

علی هذا بدلیل آنکه خوانده ردیف دوم بعنوان متصرف مال فضولی، ضامن عین و منافع مال است، فلذا مستندا به مواد ١٩٨ و ٥١٩ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی و هم چنین ماده ٢٥٩ قانون مدنی، تقاضای رسیدگی و صدور حکم به شرح خواسته تقدیمی مورد استدعاست.

بیشتر بخوانید: تفاوت میان دعوای اعلام بطلان معامله و دعوای ابطال قرارداد

مستندات قانونی مرتبط با دادخواست مطالبه اجرت المثل از خریدار مال فضولی

ماده ۲۵۹ قانون مدنی:

هرگاه معامل فضولی مالی را که موضوع معامله بوده است به تصرف متعامل داده باشد و مالک آن معامله را اجازه نکند متصرف ضامن عین و منافع است.

 

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

شماره نظریه: 1868/95/7 شماره پرونده: 1330-76-95 تاریخ نظریه: 1395/08/08

اولاً: آیا مطالبه ثمن معامله و غرامات ناشی از مستحق للغیر در آمدن مبیع منوط و مسبوق به طرح دعوا و صدور حکم بر بطلان معامله است؟ ثانیاً: آیا خریدار می تواند علاوه بر فروشنده خود جهت مطالبه ثمن و غرامات به ایادی متعاقب در صورت تعدد ایادی رجوع کند؟ یعنی می تواند به غیر از فروشنده یا بایع خود به ایادی ماقبل او جهت مطالبه ثمن و غرامت طرح دعوا کند؟/

اولاً نظر به اینکه استرداد ثمن معامله مستلزم اثبات مستحق للغیر در آمدن مبیع می باشد (فرض پرسش) بنابراین تقاضای استرداد ثمن و غرامات باید ضمن طرح دعوای اعلام بطلان معامله انجام پذیرد، مگر اینکه از متن دادخواست خواسته اعلام بطلان معامله نیز مستفاد شود، تشخیص موضوع به عهده مقام قضائی رسیدگی کننده است. ثانیاً مطالبه ثمن معامله و غرامات ناشی از مستحق للغیر در آمدن مبیع فرع بر احراز بطلان معامله در پی طرح دعوای مربوط می باشد، زیرا تا زمانی که بطلان معامله مذکور احراز نگردد، مطالبه ثمن و غرامات ناشی از ضمان درک امکان ندارد، با این حال نیازی به طرح دعوای جداگانه نمی باشد.

مستنبط از مواد 390 و 391 و 392 قانون مدنی و با توجه به اصل نسبی بودن قراردادها که مبتنی بر این فرض است که اثر عقد محدود به کسانی که در آن دخالت داشته اند، بنابراین، در فرض طرح شده خریدار فقط می تواند جهت اخذ ثمن و غرامات وارده به بایع مراجعه کند و حق مراجعه به ایادی دیگر را ندارد.

با وجود این دادخواست که از نظر قضایی کامل می باشد اما در هر حال با توجه به متفاوت بودن هر پرونده و دارا بودن نکات و ظرائف خاص خود لذا این دادخواست شما را از مشاوره با وکیل بی نیاز نمی نماید.


امیدواریم مطالب برای شما مفید بوده باشد. لطفا مطالب را با دوستان خود به اشتراک بگذارید و با امتیاز دادن به مطالب، ما را در جهت بهبود و تولید هر چه بیشتر مطالب یاری فرمایید. همچنین می توانید نظرات یا سوالات خود را در بخش دیدگاه ها مطرح نمایید در اسرع وقت به سوالات شما پاسخ داده خواهد شد.

جهت اخذ مشاوره، می توانید به بخش مشاوره حقوقی مراجعه نمایید.

درخواست مشاوره

افزودن دیدگاه

امتیاز شما :

دیدگاه کاربران

دیدگاهی ثبت نشده است.
تماس با وکیل