a
منو
جستجو

۰۲۱-۲۶۷۶۰۶۵۷

تماس با عدالت سرا

9:00 - 17:00

ساعت کاری شنبه - چهارشنبه

عدالت سرا > نمونه آرای دادگاه ها  > نمونه رای ضرر و زیان ناشی از جرم

نمونه رای ضرر و زیان ناشی از جرم

نمونه رای حقوقی

بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای ضرر و زیان ناشی از جرم برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید.

این نمونه رای که از شعبه 63 دادگاه تجدیدنظر استان تهران صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: ضرر و زیان، ضرر و زیان ناشی از جرم، مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم، خسارت ناشی از جرم، رای ضرر و زیان ناشی از جرم

بیشتر بخوانید: دادخواست مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم

چکیده رای ضرر و زیان ناشی از جرم

مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم مستلزم تقدیم دادخواست به دادگاه بدوی است.

مطلب مرتبط: نحوه اجرای مجازات شلاق مطابق با قانون مجازات اسلامی

رای دادگاه

در خصوص اتهام آقایان 1. م.س. دایر بر مشارکت در سرقت 250 عدد شلوار و موتور برق 2. م.ص. دایر بر مشارکت در سرقت 250 عدد شلوار و موتور برق؛ دادگاه با عنایت به محتویات پرونده، گزارش مرجع انتظامی، شکایت شاکی خصوصی، مفاد کیفرخواست صادره و سایر قرائن و امارات موجود در پرونده وقوع بزه متهمان را محرز دانسته و مستنداً به مواد 661 و 667 قانون مجازات اسلامی 1375 با رعایت ماده 125 قانون مجازات اسلامی متهمان موصوف را به تحمل حبس به مدت سه ماه و یک روز و 50 ضربه شلاق با احتساب ایام بازداشت قبلی و رد عین و در صورت فقدان عین به رد مثل یا قیمت مال محکوم می‌نماید. رای صادره حضوری بوده و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

دادرس شعبه 1124 دادگاه عمومی جزایی تهران

بیشتر بخوانید: مجازات رشوه چیست؟

رای دادگاه تجدیدنظر

به موجب دادنامه شماره 500021 مورخ 06-02-1393 دادگاه عمومی جزایی شعبه محترم 1124 تهران آقایان م.س. و م.ص. به دلیل شرکت در سرقت اموال آقای ب.الف. به استناد مواد 661 و 667 قانون مجازات اسلامی هر یک به تحمل سه ماه و یک روز حبس و 50 ضربه شلاق و رد مال محکوم شده‌اند. شاکی محترم بدوی آقای ب.الف. اعتراض کرده‌اند. این دادگاه با مطالعه تمام اوراق پرونده اعتراض معترض را وارد نمی‌بیند، زیرا معترض خواستار صدور حکم در مورد ضرر و زیان و خسارات است و بدون اقامه دادخواست، رسیدگی به این امر برای دادگاه محترم بدوی ممکن نبوده است، علی‌هذا مستفاد از ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری رای بر رد اعتراض آقای الف. صادر می‌گردد. اما نکته مهم بیان این مطلب است که در جریان مطالعه پرونده برای رسیدگی به اعتراض شاکی محترم بدوی، برای این دادگاه آشکار شده است که محکوم ‌علیهما آقایان م.س. و م.ص. بدون فراهم بودن ادله اثبات قانونی به تحمل مجازات محکوم شده‌اند؛ بدین توضیح که نامبردگان در جریان تحقیقات مفصل معموله به ارتکاب سرقت اقرار نکرده‌اند و هیچ فردی هم علیه آن‌ها شهادت نداده است و نگفته است که آن‌ها را در حین سرقت و یا بلافاصله پس از سرقت دیده است و مال مسروقه نیز از محکوم ‌علیهما به دست نیامده است، بنابراین در چنین وضعیتی که حتی مأمورین محترم انتظامی نیز مدعی سارق بودن متهمان نگردیده‌اند امکان صدور حکم محکومیت نامبردگان وجود نداشته است همان طور که می‌دانیم به صرف اظهارات شاکی محترم که ادعا محسوب است نمی‌توان حکم محکومیت صادر نمود و صدور حکم محکومیت نیازمند یقین قضایی و برهان قاطع دال بر بزهکاری است که در این پرونده مشهود نیست، علی‌هذا با وصف اینکه محکوم علیهما اعتراض نکرده‌اند اما چون قانون‌گذار امر کرده است که در صورت مواجهه با بی‌گناهی نسبت به اعلام آن اقدام شود به استناد قسمت اخیر تبصره 1 ماده 22 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب با نقض دادنامه معترض ‌عنه رای برائت آقایان م.س. و م.ص. صادر می‌گردد. این رأی قطعی است.

رئیس شعبه 63 دادگاه تجدیدنظر استان تهران

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در عدالت سرا اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدیدنظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.

بدون نظر

پیام بگذارید