نحوه مطالبه مهریه از طریق اجرای ثبت

21 اردیبهشت 1399 0 108
نحوه مطالبه مهریه از طریق اجرای ثبت

چگونگی مطالبه مهریه از طریق اجرای ثبت

یکی از حقوق مالی زن، مهریه است که به موجب عقد ازدواج به زن تعلق می گیرد. به موجب عقد، زن مالک مهریه می شود و می تواند هر زمان که بخواهد آن را مطالبه کند.

"مهریه مال معینی است که دارای ارزش مالی بوده و در ضمن عقد نکاح از سوی مرد به زن داده می شود.”

زوجه به دو روش می تواند مهریه خود را مطالبه نماید:

  1. مطالبه مهریه از طریق دادگاه
  2. مطالبه مهریه از طریق اجرای ثبت

در این مقاله سعی می گردد که به تفصیل در مورد نحوه مطالبه مهریه از طریق اجرای ثبت توضیح داده شود.

مطلب مرتبط: نحوه مطالبه مهریه در عقد موقت

مطالبه مهریه از طریق اجرای ثبت

در مطالبه مهریه از طریق اجرای ثبت، زوجه یا وکیل قانونی او می تواند به دفترخانه ای که عقد ازدواج آنها در آنجا ثبت گردیده، مراجعه نموده و تقاضای مطالبه تمام یا بخشی از مهریه را بنماید. بدین جهت می بایست مدارک شناسایی و عقدنامه خود را به همراه داشته تا جهت احراز هویت و انجام مراحل قانونی، تقدیم سردفتر نماید. سردفتر بعد از احراز هویت، بنا به تقاضای زوجه یا وکیل او، برگه اجرائیه ای را که در فرم های چاپی مخصوص باید تکمیل گردد، صادر نموده و هزینه اندکی دریافت می کند و در عقدنامه قید می نماید که چه مقدار از مهریه توسط زوجه از طریق صدور اجرائیه مطالبه شده است.

انجام این کار به این دلیل است که زوجه مجددا نتواند همان مقدار را از یک مرجع دیگر مطالبه نماید. پس از صدور اجرائیه، سردفتر موظف است که مراتب اجرائیه را برای زوج از طریق پست پیشتاز ارسال نماید. در این مرحله پس از صدور اجرائیه، دفترخانه برگه اجرائیه را به زوجه تحویل میدهد و او موظف است که آن را جهت ابلاغ به زوج، به دایره اجرای اداره ثبت محل، تحویل دهد. بنابراین زوجه می بایست به اداره ثبت مراجعه نموده و تشکیل پرونده دهد.

در مرحله بعدی اداره ثبت به زوج ابلاغ می کند که ظرف ١٠ روز از تاریخ ابلاغ، نسبت به پرداخت مهریه زوجه اقدامات لازم را انجام دهد در غیر اینصورت اموال متعلق به او توقیف می گردد. در این مرحله، اجرای ثبت با استعلام از بانک مرکزی، از نرخ سکه مطلع گردیده و اعلام بانک مرکزی برای اجرای ثبت ملاک عمل خواهد بود. اگر زوج بعد از گذشت مدت مذکور، مهریه زوجه را پرداخت نکند، با معرفی اموال زوج به غیر از مستثنیات دین، توسط زوجه، اجرای ثبت نسبت به توقیف اموال اقدام می نماید. در این مرحله لازم است که ارزش اموال توسط کارشناس رسمی در اجرای ثبت، قیمت گذاری شود. با فروش اموال، مهریه زوجه پرداخت می گردد.

مطلب مرتبط: نحوه رجوع بعد از بخشش مهریه

نکات مهم در مطالبه مهریه از طریق اجرای ثبت
  • در مطالبه مهریه از طریق دادگاه، زوجه می بایست هزینه دادرسی زیادی پرداخت نماید اما در مطالبه مهریه از طریق اجرای ثبت فقط پنج درصد "حق الاجرا" باید پرداخت شود که آن هم زوج باید بپردازد.
  • در مطالبه مهریه از طریق اجرای ثبت، زوجه میتواند پس از تشکیل پرونده، زوج را ممنوع الخروج کند اما اگر مطالبه مهریه از طریق دادگاه صورت بگیرد، درخواست ممنوع الخروجی زوج، بعد از قطعیت حکم و در مرحله اجرای احکام ممکن است.
  • امکان مطالبه تمام مهریه بصورت همزمان هم از طریق اجرای ثبت و هم از طریق دادگاه، وجود ندارد. اما زن میتواند بخشی را از دادگاه خانواده و بخش دیگر را از اجرای ثبت مطالبه کند. بطور مثال اگر مهریه زوجه ٣٠٠ سکه باشد، او میتواند ١١٠ سکه را از دادگاه خانواده و الباقی آن یعنی ١٩٠ سکه را از طریق اجرای ثبت مطالبه نماید.
  • در مطالبه مهریه از طریق اجرای ثبت، اگر در طول عملیات اجرایی، قیمت سکه افزایش پیدا کند، آن افزایش قیمت برای اجرای ثبت ملاک عمل نخواهد بود اما دادگاه قیمت زمان اجرای حکم را ملاک عمل قرار میدهد.
  • مالی که توسط زوجه معرفی میشود نباید جزء مستثنیات دین باشد.
  • مطالبه مهریه از طریق اجرای ثبت، بسیار سریعتر از مطالبه مهریه از طریق دادگاه می باشد.
  • اگر زوج کارمند یکی از ادارات یا موسسات دولتی یا وابسته به دولت باشد، زوجه میتواند تقاضای توقیف بخشی از حقوق او را بنماید. در اینصورت اگر زوج، زن یا فرزند داشته باشد، یک چهارم حقوق او توقیف می شود در غیر اینصورت یک سوم توقیف می گردد و برای انجام توقیف حقوق زوج، مدیر اجرا، مراتب را به رئیس اداره یا سازمان مربوطه، ابلاغ نموده و وی مکلف است آن مبلغ را هر ماه کسر نموده و به دایره اجرا بفرستد.
  • در صورتی که بعد از ابلاغ اجرائیه، زوج اموال خود را با نیت فرار از ادای دین، انتقال دهد، در صورت اثبات سوء نیت او، مورد، مشمول فرار از ادای دین شده و از طریق محاکم حقوقی قابل پیگیری می باشد.

جهت اخذ مشاوره، می توانید به بخش مشاوره حقوقی مراجعه نمایید.

درخواست مشاوره

افزودن دیدگاه

دیدگاه کاربران

دیدگاهی ثبت نشده است.