بدی را با عدالت پاسخ دهيد، مهربانی را با مهربانی. كنفوسيوس دادگاهی بالاتر از دادگاه‌های عدل وجود دارد و آن دادگاه وجدان است. مهاتما گاندی تا زمانی كه توده مردم برای بهبود حال يكديگر احساس مسئوليت نكنند، عدالت اجتماعی تحقق نمی يابد. هلن كلر
لوگوی عدالت سرا

نمونه اظهارنامه جهت حضور در دفترخانه و تنظیم سند رسمی انتقال ملک

نمونه اظهارنامه جهت حضور در دفترخانه و تنظیم سند رسمی انتقال ملک

بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه اظهارنامه جهت حضور در دفترخانه و تنظیم سند رسمی انتقال ملک برایتان قرار داده ایم تا با چارچوب تنظیم اظهارنامه آشنا شوید.

نمونه اظهارنامه جهت حضور در دفترخانه و تنظیم سند رسمی انتقال ملک

مشخصات و اقامتگاه اظهارکننده: مشخصات خریدار

موضوع اظهارنامه: اعلام مراتب ذیل

مشخصات و اقامتگاه مخاطب: مشخصات فروشنده

مطلب مرتبط: خسارت عدم تنظیم سند رسمی ملک

مخاطب محترم خانم/ آقای …

با سلام و احترام

همانطوری که مستحضرید: نظر به اینکه بموجب سند عادی مورخ … یک باب … را با مشخصات تفصیلی مضبوط در سند به اینجانب فروخته اید و مقرر شده که بعد از تهیه مقدمات برای تنظیم سند رسمی انتقال در دفترخانه حاضر شویم و نظر به اینکه زمان حضور در دفترخانه در قولنامه مسکوت مانده است، بدینوسیله از شما دعوت می نمایم که راس ساعت … روز … مورخ … برای تنظیم سند رسمی در دفترخانه شماره … واقع در … حاضر شوید و کلیه مقدمات را نیز فراهم نمایید. ضمنا چون انجام معامله مستلزم استعلام از اداره ثبت است، مقتضی است حداکثر تا ده روز پیش از تاریخ حضور با مراجعه به دفترخانه و ارائه سند مالکیت استعلام از ثبت را بدهید و مقدمات را فراهم نمایید.

با وجود این اظهارنامه که از نظر قضایی کامل می باشد اما در هر حال با توجه به متفاوت بودن هر پرونده و دارا بودن نکات و ظرائف خاص خود لذا این اظهارنامه شما را از مشاوره با وکیل بی نیاز نمی نماید.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

به بالای صفحه بردن