نمونه رای ابطال صورتجلسه ختم تصفیه شرکت به لحاظ عدم احراز تصفیه واقعی

رای ابطال صورتجلسه ختم تصفیه شرکت
24 اردیبهشت 1403 1 203
رای ابطال صورتجلسه ختم تصفیه شرکت

بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای ابطال صورتجلسه ختم تصفیه شرکت به لحاظ عدم احراز تصفیه واقعی برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید.

این نمونه رای که از شعبه 15 دادگاه حقوقی تهران صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: ماده 208 لایحه اصلاحی قانون تجارت، رای ابطال صورتجلسه ختم تصفیه شرکت به لحاظ عدم احراز تصفیه واقعی

مطلب مرتبط: معامله توسط نماینده شرکتهای تجاری چگونه است؟

چکیده رای ابطال صورتجلسه ختم تصفیه شرکت به لحاظ عدم احراز تصفیه واقعی

چنانچه مدیر تصفیه شرکت در حال انحلال، به وظایف قانونی خود مطابق با ماده 208 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت عمل ننماید و عملیات تصفیه به نحو قانونی مزبور در ماده مذکور صحیح انجام نگیرد، دادگاه صورتجلسه ختم انحلال شرکت را باطل می کند.

 

رای دادگاه

دادنامه شماره: 140268390012396892 تاریخ تنظیم: 05-09-1402

در خصوص دعوی آقای ... به طرفیت 1- اداره کل ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری 2- آقای ... 3- آقای ... 4- آقای ... 5- آقای ... 6- آقای ... 7- آقای ... 8- آقای ... 9- آقای ... 10- صنعتی ... (در حال تصفیه) 11- آقای ... 12- آقای ... به خواسته ابطال سند (موضوع سند مالی نیست) (ابطال ختم تسویه شرکت سهامی صنعتی ...) مطالبه خسارات دادرسی، خواهان در دادخواست تقدیمی اعلام نموده: «باستحضار می رساند:

1- اینجانب احدی از مدیران و شرکای شرکت منحله صنعتی ... می باشم.

2- مجمع عمومی فوق العاده این شرکت در مورخ 12-11-1394 آقای ... (احد از خواندگان) را به عنوان مدیر تصفیه انتخاب می نماید.

3- در مورخ 21-12-1396 و پیش از تصمیم بر ختم تسویه، دادخواستی مبنی بر ابطال اجرائیه های صادره در خصوص تسهیلات اخذ شده شرکت ... از بانک ... تقدیم محاکم محترم حقوقی تهران گردید که پس از ارجاع به شعبه 86 دادگاه حقوقی تهران، دادرس محترم این شعبه پس از رسیدگی جامع به دادخواست تقدیمی و دفاعیات بانک ... و ارجاع امر به کارشناس (کارشناس تک نفره، هیأت ۳ نفره و هیأت ۵ نفره کارشناسی)، نهایتاً طی دادنامه شماره ... این چنین اظهار داشتند که شرکت مذکور نه تنها کلیه وجوه ناشی از تسهیلات اخذ شده از بانک را پرداخت نموده بلکه مبلغی به میزان 79/185/750/281 ریال نیز اضافه پرداختی به بانک مذکور داشته است.

4- لیکن آقای ... (مدیر تصفیه) بدون اعتناء به مطالبات شرکت ... از بانک ... و بر خلاف ماده 208 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت که تصریح داشته است "تا خاتمه امر تصفیه شخصیت حقوقی شرکت جهت انجام امور مربوط به تصفیه باقی خواهد ماند و مدیران برای تصفیه موظف به خاتمه دادن کارهای جاری و اجرای تعهدات و وصول مطالبات و تقسیم دارایی شرکت می باشند ..." و بدون انجام به وظیفه قانونی خود در اخذ مطالبات شرکت، ختم تسویه را به مرجع ثبت شرکت ها اعلام داشته است و مرجع مذکور نیز ختم تسویه را طی نامه شماره ... مورخ 01-08-1395 آگهی نموده است.

5- از این رو ختم تسویه شرکت ... به علت تخطی مدیر تصفیه از قواعد آمره در وصول مطالبات باطل می باشد. لذا از آن مقام محترم صدور حکم بر ابطال ختم تسویه شرکت ... مورد استدعاست.»

خوانده آقای ... طی لایحه تقدیمی اعلام نمود: «با تقدیم احترام و آرزوی توفیق آن مقام محترم؛ در رابطه با پرونده شماره ۱۴۰۲۶۸۹۲۰۰۰۳۳۵۷۳۳۶ بایگانی ... به عرض می رسانم: اینجانب به عنوان مدیر تصفیه شرکت صنعتی ... بدون توجه به مطالبات شرکت مذکور و وصول آن اقدام به ختم تصفیه نموده ام. اینک به موجب این لایحه بر دادخواست خواهان محترم صحه می گذارم و اقرار بر اعلام ختم تصفیه بدون وصول مطالبات شرکت مذکور می دارم.» خوانده دیگر آقای ... با حضور در جلسه دادرسی موافقت خود را با خواسته خواهان اعلام نمود سایر خواندگان با وجود ابلاغ واقعی نسبت به برخی از ایشان و ابلاغ قانونی نسبت به برخی دیگر حضور نیافته دفاعی ننمودند با عنایت به مراتب فوق اولاً دعوی مطروحه توجهی به اداره کل ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری ندارد و لذا دادگاه به استناد مواد ۸۴ و ۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی صادر می نماید. ثانیاً با توجه به مدارک منضم دادخواست از جمله تصویر دادنامه های استنادی قدر متقین این است که اضافه پرداختی در مورد روابط مالی با بانک وجود داشته و لذا خاتمه عملیات تصفیه به جهت اینکه امور تصفیه با توجه به مطالبات مزبور به نحو کامل انجام نشده صحیح نبوده و در مخالفت با ماده ۲۰۸ لایحه اصلاحی قانون تجارت می باشد بنابراین خواسته خواهان ثابت است و دادگاه به استناد مواد ۲۰۸ و ۲۲۵ لایحه اصلاحی قانون تجارت حکم بر ابطال ختم تسویه شرکت سهامی ... موضوع آگهی شماره ... مورخ 01-08-1395 صادر و اعلام می نماید ثالثاً در مورد مطالبه خسارات دادرسی با توجه به این که خواسته مطروحه در راستای تقاضای خواهان بوده و تقصیری متوجه خواندگان نمی باشد لذا این بخش از خواسته ثابت نیست و دادگاه به استناد ماده ۱۲۵۷ قانون مدنی حکم بر بطلان دعوی صادر می نماید. رای صادره نسبت به شرکت ... غیابی و قابل واخواهی در محاکم استان تهران می باشد در مورد سایرین حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد.

مجید جعفری افتخار- مستشار دادگاه تجدید نظر مامور به خدمت در شعبه ۱۵ دادگاه حقوقی تهران

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در عدالت سرا اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدیدنظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.


امیدواریم مطالب برای شما مفید بوده باشد. لطفا مطالب را با دوستان خود به اشتراک بگذارید و با امتیاز دادن به مطالب، ما را در جهت بهبود و تولید هر چه بیشتر مطالب یاری فرمایید. همچنین می توانید نظرات یا سوالات خود را در بخش دیدگاه ها مطرح نمایید در اسرع وقت به سوالات شما پاسخ داده خواهد شد.

افزودن دیدگاه

امتیاز شما :

دیدگاه کاربران

صابر احمدی
16 اردیبهشت 1403
عالی بود
تماس با وکیل