نمونه رای تایید فسخ قرارداد اجاره به جهت تخلف از شرط قراردادی

04 تیر 1403 0 133
رای تایید فسخ قرارداد اجاره

بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای تایید فسخ قرارداد اجاره به جهت تخلف از شرط قراردادی برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید.

این نمونه رای که از شعبه 21 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی محمد شهر صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: تخلیه عین مستاجره، تایید فسخ قرارداد اجاره به جهت تخلف از شرط قراردادی، ضمانت اجرایی تخلف از شرط قراردادی، رای تایید فسخ قرارداد اجاره

مطلب مرتبط: حکم تخلیه چیست؟

چکیده رای تایید فسخ قرارداد اجاره به جهت تخلف از شرط قراردادی

در صورتی که طرفین در قرارداد اجاره قید نمایند که عدم پرداخت اجاره بها در مهلت دو ماهه، ضمانت اجرای فسخ قرارداد را در پی دارد، موجر می تواند ضمن ارسال اظهارنامه، مراتب فسخ قرارداد را به مستاجر اعلام نموده و سپس اقدام به طرح دعوای تایید فسخ قرارداد به جهت تخلف از شرط قراردادی نماید.

مطلب مرتبط: نمونه درخواست تامین دلیل تخلیه ملک توسط مستاجر

رای دادگاه

دادنامه شماره: 140201390003657157

در خصوص دعوی آقای ... به وکالت از آقای ... فرزند ... به طرفیت آقای ... فرزند ... به خواسته تایید فسخ قرارداد (درخواست تایید و تنفیذ فسخ قرارداد اجاره شماره ۷۰۰۸ مورخ 25-12-1400 به جهت تخلف از شرط قراردادی مندرج در ماده ۶ بند ۴ قرارداد اجاره)، تخلیه (درخواست رسیدگی و صدور حکم به تخلیه مورد اجاره شماره ۷۰۰۸ مورخ 25-12-1400) و مطالبه خسارات دادرسی، اجمالاً به این شرح که وکیل خواهان در جلسه دادرسی حاضر شده و ادعا داشته خوانده علی رغم ارسال اظهارنامه هیچ اقدامی جهت تخلیه عین مستاجره صورت نداده و طی دادخواست تقدیمی نیز اجمالاً اظهارات وکیل خواهان بدین شرح است که: «موکل به موجب قرارداد اجاره شماره ۷۰۰۸ مورخ 25-12-1400 و متمم آن یک باب سالن صنعتی واقع در ماهدشت، خیابان سرداران، ... را به خوانده تا تاریخ 26-12-1402 اجاره داده است و مطابق متمم و مفاد قرارداد اجاره مذکور خوانده (مستاجر) می بایست اجاره ماهیانه (۴۵ میلیون تومان) را به موکل پرداخت نماید که ضمانت اجرایی تخلف از شرط مذکور مطابق ماده 6 بند 4 قرارداد اجاره، حق فسخ له موجر می باشد که با توجه به عدم پرداخت اجاره بها ماهیانه به مدت بیش از یک ماه و تخلف از شرایط قراردادی، موکل از حق فسخ خود استفاده نموده و مطابق اظهارنامه رسمی شماره 1401220003565328 مورخ 10-12-1401 فسخ اجاره نامه شماره ۷۰۰۸ مورخ 25-12-1400 و متمم آن را به خوانده اعلام و ابلاغ نموده است، لذا درخواست صدور حکم مطابق ردیف خواسته را دارم.» و خوانده با وصف ابلاغ واقعی اخطاریه در جلسه دادرسی حاضر نشده و لایحه ای ارسال ننموده است. دادگاه با مطالعه اوراق و محتویات پرونده و نظر به اینکه قرارداد اجاره تنظیمی میان خواهان و خوانده مصون از هرگونه تعرض و تخدیش مانده است با عنایت به بند 4 از ماده 6 قرارداد اجاره که دلالت بر حق فسخ خواهان دارد و نیز ارسال اظهارنامه فوق الذکر که حکایت از اعلام اراده خواهان بر فسخ قرارداد دارد و خوانده نیز مستنداتی جهت پرداخت اجاره بها ارائه ننموده است ضمن پذیرش دعوای خواهان مستند به مواد 10، 219، 2210 و 221 قانون مدنی و همچنین مواد 515 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به تایید فسخ قرارداد اجاره شماره ۷۰۰۸ از تاریخ 10-12-1401 (تاریخ ارسال اظهارنامه فسخ) و محکومیت خوانده به تخلیه عین مستاجره موضوع اجاره نامه مذکور و پرداخت خسارات دادرسی در حق خواهان صادر و اعلام می گردد. رای صادره حضوری بوده و ظرف مهلت 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در دادگاه تجدیدنظر استان البرز است.

دادرس شعبه 21 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی محمد شهر (ساختمان شهید بنی جمالی)

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در عدالت سرا اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدیدنظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.


امیدواریم مطالب برای شما مفید بوده باشد. لطفا مطالب را با دوستان خود به اشتراک بگذارید و با امتیاز دادن به مطالب، ما را در جهت بهبود و تولید هر چه بیشتر مطالب یاری فرمایید. همچنین می توانید نظرات یا سوالات خود را در بخش دیدگاه ها مطرح نمایید در اسرع وقت به سوالات شما پاسخ داده خواهد شد.

افزودن دیدگاه

امتیاز شما :

دیدگاه کاربران

دیدگاهی ثبت نشده است.
تماس با وکیل