a
منو
جستجو

۰۲۱-۲۶۷۶۰۶۵۷

تماس با عدالت سرا

9:00 - 17:00

ساعت کاری شنبه - چهارشنبه

عدالت سرا > نمونه آرای دادگاه ها  > نمونه رای صدور قرار موقوفی تعقیب به دلیل توبه متهم

نمونه رای صدور قرار موقوفی تعقیب به دلیل توبه متهم

رای صدور قرار موقوفی تعقیب به دلیل توبه متهم

بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای صدور قرار موقوفی تعقیب به دلیل توبه متهم برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید.

این نمونه رای که از دادرس شعبه … دادگاه کیفری دو شهر تهران صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: تاثیر توبه در سقوط مجازات، ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی، رای سرقت مستوجب تعزیر، قرار موقوفی تعقیب متهم، ماده ۶۵۶ قانون مجازات اسلامی، رد اموال مسروقه، ماده ۱۱۵ قانون مجازات اسلامی، رای صدور قرار موقوفی تعقیب به دلیل توبه متهم

بیشتر بخوانید: بررسی جرم سرقت و مجازات آن براساس قانون مجازات اسلامی

چکیده رای صدور قرار موقوفی تعقیب به دلیل توبه متهم

دادگاه با پذیرش توبه متهم در جلسه رسیدگی، ضمن صدور قرار موقوفی تعقیب، حکم به رد اموال مسروقه صادر نموده است.

بیشتر بخوانید: نمونه شکواییه سرقت اموال از منزل

رای دادگاه

در خصوص اتهام انتسابی آقای … فرزند … ایرانی، آزاد با صدور قرار تامین، فاقد سابقه موثر کیفری، دایر بر سرقت تعزیری (یازده کیلوگرم فلز از جنس مس به ارزش ۱۶۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال) موضوع شکایت شرکت … با مدیرعاملی آقای … فرزند … با توجه به اینکه متهم در جلسه رسیدگی با به همراه داشتن یک جلد قرآن (حق، عدل، قول، بلاغ، وحی، قیم، مصدق، مثانی، صحف، حق الیقین) موجب اقناع وجدانی دادگاه جهت پذیرش توبه شده است، و پیش بینی اصلاح متهم در عمل وی محرز است از آنجایی که عنصر مادی مرتکب مشمول عنصر قانونی، ماده ۶۵۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ (کتاب پنجم تعزیرات) است، (… محلی که معمولاً محل کار وی بوده از قبیل … کارخانه …) با رعایت ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و اصلاحات آن، مجازات بزه مذکور حبس درجه شش، سه ماه تا هجده ماه حبس تعزیری و تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزیری میباشد، که به صراحت ماده ۱۱۵ از قانون مذکور توبه موجب اسقاط مجازات، لذا با پذیرش توبه متهم به استناد بند ج ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و اصلاحات آن قرار موقوفی تعقیب صادر و اعلام می گردد، ضمناً در خصوص رد عین اموال مسروقه عین آن و یا در صورت تعذر در رد عین یا مثل یا قیمت مال به ارزش ریالی زمان اجرای حکم صادر و اعلام می گردد، رای صادره حضوری و ظرف بیست روز از زمان ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.

دادرس شعبه … دادگاه کیفری دو شهر تهران

 

مستندات قانونی مرتبط با رای صدور قرار موقوفی تعقیب به دلیل توبه متهم

ماده ۶۵۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات های بازدارنده)

در صورتی که سرقت جامع شرایط حد نباشد و مقرون به یکی از شرایط زیر باشد مرتکب به حبس از شش ماه تا سه سال و تا (۷۴)‌ ضربه شلاق محکوم می شود:

۱ – سرقت در جایی که محل سکنی یا مهیا برای سکنی یا در توابع آن یا در محل های عمومی از قبیل مسجد و حمام و غیر اینها واقع شده باشد.

۲ – سرقت در جایی واقع شده باشد که به واسطه درخت و یا بوته یا پرچین یا نرده محرز بوده و سارق حرز را شکسته باشد.

۳ – در صورتی که سرقت در شب واقع شده باشد.

۴ – سارقین دو نفر یا بیشتر باشند.

۵ – سارق مستخدم بوده و مال مخدوم خود را دزدیده یا مال دیگری را در منزل مخدوم خود یا منزل دیگری که به اتفاق مخدوم به آن جا رفته یا‌ شاگرد یا کارگر بوده و یا در محلی که معمولاً محل کار وی بوده از قبیل خانه، دکان، کارگاه، کارخانه و انبار سرقت نموده باشد.

۶ – هرگاه اداره کنندگان هتل و مسافرخانه و کاروانسرا و کاروان و به طور کلی کسانی که به اقتضای شغل اموالی در دسترس آنان است تمام یا‌ قسمتی از آن را مورد دستبرد قرار دهند.

 

ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی [اصلاحی ۱۳۹۹/۰۲/۲۳]

علاوه بر جرائم تعزیری مندرج در کتاب دیات و فصل حد قذف این قانون و جرائمی که به موجب قوانین خاص قابل گذشت می باشند، جرائم مندرج در مواد ((۵۳۶)، (۵۹۶)، (۶۰۸)، (۶۰۹)، (۶۲۲)، (۶۳۲)، (۶۳۳)، (۶۴۱)، (۶۴۷)، (۶۴۸)، (۶۶۸)، (۶۶۹)، (۶۷۳)، (۶۷۴)، (۶۷۶)، (۶۷۷)، (۶۷۹)، (۶۸۲)، (۶۸۴)، (۶۸۵)، (۶۹۰) در مواردی که املاک و اراضی متعلق به اشخاص خصوصی باشد)، (۶۹۲)، (۶۹۳)، (۶۹۴)، (۶۹۷)، (۶۹۸)، (۶۹۹)، (۷۰۰)، (۷۱۶)، (۷۱۷) و (۷۴۴) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌ های بازدارنده) مصوب ۱۳۷۵/۳/۲ و جرائم انتقال مال غیر و کلاهبرداری موضوع ماده (۱) قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷/۹/۱۵ مجمع تشخیص مصلحت نظام، به‌ شرطی که مبلغ آن از نصاب مقرر در ماده (۳۶) این قانون بیشتر نباشد و نیز کلیه جرائم در حکم کلاهبرداری و جرائمی که مجازات کلاهبرداری درباره آنها مقرر شده یا طبق قانون کلاهبرداری محسوب می‌ شود در صورت داشتن بزه ‌دیده و سرقت موضوع مواد (۶۵۶)، (۶۵۷)، (۶۶۱) و (۶۶۵) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌ های بازدارنده) مصوب ۱۳۷۵/۳/۲ به‌ شرطی که ارزش مال مورد سرقت بیش‌ از دویست میلیون (۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال نباشد و سارق فاقد سابقه موثر کیفری باشد و شروع و معاونت در تمام جرائم مزبور، همچنین کلیه جرائم تعزیری درجه پنج و پایین تر ارتکابی توسط افراد زیر هجده سال در صورت داشتن بزه دیده، مشمول تبصره (۱) ماده (۱۰۰) این قانون و ماده (۱۲) قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲/۱۲/۴ بوده و قابل گذشت است.

تبصره [الحاقی ۱۳۹۹/۰۲/۲۳]- حداقل و حداکثر مجازات های حبس تعزیری درجه چهار تا درجه هشت مقرر در قانون برای جرائم قابل گذشت به نصف تقلیل می یابد.

 

ماده ۱۱۵ قانون مجازات اسلامی

در جرائم تعزیری درجه شش، هفت و هشت چنانچه مرتکب توبه نماید و ندامت و اصلاح او برای قاضی محرز شود، مجازات ساقط می شود. در سایر جرائم موجب تعزیر دادگاه می تواند مقررات راجع به تخفیف مجازات را اعمال نماید.

تبصره ۱- مقررات راجع به توبه درباره کسانی که مقررات تکرار جرائم تعزیری در مورد آنها اعمال می شود، جاری نمی گردد.

تبصره ۲- اطلاق مقررات این ماده و همچنین بند (ب) ماده (۷) و بندهای (الف) و (ب) ماده (۸) و مواد (۲۸)، (۳۹)، (۴۰)، (۴۵)، (۴۶)، (۹۲)، (۹۳) و (۱۰۵) این قانون شامل تعزیرات منصوص شرعی نمی شود.

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در عدالت سرا اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدیدنظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.

بدون نظر

پیام بگذارید