نمونه رای خواندگان دعوای اعتراض ثالث حکمی

29 بهمن 1402 0 391
رای خواندگان دعوای اعتراض ثالث

بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای خواندگان دعوای اعتراض ثالث حکمی برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید.

این نمونه رای که از شعبه 53 دادگاه تجدیدنظر استان تهران صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: ماده 420 قانون آیین دادرسی مدنی، اعتراض ثالث حکمی، رای خواندگان دعوای اعتراض ثالث حکمی

بیشتر بخوانید: اعتراض ثالث اجرایی چیست؟

چکیده رای خواندگان دعوای اعتراض ثالث حکمی

با توجه به آنکه معترض ثالث مبتنی بر یک قرارداد مدعی ورود خلل به حقوق وی گردیده است، ایشان علاوه بر اصحاب دعوی، می بایست اسامی ایادی میانی را نیز به عنوان خوانده در دادخواست خویش قید می نمود. 

بیشتر بخوانید: اعتراض ثالث طاری چیست؟

رای دادگاه تجدیدنظر

دادنامه شماره: 140268390016988229 تاریخ تنظیم: 07-11-1402

در خصوص دعوای خواهان آقای رضا ... و خانم ندا ... با وکالت آقای ... بطرفیت آقایان و خانم ها ۱- محمدعلی ... ۲- ملک محمد ... با وکالت آقای ... ۳- ایرج ... ۴- احترام السادات ... ۵- زهره ... ۶- شهرام ... ۷- سید محمدتقی ... ۸- سید محمدصادق ... ۹- زهرا ... بخواسته اعتراض ثالث نسبت به دادنامه شماره ۱۴۰۰۶۸۳۹۰۰۱۴۰۶۷۴۰۳ صادره از این دادگاه که متضمن نقض دادنامه شماره ۲۱۰۳/۴۰۰ مورخ 30-05-1400 صادره از شعبه دوم دادگاه حقوقی شهرستان پردیس و تایید صلح نامه و بیع نامه فیمابین خواندگان و الزام خواندگان ردیف 5، 6، 7 و 9 به تنظیم سند رسمی در حق خواندگان ردیف ۱ و ۲ صادر شده است. خلاصه دعوی اینکه خواهان مدعی است ملک را از ایادی متعددی خریداری نموده است که آنان به عنوان محکوم له و علیه رای معترض عنه محسوب نمی گردند و با استناد به بیع نامه های عادی مدعی مالکیت بر ملک موضوع حکم معترض عنه شده است. دادگاه در جهت احراز ادعای خواهان و ارتباط حلقه های یک زنجیر، حضور ایادی میانی را ضروری می داند و چون معترض ثالث ادعای خود را مستند و مبتنی بر قراردادی کرده که اطراف آن غیر از اصحاب دعوای رای معترض عنه هستند، بنابراین اصولاً قرارداد مورد اشاره در برابر طرفین رای معترض عنه بطور کامل قابل استناد نیست و آن ایادی به عنوان خواندگان، دعوت به دادرسی نشدند. سوالی که در این خصوص وجود دارد این است که آیا در ماده ۴۲۰ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی طرح دعوای اعتراض ثالث به طرفیت محکوم له و محکوم علیه دادنامه معترض عنه، نهایت خواندگان دعوای اعتراض ثالث بوده یا خیر؟ به نظر این دادگاه قانونگذار در مقام بیان حداقل خواندگان دعوای اعتراض ثالث بوده و مانعی در طرح دعوا به طرفیت اشخاص ثالثی که حضور آنان در دادرسی ضرورت داشته است ایجاد نکرده است همچنین حسب قاعده «عدم قابلیت استماع دعوایی که به ضرر اشخاص ثالث بوده و آنان در دادرسی حضور ندارند» به نظر می رسد حضور آنان در این دعوا ضرورت داشته است و همچنین برای جلوگیری از اعتراض بعدی اشخاص فوق الذکر هم به عنوان معترضین ثالث، امکان حضور آنان به عنوان خواندگان وجود داشته باشد برای تقویت بیان فوق، به استناد ذیل ماده ۴۲۰ قانون یاد شده باید اشاره شود که اظهار داشته است «ترتیب دادرسی مانند دادرسی نخستین خواهد بود». ترتیب دادرسی نخستین شامل باب سوم قانون مذکور می شود که در درجه اول توصیه بر طرح دعوای صحیح داشته است که نباید مخل حقوق ثالث باشد در غیر این صورت دعوی قابلیت استماع نخواهد داشت این دادگاه اگرچه آگاهی دارد که اظهارات فوق برخلاف رویه قضایی می باشد اما اعتقاد دارد رویه قضایی قابل تامل بوده و قابل نقد می باشد. این دادگاه در ادامه اعتقاد دارد که حسب ذیل ماده ۴۲۰ قانون یاد شده، طرح دعاوی طاری در اعتراض ثالث مدنی امکان پذیر می باشد. فرضاً اگر معترض ثالث به یک فقره قرارداد عادی استناد نماید و یکی از خواندگان ادعای بطلان قرارداد نماید که مشمول مواد ۱۸ و ۱۴۲ قانون یاد شده نباشد چاره ای جز طرح دعوای تقابل نخواهد داشت چه اینکه بدون طرح دعوای تقابل، ادعای او مسموع نخواهد بود و حق وی ثابت نخواهد شد هم چنین طرفین می توانند در راستای تقویت موضع خود، اقدام به جلب ثالث نمایند. این دادگاه به این امر آگاهی دارد که اولاً رسیدگی دادگاه در دعوای اعتراض ثالث مدنی همیشه به صورت ماهیتی می باشد نه شکلی یعنی اینکه معترض ثالث نمی تواند به شکل دعوای رسیدگی شده سابق، ایراد وارد نماید بلکه باید ثابت نماید که در ماهیت امر، رای صادره به حق او خلل وارد نموده است. ثانیاً در اعتراض ثالث مدنی حکم بر محکومیت شخصی صادر نمی شود بلکه فقط وارد بودن یا نبودن اعتراض اعلام می گردد که نتیجه آن الغاء یا نقض رای یا رد اعتراض ثالث مدنی خواهد بود. ثالثاً معترض ثالث برای اولین بار است که در دادرسی حاضر شده پس باید بتواند از مزایای قانونی در احقاق حق خود بهره ببرد و تا زمانی که قرارداد مورد استناد معترض ثالث با رعایت همه جوانب مورد ارزیابی قرار نگیرد الغای رای معترض عنه ممکن نمی باشد. بنابر مراتب مرقوم چون دعوی به طرفیت آقایان کیانوش ...، مجید ... و محمد ... تقدیم نشده است دعوا در کیفیت مطروحه قابلیت استماع نخواهد داشت دادگاه مستنداً به مواد ۲ و ۴۱۷ قانون فوق الذکر قرار عدم استماع دعوا صادر و اعلام می دارد رای صادره قطعی است.

قضات شعبه 53 دادگاه تجدیدنظر استان تهران

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در عدالت سرا اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدیدنظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.


امیدواریم مطالب برای شما مفید بوده باشد. لطفا مطالب را با دوستان خود به اشتراک بگذارید و با امتیاز دادن به مطالب، ما را در جهت بهبود و تولید هر چه بیشتر مطالب یاری فرمایید. همچنین می توانید نظرات یا سوالات خود را در بخش دیدگاه ها مطرح نمایید در اسرع وقت به سوالات شما پاسخ داده خواهد شد.

جهت اخذ مشاوره، می توانید به بخش مشاوره حقوقی مراجعه نمایید.

درخواست مشاوره

افزودن دیدگاه

امتیاز شما :

دیدگاه کاربران

دیدگاهی ثبت نشده است.
تماس با وکیل