نمونه رای مطالبه نفقه معوق زوجه

21 فروردین 1402 0 448
نمونه رای مطالبه نفقه معوق زوجه

بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای مطالبه نفقه معوق زوجه برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید.

این نمونه رای که از شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان ... صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: مطالبه نفقه گذشته اقارب، ماده 1199 قانون مدنی، نفقه گذشته زوجه، نفقه اولاد، ماده 1107 قانون مدنی، نفقه فرزند مشترک، میزان نفقه زوجه، رای مطالبه نفقه معوق زوجه

مطلب مرتبط: در چه شرایطی پرداخت نفقه پدر و مادر بر عهده فرزندان است؟

چکیده رای مطالبه نفقه معوق زوجه

حضور زوجه در منزل مشترک زوجین لزوما دلالت بر تامین تمامی نفقه زوجه از جمله خوراک و پوشاک و ... نمی نماید و در صورت وجود قرائن مبنی بر عدم تامین مسایل فوق زوج در این خصوص باید دلیل اقامه نماید و صرفا نمی تواند به سکونت زوجه در منزل مشترک استناد نماید.

مطلب مرتبط: نمونه رای مطالبه نفقه زوجه و فرزند مشترک

رای دادگاه

در خصوص تجدیدنظر خواهی خانم ... فرزند ... بطرفیت تجدیدنظر خوانده آقای ... فرزند ... نسبت به دادنامه ی شماره ی ۱۴۰۱۲۲۳۹۰۰۰۱۶۱۰۳۳۶ مورخ 15-06-1401 صادره از شعبه ی یازدهم شورای حل اختلاف ... که طی آن حکم بر بی حقی تجدیدنظر خواه نسبت به نفقه معوقه خود و فرزند مشترک از تاریخ 01-01-1398 صادر گردیده است. اولاً در خصوص مطالبه نفقه معوقه فرزند مشترک که از تاریخ مذکور حکم بر بی حقی صادر شده است نظر به اینکه در خصوص نفقه اقارب صرفاً نفقه جاری قابلیت مطالبه دارد و نفقه معوقه قابلیت مطالبه ندارد لذا دادنامه تجدیدنظر خواسته وفق مقررات قانونی صادر گردیده و موجبی برای نقض آن نیست پس به استناد ماده ۲۷ قانون شورای حل اختلاف ضمن رد اعتراض در این قسمت تایید می گردد. لیکن در خصوص نفقه زوج از تاریخ مذکور زوجه دلیلی مبنی بر عدم استحقاق وی و پرداخت نفقه ارائه نکرده است و صرف حضور زوجه در منزل مشترک لزوماً دلالت بر تادیه تمامی حقوق مالی وی از جمله هزینه خوراک و پوشاک و ... نمی نماید و زوج می بایست در این خصوص اقامه دلیل نماید که در مانحن فیه دلیلی مبنی بر این امر وجود نداشته و تحقیقات محلی صورت گرفته به شرح برگه ۱۷ پرونده دلالت بر این می نماید که زوج مسئولیت پذیری لازم برای زندگی مشترک را نداشته و فاقد شغل و درآمد می باشد و صرفاً منزل پدری خود را جهت اقامت زوجه در اختیار وی قرار داده است که من حیث المجموع این تحقیقات ادعای زوجه مبنی بر عدم پرداخت نفقه را مسجل می نماید لذا نظر به مفاد تجدیدنظر خواهی و اظهارات تجدیدنظر خواه که در جلسه رسیدگی بیان داشته که تجدیدنظر خوانده ۴ سال است که شغل و درآمدی ندارد و هزینه فرزندان اعم از هزینه درمان و آموزش و ... به عهده وی می باشد و با نظر گرفتن اینکه مبلغ تعیین شده توسط کارشناس هم به میزان قابل توجهی نبوده و حتی کفایت از سایر هزینه های زندگی بجز مسکن را نمی نماید لذا دادگاه دادنامه را در این قسمت در خور تایید ندانسته و مستنداً به ماده ی ۲۷ قانون شوراهای حل اختلاف ضمن نقض آن حکم بر محکومیت زوج به پرداخت نفقه معوق زوجه از تاریخ 01-01-1398 ماهیانه ۳۰۰ هزار تومان تا پایان آن سال و از تاریخ 01-01-1399 لغایت 01-01-1400 ماهیانه ۵۰۰ هزار تومان علاوه بر محکومیت مندرج در رای بدوی صادر و اعلام می نماید. این رای قطعی است.

رئیس شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان ...

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در عدالت سرا اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدیدنظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.


امیدواریم مطالب برای شما مفید بوده باشد. لطفا مطالب را با دوستان خود به اشتراک بگذارید و با امتیاز دادن به مطالب، ما را در جهت بهبود و تولید هر چه بیشتر مطالب یاری فرمایید. همچنین می توانید نظرات یا سوالات خود را در بخش دیدگاه ها مطرح نمایید در اسرع وقت به سوالات شما پاسخ داده خواهد شد.

جهت اخذ مشاوره، می توانید به بخش مشاوره حقوقی مراجعه نمایید.

درخواست مشاوره

افزودن دیدگاه

امتیاز شما :

دیدگاه کاربران

دیدگاهی ثبت نشده است.
تماس با وکیل