نمونه شکواییه جعل سند عادی

05 خرداد 1403 0 150
شکواییه جعل سند عادی

بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه شکواییه جعل سند عادی برایتان قرار داده ایم تا با چارچوب تنظیم شکواییه آشنا شوید.

 

نمونه شکواییه جعل سند عادی

شاکی: خانم/ آقای: .../ کد ملی: .../ آدرس: ...

مشتکی عنه: خانم/ آقای: .../ کد ملی: .../ آدرس: ...

وکیل: خانم/ آقای: .../ کد ملی: .../ به نشانی: ...

محل وقوع جرم: ...

موضوع جرم: جعل سند عادی و استفاده از سند مجعول

دادستان محترم دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان ...

با سلام احتراماً اینجانب به وکالت از آقای ... شکایت خویش را از آقای سعید ... و خانم مریم ... با عنوان جعل سند عادی و استفاده از سند مجعول در مرجع قضایی به حضور تقدیم میدارم. توضیح اینکه مشتکی عنه ردیف نخست با تنظیم یک فقره قولنامه صوری که به امضای خود و مشتکی عنه ردیف دوم رسیده امضای موکل اینجانب را نیز به عنوان فروشنده جعل و به اتفاق در شعبه محترم دوم حقوقی آن شهرستان به عنوان مستند دعوی خویش با موضوع «الزام به تنظیم سند رسمی» ارائه نموده اند. این در حالی است که موکل اینجانب حسب اظهار خویش هیچ ملکی به نامبردگان نفروخته است تا ملزم به تنظیم سند رسمی نسبت به ملک مورد ادعا گردد.

لازم به ذکر است با توجه به اینکه قولنامه در بنگاه معاملاتی مشتکی عنه ردیف اول و با مهر بنگاه ایشان تنظیم شده لذا مشخصاً محل وقوع بزه همین شهرستان و تاریخ جعل و استفاده از سند مجعول با توجه به سریال موجود در سربرگ قولنامه کمتر از یک سال واقع شده است. خواهشمند است بدواً موضوع به کارشناس رسمی دادگستری در رشته مربوطه ارجاع شود چراکه تنها دلیل یا اماره مثبت ادعا همین نظریه کارشناسی خواهد بود. در صورت صلاحدید و ضرورت آماده مواجهه حضوری با نامبردگان فوق هستیم.

با تجدید مراتب احترام

مطلب مرتبط: بررسی جرم جعل و مجازات آن مطابق با قانون مجازات اسلامی

مستندات قانونی مرتبط با شکواییه جعل سند عادی

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه: 7/1401/920 شماره پرونده: 1401-168-920 ک تاریخ نظریه: 1401/12/02

در بزه جعل با توجه به این‌که بعضاً متهم سند مورد ادعای جعل را جهت انجام کارشناسی ارائه نمی‌کند؛ اما ادله قطعی مبنی بر وجود سند در دست وی وجود دارد و قرائنی نیز بر جعلی بودن سند موجود است، آیا احراز بزه جعل لزوماً مستلزم ارائه سند مورد ادعای جعل و انجام کارشناسی است یا با توجه به این که نظریه کارشناسی طریقیت دارد، با ادله و قرائن دیگر می توان جعلی بودن را به‌رغم عدم وجود نظریه کارشناسی احراز کرد و عدم ارائه سند مورد ادعای جعل توسط متهم به‌رغم وجود ادله قطعی مبنی بر این که سند در دست متهم بوده و از آن استفاده کرده است؛ اما دلیل و مدرکی مبنی بر مفقودی سند ارائه نکرده است، می تواند به عنوان یک قرینه تلقی شود.

در مواردی که متهم از ارایه سندی که نسبت به آن شکایت جعل شده و در اختیار او است خودداری می‌نماید و انجام کارشناسی نیز به لحاظ فقدان اصل سند امکان‌پذیر نباشد، این امر نافی تکلیف مرجع قضایی رسیدگی کننده به موضوع در انجام تحقیقات پیرامون صحت یا سقم موضوع نمی‌باشد و مقام قضایی ذی‌ربط باید با لحاظ ادله اثبات جرم مذکور در ماده 160 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 اتخاذ تصمیم نماید و عدم ارائه اصل سند مورد شکایت از سوی متهم بدون عذر موجه می‌تواند به عنوان قرینه ای بر ارتکاب جرم جعل محسوب شود که در کنار سایر ادله اثبات جرم، «مثبت وقوع جعل» باشد.

با وجود این شکواییه جعل سند عادی که از نظر قضایی کامل می باشد اما در هر حال با توجه به متفاوت بودن هر پرونده و دارا بودن نکات و ظرائف خاص خود لذا این شکواییه شما را از مشاوره با وکیل بی نیاز نمی نماید.


امیدواریم مطالب برای شما مفید بوده باشد. لطفا مطالب را با دوستان خود به اشتراک بگذارید و با امتیاز دادن به مطالب، ما را در جهت بهبود و تولید هر چه بیشتر مطالب یاری فرمایید. همچنین می توانید نظرات یا سوالات خود را در بخش دیدگاه ها مطرح نمایید در اسرع وقت به سوالات شما پاسخ داده خواهد شد.

افزودن دیدگاه

امتیاز شما :

دیدگاه کاربران

دیدگاهی ثبت نشده است.
تماس با وکیل