نمونه رای ابطال شرط نامشروع در قرارداد و بطلان دعوای تجدیدنظر خواه

03 مهر 1400 0 549
نمونه رای ابطال شرط نامشروع در قرارداد و بطلان دعوای تجدیدنظر خواه

بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای ابطال شرط نامشروع در قرارداد برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید.

این نمونه رای که از شعبه 46 دادگاه تجدیدنظر استان تهران صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: بطلان دعوی، ماده 232 قانون مدنی، ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی، شرط غرری در قرارداد، شرط نامشروع در قرارداد، رای اعاده دادرسی، رای ابطال شرط نامشروع در قرارداد

بیشتر بخوانید: تایید بطلان معامله نامشروع

چکیده رای ابطال شرط نامشروع در قرارداد

شرط قراردادی که باعث برهم خوردن تعادل اقتصادی قرارداد و قرار گرفتن عوضین در اختیار یکی از متعاملین گردد غرری و نامشروع است و شرط غرری از مصادیق بند ۳ ماده ۲۳۲ قانون مدنی محسوب و باطل است.

بیشتر بخوانید: آیا امکان تعدیل وجه التزام وجود دارد؟

اعاده دادرسی نسبت به دادنامه شماره ...-20/12/1397

دادگاه با بررسی محتویات پرونده و مشاوره ختم دادرسی را اعلام و بشرح آتی مبادرت به انشای رای می نماید.

رای دادگاه

در ارتباط با اعاده دادرسی آقای ... با وکالت ... بطرفیت آقای ... با وکالت آقای ... نسبت به دادنامه شماره ...- ۱۳۹۷/۱۲/۲۰ این دادگاه که به موجب آن دادنامه شماره ۹۱۹-14/11/1396 شعبه 16 دادگاه عمومی حقوقی تهران در حکم به بی حقی متقاضی اعاده دادرسی در دعوی مطالبه مبلغ هفت میلیارد و پانصد میلیون ریال وجه یک فقره چک و خسارت تاخیر تادیه را تایید نموده است. اگرچه رای داوری به موجب حکم قطعی شماره ...-31/01/1400 شعبه ۱۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ابطال گردیده است لیکن متقاضی اعاده دادرسی محق در مطالبه وجه چک مستند دعوی تشخیص نمی گردد چرا که حسب مدافعات طرفین چک مستند دعوی پس از معامله یک دستگاه چاپ که توسط خوانده به متقاضی اعاده دادرسی و شریکش در قبال مبلغ هشت میلیارد ریال، صادر گردید. و در نوشته عادی مستند متقاضی اعاده دادرسی و طرف مقابل مقرر گردیده است چنانچه در تاریخ 03/11/1394 سند دستگاه چاپ به خریداران منتقل نشود خریداران حق اقدام و وصول وجه چک فوق را داشته باشند و چک صادره از طرف خریداران بابت بخشی از ثمن معامله (یک میلیارد و پانصد میلیون ریال) هم کان لم یکن می باشد. مستفاد از توافق مذکور این است که توافق طرفین بر استرداد ثمن از محل چک مذکور در صورت عدم انتقال دستگاه و انحلال عقد قرار گرفته است و با وجود اینکه دستگاه مورد معامله در مالکیت متقاضی و شریک وی باقی مانده است و فروشنده به موجب سند رسمی وکالت شماره ...-02/12/1396 دفتر اسناد رسمی شماره ... تهران اقدام مقتضی در جهت انتقال سند دستگاه چاپ را به عمل آورده است شرط قراردادی مذکور که باعث قرار گرفتن عوضین در اختیار یکی از متعاملین می گردد غرری محسوب و شرط غرری نیز باطل است بنابراین دادگاه به اعتبار باطل بودن شرط مذکور که موجبات غرر و ایجاد مالکیت یکی از متعاملین بر ثمن و مبیع گردیده و با لحاظ اینکه شرط مذکور در معامله اولیه درج نشده بلکه به موجب صورتجلسه الحاقی به عقد ملحق شده است به استناد بند 3 ماده 232 قانون مدنی و ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به بطلان دعوی متقاضی اعاده دادرسی صادر و اعلام می دارد. این رای قطعی است.

رئیس شعبه 46 دادگاه تجدیدنظر استان تهران- دکتر سید عطا قیصری

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در عدالت سرا اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدیدنظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.


امیدواریم مطالب برای شما مفید بوده باشد. لطفا مطالب را با دوستان خود به اشتراک بگذارید و با امتیاز دادن به مطالب، ما را در جهت بهبود و تولید هر چه بیشتر مطالب یاری فرمایید. همچنین می توانید نظرات یا سوالات خود را در بخش دیدگاه ها مطرح نمایید در اسرع وقت به سوالات شما پاسخ داده خواهد شد.

افزودن دیدگاه

امتیاز شما :

دیدگاه کاربران

دیدگاهی ثبت نشده است.
تماس با وکیل