نمونه قرار منع تعقیب در ارتباط با مصونیت وکیل در مقام دفاع

25 شهریور 1401 0 515
نمونه قرار منع تعقیب در ارتباط با مصونیت وکیل در مقام دفاع

بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه قرار منع تعقیب در ارتباط با مصونیت وکیل در مقام دفاع برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید.

این نمونه قرار که از شعبه اول بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان تاکستان صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: مصونیت قضایی وکیل، لزوم دفاع بدون ترس، تامین حقوق موکل، آزادی عمل وکیل، مصونیت حرفه ای وکلا، قرار منع تعقیب در ارتباط با مصونیت وکیل در مقام دفاع

 

چکیده قرار منع تعقیب در ارتباط با مصونیت وکیل در مقام دفاع

اعمال عدالت زمانی میسر خواهد بود که اصحاب نزاع و وکلای ایشان بتوانند اظهارات و دفاعیات خود را بدون ترس و آزادانه بیان کنند. چنانچه مطالب عنوان شده توسط وکیل در ارتباط با دفاع و تامین حقوق موکل باشد وکیل از مصونیت قضایی برخوردار است و وکیل باید بتواند حقایق مربوط به موضوعی که از آن دفاع میکند را به طور مستقل و آزادانه بیان کند.

بیشتر بخوانید: جرم توهین در قانون چه مجازاتی را در پی دارد؟

قرار منع تعقیب دادسرا

دادستان و رئیس محترم دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان تاکستان

در خصوص شکایت ... علیه ... فرزند علی (وکیل دادگستری) فاقد سابقه محکومیت موثر کیفری و بلاقید آزاد، دایر بر: نشر اکاذیب و افترا، پرونده در مسیر تحقیقات قرار گرفت.

شاکی در شکواییه خود بیان داشته که در پرونده مفتوح رسیدگی همین بازپرسی بشماره ...، مشتکی عنه بعنوان وکیل طرف مقابل، علیه ایشان عناوین و موضوعاتی را از قبیل جاعل، داشتن سابقه کیفری در جرایم مواد مخدر و تبانی برای بردن مال غیر را به وی منتسب دانسته است.

پس از مداقه در مفاد شکواییه و اسناد تعرفه شاکی، آنچه که می بایست مدنظر قرار گیرد آن است که:

1. اولاً پرونده مورد اشاره فوق کماکان در این بازپرسی در حال رسیدگی بوده و تصمیم نهایی پیرامون اتهامات وارده بر شاکی فوق (نفیاً یا اثباتاً) اخذ نگردیده است.

2. نظر به سمت متهم فوق در پرونده مورد اشاره بعنوان وکیل شاکی، سوال و پرسش این است که آیا اصولاً امکان تعقیب وکیل بعنوان نماینده موکل به عنوان مفتری و ناشر اکاذیب به دلیل دفاعیات یا اظهارات در اقامه دعوی وجود دارد یا خیر؟ به عبارتی آیا وکیل در اقامه دعوی یا دفاع از موکل آزاد بوده و هر گونه که بخواهد می تواند اقدام کند یا دارای محدودیت هایی میباشد؟ آیا وکیل در دفاع از موکل فقط در ارتباط با طرف دعوی باید کلام را جولان دهد یا میتواند حقایق را هر چند که پای افراد دیگر در پرونده مطرح نمی باشند به ماجرا بکشد؟

آنچه که محرز و مسلم و به نظر اختلافی در آن دیده نمیشود آن است که وکیل بدن هیچ سوء نیت و در تمامی مراحل رسیدگی و دادرسی جانب انصاف و عدالت و صداقت را رعایت نموده و از طرح مطالب و موضوعات بی اساس به قصد پیروز شدن در دعوی (و نه احقاق حق) و یا ایجاد اطاله دادرسی پرهیز نماید، لیکن در یک پاسخ کلی باید گفت اعمال عدالت واقعی زمانی میسر خواهد بود که طرفین دعوی و وکلای ایشان بتوانند اظهارات و دفاعیات خود را با کمترین ترس و با آزادی کامل بیان نمایند. کما اینکه در قوانین بسیاری از کشورها مصونیت وکیل و طرفین دعوی و عدم امکان تعقیب ایشان به سبب طرح اظهارات و مدافعات در جلسه دادرسی (به شرطی که از روی حسن نیت باشد) تصریح گردیده است.

3. مستنبط از مفاد قوانین و رویه های قضایی سایر دول، اصل مصونیت پیش بینی شده، یک امر مربوط به نظم عمومی است. بنابراین چنانچه مطالب عنوان شده توسط وکیل در ارتباط با دفاع و تامین حقوق موکل باشد چنین وکیلی از مصونیت قضایی برخوردار است زیرا مزایای یک دادرسی خوب به حقوق اشخاص ثالث رجحان داشته و ضرورت ناشی از دفاع ایجاب میکند که وکیل بتواند با آزادی کامل و به طور مستقل حقایق مربوط به موضوعی را که از آن دفاع میکند بیان نموده، مشروط به این که مطالب مزبور به موضوع وکالت مربوط باشد، هر چند در جریان مدافعات خود لازم باشد نسبت هایی را به اشخاص غیر وارد نماید.

4. در قوانین داخلی ایران به طور گسترده و خاص به این موضوع پرداخته نشده است لیکن در دادنامه ها و آرایی از محاکم مختلف این امر و مصونیت مشروط پذیرفته شده است. نظیر دادنامه شماره 779 مورخ 10-04-1316 و شماره 678 مورخ 21-03-1320 صادره از شعبه دوم دیوان عالی کشور (اگر وکیلی از جانب موکل به استناد ورقه مجعولی دادخواست بدهد این عمل نسبت به وکیل استفاده از سند مجعول محسوب نمیشود و ...). قرار منع تعقیب شماره 337/4/85 اصداری شعبه چهارم دادسرای کارکنان دولت پیرامون اتهام نشر اکاذیب و افترا علیه وکیل.

علی هذا نظر به مجموع اوراق پرونده و مطالب فوق الاشعار، در خصوص مدعا و شکایت مطروح صرف نظر از مفتوح بودن پرونده مورد نظر شاکی و خروج موضوعی از رکن قانونی اتهام افترا به لحاظ عدم صدور قرار و رای نهایی، نظر به عدم احراز سوء نیت وکیل مربوطه و اقدام ایشان در چهارچوب وظایف وکالت و حاکمیت اصل کلی برائت مستندا به ماده 265 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و اصلاحات بعدی قرار منع تعقیب متهم صادر و اعلام می گردد؛ قرار صادره به موجب بند الف ماده 270 و 271 قانون مار الذکر ظرف مهلت ده روز از تاریخ ابلاغ به تقاضای شاکی قابل اعتراض در دادگاه کیفری دو شهرستان تاکستان است.

دفتر، مقرر است پرونده برگشماری، در اجرای ماده 92 و 267 قانون اخیر الذکر امروز به نظر دادستان محترم برسد؛ در صورت موافقت دادستان محترم به طرفین ابلاغ، پس از مضی مدت قانونی و قطعیت قرار از آمار کسر و بایگانی شود؛ در صورت اعتراض به قرار از سوی شاکی جهت رسیدگی با حفظ بدل به مرجع صالح ارسال گردد.

شعبه اول بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان تاکستان

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در عدالت سرا اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدیدنظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.


امیدواریم مطالب برای شما مفید بوده باشد. لطفا مطالب را با دوستان خود به اشتراک بگذارید و با امتیاز دادن به مطالب، ما را در جهت بهبود و تولید هر چه بیشتر مطالب یاری فرمایید. همچنین می توانید نظرات یا سوالات خود را در بخش دیدگاه ها مطرح نمایید در اسرع وقت به سوالات شما پاسخ داده خواهد شد.

افزودن دیدگاه

امتیاز شما :

دیدگاه کاربران

دیدگاهی ثبت نشده است.
تماس با وکیل