نمونه وکالت خرید

29 مرداد 1399 0 589
نمونه وکالت خرید

بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه وکالت خرید برایتان قرار داده ایم تا با چارچوب تنظیم این نوع وکالت آشنا شوید.

مطلب مرتبط: وکالت بلاعزل به چه معناست و چگونه می توان آن را باطل نمود؟

وکالت خرید

موکل: خانم/ آقای: ...، نام پدر: ...، به کد ملی: ...، تاریخ تولد: ...، به نشانی: ...

وکیل: خانم/ آقای: ...، نام پدر: ...، به کد ملی: ...، تاریخ تولد: ...، به نشانی: ...

مورد وکالت: مراجعه به ادارات سازمانها و نهادها و شهرداری و دارائی و ثبت و تامین اجتماعی و جهاد کشاورزی و منابع طبیعی و دفاتر اسناد رسمی و غیره جهت اقدام به خریداری نمودن املاک در سطح ایران تحت هر پلاک ثبتی از هر کس حتی خود و بهر عقد و مبلغ و شرط بنام و برای موکل و امضا اوراق و اسناد و دفاتر و پرداخت وجه و قبول صلح نسبت به منقول و غیرمنقول و حقوق و امتیازات و پرداخت هزینه ها و ثمن مورد معامله و سپردن تعهدات لازم با حق خیار و اسقاط کافه خیارات و ضمانت کشف فساد و الزام بر فروشنده و تقاضا و تحویل ملک خریداری شده از فروشنده و تحویل مدارک از دفاتر اسناد رسمی و اخذ اسناد مالکیت اعم از اصل یا المثنی و مشاع یا مفروز ابتیاعی یا ملکی از ثبت اسناد و دفاتر اسناد رسمی و سایر ارگانها و فروشنده و نیز قبوض عوارض و دادن رسید و ایصال آن به موکل و نیز تقاضا و اخذ حق الامتیازات آب و برق و گاز و تلفن بنام موکل و تکمیل پرونده و پرداخت ودایع و سپردن تعهدات و اخذ پایان کار و شرکت در کمیسیون ماده 100 و پرداخت جریمه و اخذ مفاصا حساب لازم کلاً بنحوی که جهت خرید و قبول صلح یا تنظیم سند قطعی بنام موکل ضرورت دارد و نیز تنظیم و امضا هر نوع تعهدات و اقرارنامه اصلاحی در قبال اشخاص و دولت در رابطه با امور مربوط به خرید املاک بنام موکل جهت رفع اشکالات ناشی از اشتباهات در اسناد تنظیمی تحت هر اسم و رسم بنحوی که جهت انجام مورد وکالت تحت هیچ عنوان نیازی به حضور و امضا و اجازه ثانوی موکل نباشد و همچنین مراجعه به هر یک از مشاوران املاک و دفاتر اسناد رسمی جهت به اجاره واگذار نمودن املاک خریداری شده به هر شخص حقیقی یا حقوقی که وکیل صلاح بداند به هر مدت و مبلغ با در نظر گرفتن مصالح موکل با امضا ذیل اوراق و اسناد و اخذ مدارک و پرداخت هزینه ها و اقدامات جهت تخلیه ملک از مستاجر و اقدام به اجاره دادن مجدد املاک مذکور بطوریکه نیازی به حضور موکل در هیچ یک از مراحل نباشد.

حدود اختیارات: وکیل مرقوم جهت انجام امور مورد وکالت هر اقدام و عمل و امضائی نماید به منزله اقدام و عمل و امضا موکل نافذ و معتبر و ممضی می باشد و مدلول این ورقه فقط در نفس وکالت موثر است.

با وجود این وکالت خرید که از نظر قضایی کامل می باشد اما در هر حال با توجه به متفاوت بودن هر پرونده و دارا بودن نکات و ظرائف خاص خود لذا این وکالت شما را از مشاوره با وکیل بی نیاز نمی نماید.


امیدواریم مطالب برای شما مفید بوده باشد. لطفا مطالب را با دوستان خود به اشتراک بگذارید و با امتیاز دادن به مطالب، ما را در جهت بهبود و تولید هر چه بیشتر مطالب یاری فرمایید. همچنین می توانید نظرات یا سوالات خود را در بخش دیدگاه ها مطرح نمایید در اسرع وقت به سوالات شما پاسخ داده خواهد شد.

جهت اخذ مشاوره، می توانید به بخش مشاوره حقوقی مراجعه نمایید.

درخواست مشاوره

افزودن دیدگاه

امتیاز شما :

دیدگاه کاربران

دیدگاهی ثبت نشده است.
تماس با وکیل