نمونه اظهارنامه فسخ مبایعه نامه از سوی فروشنده

07 اسفند 1398 0 1416
نمونه اظهارنامه فسخ مبایعه نامه از سوی فروشنده

بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه اظهارنامه فسخ مبایعه نامه از سوی فروشنده برایتان قرار داده ایم تا با چارچوب تنظیم اظهارنامه آشنا شوید.

 

نمونه اظهارنامه فسخ مبایعه نامه از سوی فروشنده

مشخصات و اقامتگاه اظهارکننده: مشخصات کامل و آدرس دقیق فروشنده قید گردد.

موضوع اظهارنامه: تقاضای فسخ مبایعه نامه شماره ... مورخ ... بدلیل عدم پرداخت ثمن در دفترخانه توسط خریدار

مشخصات و اقامتگاه مخاطب: مشخصات کامل و آدرس دقیق خریدار قید گردد.

بیشتر بخوانید: تایید فسخ قرارداد به جهت شرط خیار

مخاطب محترم،

با سلام و عرض ادب

احتراما اینجانب ... باستحضار می رساند که جنابعالی مطابق با مبایعه نامه شماره ... مورخ ... ملک اینجانب واقع در ... را خریداری نموده اید و مطابق با توافقات فی مابین جنابعالی متعهد گردیده بودید که حداکثر ظرف مدت ٣ ماه از تاریخ امضاء مبایعه نامه جهت تنظیم سند رسمی در دفترخانه شماره ... واقع در ... حاضر شوید اما متاسفانه ظرف مهلت مقرر، حاضر نگردیده اید.

فلذا با توجه به مطالب معروضه، طی این اظهارنامه، رسما به جنابعالی اعلام می گردد که ظرف یک هفته از تاریخ ابلاغ، با هماهنگی قبلی، جهت امضا سند و پرداخت الباقی ثمن معامله در دفترخانه شماره ... حاضر گردید در غیر اینصورت مطابق با بند ... مبایعه نامه فوق الذکر که مقرر گردیده است، تاخیر خریدار در تکمیل ثمن معامله و مراجعه به دفترخانه، موجب فسخ قرارداد میگردد و موضوع از طریق مراجع قانونی و قضایی پیگیری خواهد گردید.

 
مستندات قانونی مرتبط با فسخ مبایعه نامه از سوی فروشنده

صورتجلسه نشست قضائی استان مازندران/ شهر تنکابن مورخ ۱۳۸۸/۰۴/۰۵ (الف) یک واحد آپارتمان خود را به (ب) می‌فروشد و در مقابل چند فقره چک می‌گیرد. در مبایعه‌نامه شرط می شود چنان‌چه هر یک از چک های مذکور برگشت بخورد، فروشنده حق فسخ معامله را خواهد داشت.

یکی از چک ها به دلیل کسر موجودی در سررسید آن، منتهی به گواهی عدم پرداخت می‌شود و (الف) دادخواستی به خواسته صدور حکم مبنی بر اعلان فسخ معامله به طرفیت (ب) تقدیم دادگاه می‌کند. حال آیا چنین شرطی در مبایعه‌نامه موصوف دارای اعتبار است، ماهیتت آن چیست؟ آیا دادخواست فوق قابلیت استماع دارد؟

نظر هیئت عالی همان‌گونه که در نظر اقلیت آمده است، خیار شرط پیش بینی شده در مبایعه ‌نامه نافذ و معتبر بوده و بر مبنای ماده 219 قانون مدنی، اصل لزوم و صحت قراردادهاست، از آن جایی که تاریخ تنظیم قرارداد و سررسید چک ها و تاریخ تنظیم سند و اجرای تعهدات طرفین مشخص و معین می‌باشد، لذا هم شرط صحیح است و هم اشکالی از این حیث بر عقد وارد نیست.

به این ترتیب مدعی به استناد تخلف از شرط، طرف دعوا می‌تواند رسیدگی و صدور حکم بر اعلام حقّانیت خود به لحاظ استفاده از اختیار فسخ قرارداد را تقاضا نماید.

صورتجلسه نشست قضائی استان البرز/ شهر کرج مورخ ۱۳۹۵/۰۷/۱۱ اعمال حق فسخ توسط فروشنده قرارداد اولیه برقرار داد های منعقده توسط خریدار (قرارداد ثانویه و ...) چه تاثیری دارد؟

نظر هیئت عالی با توجه به مواد 454، 455، 460، 500 و 363 قانون مدنی و مواد 33 و 39 قانون ثبت، اعمال حق فسخ ناشی از خیار شرط، بیع شرط و معامله با حق استرداد با سایر خیارات و شروط متفاوت است؛ زیرا در سه مورد مذکور مالکیت خریدار متزلزل است و در موارد مذکور قانونگذار ضمانت اجرای بی‌اعتباری و باطل بودن قراردادهای مخالف حقوق فروشنده اولیه را پیش‌بینی کرده است؛ لیکن در سایر موارد، فسخ موجب بطلان قرارداد ثانویه نمی‌باشد و با فسخ معامله اول، بدل باید داده شود؛ بنابراین نظریه اتفاقی با توضیح مذکور مورد تأیید است.

نظر اتفاقی باتوجه به اصل نسبی بودن قرارداد و اصل صحت معاملات اصولا قراردادهای ثانویه و ... صحیح تلقی می شوند و اعمال فسخ توسط فروشنده قرارداد اولیه تاثیری نسبت به قراردادهای بعدی نخواهد داشت لیکن در توضیح این موضوع می بایست مابین خیارات قانونی و خیارات ناشی از قرارداد،خیار شرط و بیع شرط، قایل به تفکیک شد؛ بدین شرح که حسب ماده 363 قانون مدنی علی الاصول وجود حق خیار مانع انتقال ملک تلقی نمی گردد، مگر اینکه خیارات مربوط به بیع شرط یا خیار شرط باشند. (مواد 460 ، 454 ، 455 از قانون مدنی )

نتیجه اینکه اعمال خیار فسخ توسط فروشنده اولیه تاثیری نسبت به قراردادهای ثانویه ندارد مگر اینکه خیار فسخ فروشنده اولیه از نوع خیار شرط یا بیع شرط باشد زیرا در چنین قراردادهایی نوعی مالکیت متزلزل برای خریدار پدید می آید و نامبرده در نقل و انتقالات بعدی می بایست ملاحظه حق فسخ فروشنده را نماید .

با وجود این اظهارنامه که از نظر قضایی کامل می باشد اما در هر حال با توجه به متفاوت بودن هر پرونده و دارا بودن نکات و ظرائف خاص خود لذا این اظهارنامه شما را از مشاوره با وکیل بی نیاز نمی نماید.


امیدواریم مطالب برای شما مفید بوده باشد. لطفا مطالب را با دوستان خود به اشتراک بگذارید و با امتیاز دادن به مطالب، ما را در جهت بهبود و تولید هر چه بیشتر مطالب یاری فرمایید. همچنین می توانید نظرات یا سوالات خود را در بخش دیدگاه ها مطرح نمایید در اسرع وقت به سوالات شما پاسخ داده خواهد شد.

افزودن دیدگاه

امتیاز شما :

دیدگاه کاربران

دیدگاهی ثبت نشده است.
تماس با وکیل