نمونه رای الزام به تمکین زوجه

12 بهمن 1402 0 821
رای الزام به تمکین زوجه

بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای الزام به تمکین زوجه برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید.

این نمونه رای که از شعبه 6 دادگاه تجدیدنظر دادگستری استان سیستان و بلوچستان صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: الزام به تمکین، لزوم حسن معاشرت زوجین، اثبات علقه زوجیت، لزوم ارائه دلیل عدم تمکین، تهیه مسکن در شان زوجه، رای الزام به تمکین زوجه

مطلب مرتبط: نمونه رای مقدمات تمکین زوجه و حق حبس وی

چکیده رای الزام به تمکین زوجه

صرف اثبات علقه زوجیت دلیل بر صدور حکم الزام به تمکین نیست و زوج باید دلیلی موثر بر نشوز زوجه و نیز تهیه مسکن در شان وی ارائه دهد.

مطلب مرتبط: تمکین چیست؟ عدم تمکین به چه معناست؟

رای دادگاه تجدیدنظر

گردشکار: حسب اوراق پرونده امر آقای ... به طرفیت خانم ... به خواسته الزام به تمکین دادخواستی تقدیم که به شعبه اول دادگاه خانواده زاهدان ارجاع شده و پس از جری تشریفات منتهی به رای شماره 9909975411900505 مورخ 30-09-1399 صادره از شعبه اول دادگاه خانواده زاهدان شده است بدین شرح: «در خصوص دعوی آقای ... فرزند ... به طرفیت خانم ... فرزند ... بخواسته الزام زوجه به تمکین به شرح دادخواست؛ نظر به اینکه خواهان در دادخواست تقدیمی و اظهارات خود بیان نموده همسر شرعی و قانونی خوانده می باشد و خوانده از وی تمکین نمی نماید، توجهاً به احراز وجود علقه زوجیت دائم بین طرفین نظر به اینکه به موجب قانون همین که نکاح بطور صحیح واقع شد روابط زوجیت بین طرفین موجود و حقوق و تکالیف زوجین در مقابل همدیگر برقرار می شود و زن باید در منزلی که شوهر تعیین می کند سکنی نماید مگر اینکه اختیار تعیین منزل به زن داده شده باشد و با عنایت به اظهارات خواهان و سند سجلی ارائه شده که مثبت رابطه زوجیت فی مابین طرفین می باشد و اظهارات خواهان در جلسه دادرسی و اینکه زوجه مکلف به تمکین از زوج می باشد مگر اینکه عذر موجهی اعلام نماید و در این خصوص خوانده در دادگاه حاضر شده و دلیل و عذر شرعی و قانونی بر رد ادعای خواهان ارائه ننموده است و اظهار داشته مشکلی برای تمکین ندارد، توجها به نظریه موافق قاضی محترم مشاور، لذا دادگاه به استناد مواد 1102، 1111، 1114 قانون مدنی و ماده 198 آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی حکم به الزام خوانده به تمکین عام و خاص از زوج در محل مسکونی زوج صادر و اعلام می نماید. رای صادر شده حضوری و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان سیستان و بلوچستان می باشد.» که متعاقب ابلاغ به طرفین، خانم ... به وکالت از خانم ... نسبت به رای دادگاه بدوی پرونده تجدیدنظر خواهی نموده که به این شعبه دادگاه ارجاع شده، دادگاه مرجوع الیه پس از جری تشریفات، اقدام دیگری را ضروری تشخیص نداده، علی هذا با بررسی مفاد و مندرجات اوراق پرونده امر و پس از مشاوره لازم ختم رسیدگی را اعلام و با استعانت از خداوند متعال و تکیه بر شرف و وجدان به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید؛

در خصوص تجدیدنظر خواهی خانم ... به وکالت از خانم ... فرزند ... به طرفیت آقای ... فرزند ... نسبت به رای شماره 9909975411900505 مورخ 30/09/1399 صادره از شعبه اول دادگاه خانواده زاهدان به شرح منعکس در گردشکار؛ دادگاه، با ملاحظه مفاد و مندرجات اوراق پرونده امر نظر به اینکه خواهان بدوی (تجدیدنظر خوانده) ادله و مستندات مثبت ناشزه بودن زوجه را ارائه و اقامه ننموده و زوجه حاضر به تمکین از زوج بوده و نافرمان و ناشزه در چارچوب ضوابط شرعی و قانونی تلقی نشده چه آنکه شخص تجدیدنظر خوانده (زوج) در دادگاه بدوی اظهار داشته که من آمدم زاهدان که با او زندگی کنم و به مدت یک هفته مواد مصرف کردم با خانواده اش بحثمان شد رفتم و تجدیدنظر خوانده دلیلی بر دعوت خوانده بدوی (تجدیدنظر خواه) به منزل و یا مسکن معین متناسب و متعارف با وضعیت زوجه، ارائه و اقامه ننموده اگرچه با توجه به شغل زوجه توصیه می شود با توافق یکدیگر و گذشت و سازش امور و مشکلات را حل نمایند و با یکدیگر حسن معاشرت داشته و در تشیید و تحکیم مبانی خانواده و تربیت فرزند صالح کوشا باشند؛ علی هذا بنا به مراتب فوق الذكر تجدیدنظر خواهی را موجه و وارد تشخیص داده و مستنداً به مواد 197 و 358 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 21-01-1397 ضمن نقض رای تجدیدنظر خواسته، حکم بر بطلان دعوی خواهان بدوی را صادر و اعلام می دارد. رای صادره حضوری و قطعی است.

رئیس شعبه 6 دادگاه تجدیدنظر دادگستری استان سیستان و بلوچستان

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در عدالت سرا اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدیدنظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.


امیدواریم مطالب برای شما مفید بوده باشد. لطفا مطالب را با دوستان خود به اشتراک بگذارید و با امتیاز دادن به مطالب، ما را در جهت بهبود و تولید هر چه بیشتر مطالب یاری فرمایید. همچنین می توانید نظرات یا سوالات خود را در بخش دیدگاه ها مطرح نمایید در اسرع وقت به سوالات شما پاسخ داده خواهد شد.

جهت اخذ مشاوره، می توانید به بخش مشاوره حقوقی مراجعه نمایید.

درخواست مشاوره

افزودن دیدگاه

امتیاز شما :

دیدگاه کاربران

دیدگاهی ثبت نشده است.
تماس با وکیل