نحوه طرح دعوا توسط خواهان های متعدد بر علیه خوانده واحد

14 تیر 1400 0 1790
نحوه طرح دعوا توسط خواهان های متعدد بر علیه خوانده واحد

طرح دعوا توسط خواهان های متعدد بر علیه خوانده واحد

گاهی اوقات ممکن است که افراد متعددی با استناد بر قراردادهایی مستقل و جداگانه اما با موضوعی یکسان و واحد و هم چنین بطرفیت شخصی مستقل و معین، بخواهند در مقام خواهان دعوا، طرح دعوا نمایند در اینصورت با افرادی مواجه هستیم که هر یک بنا بر قراردادی جداگانه، مطالباتی را بر ذمه و عهده شخص ثالثی، خواستار می باشند. در این مقاله به بررسی چگونگی طرح دعوا توسط خواهان های متعدد بر علیه خوانده واحد می پردازیم.

جهت روشن شدن موضوع می توان با ذکر یک مثال در این خصوص اعلام نمود که بطور مثال زمانی که افراد متعدد و مختلفی اقدام به پیش خرید واحدهایی مستقل از یکدیگر اما از فروشنده ای واحد، می نمایند اما فروشنده در زمان مشخص گردیده، از انجام تعهدات خود در تحویل ملک، امتناع می ورزد در این شرایط پیش خریداران می بایست جهت احقاق حقوق خود، بر علیه پیش خریدار در دادگاه صالح طرح دعوا نمایند. حال ممکن است این سوال مطرح گردد که در اینصورت یعنی زمانی که افراد متعددی می خواهند بر علیه شخص معینی طرح دعوا نمایند، آیا میتوانند همگی آنان در یک دادخواست مشترک طرح دعوا نموده و یا اینکه می بابست هر یک در دادخواستی جداگانه اقدام به این امر نمایند؟

در پاسخ به سوال مذکور می توان اینگونه استدلال نمود که هر یک از متعهد لهم به دلیل آنکه دارای قراردادی مستقل از دیگری می باشند، می بایست در دادخواست جداگانه بطرفیت آن شخص، طرح دعوا نمایند چرا که رابطه حقوقی مستقل هر یک از خواهانها با متعهد واحد، می بایست مدنظر قرار گیرد و هر دعوا بصورت جداگانه و مستقل مطرح گردد بنابراین در صورت طرح دعوا بصورت دسته جمعی علیه خوانده معین، منتج به صدور قرار رد دعوا می گردد.

بیشتر بخوانید: دادخواست چیست و نحوه نوشتن آن چگونه است؟

مستندات قانونی مرتبط با طرح دعوا توسط خواهان های متعدد بر علیه خوانده واحد

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره پرونده: 1297-1/127-96 تاریخ نظریه: 1396/09/19

خواهشمند است بنا به فوریت امر در استناد به نظریه آن مرجع در این شعبه بدوی مساعدت فرموده و در خصوص سوال ذیل الذکر این شعبه را ارشاد فرمایید: چنانچه دادخواست از سوی خواهان های متعدد ارایه شده باشند (برای مثال خسارت وارده به یک ملک مشاع که دارای مالکین متعدد است) آیا دادگاه مکلف است که سهم هر یک از خواهان را جداگانه محاسبه و مورد لحوق حکم قرار دهد یا اینکه تکلیف دادگاه صرفاً احراز استحقاق مجموع و کلیت خواسته است و تکلیفی به محاسبه جداگانه سهم هر یک از خواهان های متعدد ندارد؟

در فرض استعلام هر چند دادخواست واحدی از سوی خواهان ها به طرفیت خوانده مطرح و به تشخیص دادگاه توأمان رسیدگی شده است و لکن به لحاظ استقلال حقوق هر یک از خواهان ها، باید سهم مورد مطالبه هر یک از خواهان ها از کل خواسته بدواً مشخص و متعاقباً با لحاظ حقوق دفاعی خوانده نسبت به خواسته هر یک از خواهان‌ها (به تفکیک) مبادرت به رسیدگی و صدور رأی شود.

رای شعبه 35 دادگاه تجدیدنظر استان تهران مورخ 1392/08/07 به شماره ٩٢٠٩٩٧٠٢٢٣٥٠٠٩١٣

در صورت طرح دعوای خواهان های متعدد در یک دادخواست، باید بین خواسته‌های آنها وحدت منشأ وجود داشته باشد، بنابراین در دادخواست خریداران متعدد علیه فروشنده، در صورت انعقاد مستقل مبایعه نامه ها و مجزا بودن مبیع خریداری شده، وحدت منشأ وجود ندارد و موضوع قابل طرح در یک دادخواست نیست.


امیدواریم مطالب برای شما مفید بوده باشد. لطفا مطالب را با دوستان خود به اشتراک بگذارید و با امتیاز دادن به مطالب، ما را در جهت بهبود و تولید هر چه بیشتر مطالب یاری فرمایید. همچنین می توانید نظرات یا سوالات خود را در بخش دیدگاه ها مطرح نمایید در اسرع وقت به سوالات شما پاسخ داده خواهد شد.

جهت اخذ مشاوره، می توانید به بخش مشاوره حقوقی مراجعه نمایید.

درخواست مشاوره

افزودن دیدگاه

امتیاز شما :

دیدگاه کاربران

دیدگاهی ثبت نشده است.
تماس با وکیل