بدی را با عدالت پاسخ دهيد، مهربانی را با مهربانی. كنفوسيوس دادگاهی بالاتر از دادگاه‌های عدل وجود دارد و آن دادگاه وجدان است. مهاتما گاندی تا زمانی كه توده مردم برای بهبود حال يكديگر احساس مسئوليت نكنند، عدالت اجتماعی تحقق نمی يابد. هلن كلر
لوگوی عدالت سرا

فرم مشخصات مالک و مستاجر مجتمع مسکونی

فرم مشخصات مالک و مستاجر

بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه فرم مشخصات مالک و مستاجر (فرم مشخصات ساکنین) برایتان قرار داده ایم تا با چارچوب اینگونه فرم ها آشنا شوید.

 

فرم مشخصات مالک و مستاجر مجتمع مسکونی

به نام خدا

طبقه ……… واحد ……… به مساحت ……… تاریخ تحویل …………… تاریخ سکونت …………… مدت اجاره …………… شماره تلفن واحد ………………. دارای پارکینگ و انباری شماره …………… که در حال حاضر خالی است/ دست مستاجر است/ خودم سکونت دارم و ششدانگ سند آن بنام خودم می باشد/ شریک دارم.

بیشتر بخوانید: نمونه قرارداد استخدام سرایدار

مشخصات مالک/ مستاجر سرپرست خانواده

نام ………………. نام خانوادگی ………………. شغل ………………. محل کار (آدرس و تلفن) ………………………………………………………………………………………. شماره شناسنامه ………………. صادره از ………………. نام پدر ………………. تاریخ تولد ………………. کد ملی ………………………………. شماره تلفن همراه ۱ ………………. شماره تلفن همراه ۲ ………………. آدرس و پست الکترونیک ………………………………………. تحصیلات ………………. ساعات کار معمول از ساعت …….. الی ……..

مشخصات دو تن از بستگان، دوستان و یا آشنایانی که در موارد ضروری بتوان با آنها تماس گرفت:

۱- نام کامل …………………………….. تلفن ثابت …………………………… همراه ……………………………… نسبت …..
۲- نام کامل …………………………….. تلفن ثابت …………………………… همراه ……………………………… نسبت …..

بیشتر بخوانید: نمونه اساسنامه مجتمع مسکونی

مشخصات افرادی که با شما زندگی می کنند:

۱- نام و نام خانوادگی همسر …………………………. کد ملی ……………………… شغل …………………
۲- نام و نام خانوادگی …………………………. سن ……………. جنسیت ……………. نسبت …………….
۳- نام و نام خانوادگی …………………………. سن ……………. جنسیت ……………. نسبت …………….
۴- نام و نام خانوادگی …………………………. سن ……………. جنسیت ……………. نسبت …………….
۵- نام و نام خانوادگی …………………………. سن ……………. جنسیت ……………. نسبت …………….
۶- نام و نام خانوادگی …………………………. سن ……………. جنسیت ……………. نسبت …………….

تعداد کل افرادی که در این واحد زندگی می کنند: ………. نفر می باشد.

بیشتر بخوانید: اخذ دستور تخلیه ملک در صورت مقاومت مستاجر

مشخصات وسیله نقلیه خود و یا همسر (در صورت داشتن پارکینگ پر شود)

۱- نوع وسیله …………………….. مدل …………………….. پلاک …………………….. رنگ ……………………..
۲- نوع وسیله …………………….. مدل …………………….. پلاک …………………….. رنگ ……………………..

بدینوسیله اینجانب مالک/ مستاجر واحد ……………… گواهی می دهم از قوانین ساختمان و اساسنامه آن اطلاع داشته و به آن عمل خواهم نمود و کلیه اطلاعات خواسته شده را با صداقت جواب داده و در صورت مغایرت، ضمن قبول عواقب آن، تابع تصمیمات متخذه خواهم بود. ضمنا فتوکپی از تمام صفحات شناسنامه و نیز کارت ملی (دو رو) خود را ضمیمه این برگ نمودم.

نام و نام خانوادگی مالک/ مستاجر ……………………………. تاریخ و امضاء ………………………..

تاریخ تخلیه واحد طبق قرارداد اجاره …………………… تحویل گیرنده …………………. تاریخ و امضاء ………………….

جهت مشاوره حقوقی با وکیل پایه یک دادگستری به صفحه تماس با ما مراجعه فرمائید.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

به بالای صفحه بردن