نمونه رای وکالت بلاعزل در طلاق به زوجه
نمونه رای حقوقی

بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای وکالت بلاعزل در طلاق به زوجه برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید.

این نمونه رای که از شعبه ۱۲ دیوانعالی کشور صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: وکالت در طلاق، طلاق توافقی، اعطای وکالت بلاعزل در طلاق به زوجه، رای وکالت بلاعزل در طلاق به زوجه

 

چکیده رای وکالت بلاعزل در طلاق به زوجه

اعطای وکالت بلاعزل در طلاق به زوجه، هرچند طولانی مدت (۵۰ ساله) باشد، خلاف شرع نیست.

مطلب مرتبط: روش های ابطال وکالت در طلاق

خلاصه جریان پرونده

در تاریخ ۲۲/۲/۱۳۹۳ خانم ز.ح. به وکالت از خانم م.س. به استاد تصاویر سند ازدواج شماره ۶۰۸۸ مورخ ۲۷/۲/۱۳۸۴ دفتر رسمی ازدواج شماره ۱۹ وکالتنامه به شماره ۰۴۶۳۲۸ مورخ ۲۷/۸/۹۲ وکالتنامه به شماره ۴۶۳۲۸ مورخ ۲۰/۲/۹۳ دادخواستی به خواسته طلاق توافقی به طرفیت آقای ب.د. تقدیـم و چنین توضیح می‌دهد: موکل اینجانب (یا زوج و زوجه) به‌ موجب سند ازدواج تقدیمی بـا مهریه‌ای به میزان ۱۰۱۴ عدد سکه طلا یک بـهار آزادی با همدیگر عقد نکاح دائم بسته‌اند و دارای فـرزنـد نمی‌باشند لیکن به سبب اختلاف به وجود آمده هیچ‌گونه توافقی برای ادامه زندگی مشترک ندارند، از دادگاه محترم درخواست رسیدگی و صدور حکم بر گواهی عدم امکان سازش را داریم به همین جهت زوج به زوجه وکالت بلاعزل جهت مطلقه نمودن خود تفویض نموده است پرونده برای رسیدگی به شعبه ۲۶۱ دادگاه خانواده ۲ ونک ارجاع می‌شود – دادگاه مذکور بدواً زوجین را جهت مشاوره به واحد مشاوره معرفی می‌کند آقای سید ص.ح. با تقدیم وکالتنامه‌ای خود را به‌ عنوان وکیل زوج معرفی می‌کند واحد مشاوره خانواده مجتمع قضائی خانواده ۲ تهران در تاریخ ۲۸/۲/۱۳۹۳ با حضور وکیل زوج و زوجه تشکیل جلسه می‌دهد و موارد و نحوه توافق زوجه با وکیل زوج به دادگاه اعلام می‌کند – حسب گواهی آزمایشگاه خانم م.س. در تاریخ ۵/۳/۹۳ باردار نیست دادگاه در تاریخ ۱۰/۳/۹۳ تشکیل جلسه می‌دهد و با بررسی پرونده و نظریه مشورتی واحد مشاوره ختم رسیدگی را اعلام و طی دادنامه شماره ۲۷۰-۱۰/۳/۱۳۹۳ ضمن شرح دعوای خواهان چنین رأی می‌دهد با عنایت به اینکه مساعی دادگاه بر ایجاد سازش فی‌مابین مثمر ثمر واقع نگردید دادگاه قرار ارجاع امر به واحد مشاوره صادر نمود که مشاورین خانواده منتخب زوجین نیز علی ‌رغم سعی و تلاش خود موفق به رفع اختلافات و اصلاح ذات‌ البین نگردیده نظریه خود را کتباً به دادگاه ارائه نموده‌اند – زوجین خود نیز اصرار بر طلاق داشته‌اند فلذا بر مبنای توافقات زوجین ۱- کل مهریه زوجه یک هزار و چهارده عدد سکه تمام بهار آزادی می‌باشد که از این تعداد پانصد و چهارده عدد سکه تمام بهار آزادی در ازای طلاق به زوج بذل نمود و وکیل زوج قبول بذل نموده و الباقی مهریه تعداد پانصد سکه تمام بهار بر ذمه زوج باقی می‌ماند ۲- زوجه در خصوص نفقه و اجرت‌المثل ادعایی ندارد – ۳- جهیزیه در اختیار زوجه می‌باشد ۴- زوجه حسب گواهی ابرازی باردار نمی‌باشد علی‌هذا نظر به کلیه مراتب مذکوره دادگاه مستنداً به مادتین ۲۶ و ۲۴ قانون حمایت خانواده و مادتین ۱۱۴۶ و ۱۱۴۴ قانون مدنی گواهی عدم امکان سازش زوجین را صادر و اعلام می‌دارد – طرفین می‌توانند با مراجعه به یکی از محاضر رسمی طلاق و با ارائه این گواهی نسبت به ثبت و اجرای صیغه طلاق خلع اقدام نمایند کلیه محاضر رسمی طلاق نیز مأذون در ثبت و اجرای صیغه طلاق به شرح مذکور می‌باشند.

پس از ابلاغ رأی صادره و تجدیدنظرخواهی آقای ب.د. با وکالت آقای م.ک. شعبه ۲۴ دادگاه تجدیدنظر استان تهران نسبت به موضوع رسیدگی و پس از بررسی پرونده در وقت فوق‌العاده مورخ ۱۸/۴/۹۳ تشکیل جلسه و پایان رسیدگی را اعلام و طی رأی شماره ۶۶۳-۱۸/۴/۱۳۹۳ چنین استدلال می‌کند: تجدیدنظرخواهی وارد نیست زیرا با توجه به محتویات پرونده و امعان نظر در اوراق و مندرجات پرونده مفاد لایحه تجدیدنظرخواهی و لوایح دفاعیه طرفین مدلول دادنامه تجدیدنظر خواسته رأی صادر شده دادگاه بدوی بر اساس مستندات موجود در پرونده خصوصاً وکالتنامه رسمی شماره ۰۷۲ مورخ ۲۷/۸/۱۳۹۲ صادر گردیده است و با عنایت به اینکه تجدیدنظر خواه ایراد و اعتراض موجهی که موجبات نقض دادنامه اعتراض شده را فراهم آورد ابراز ننموده است لذا این دادگاه با عنایت به مراتب مذکور ضمن رد دادخواست تجدیدنظرخواهی رأی صادر شده دادگاه بدوی را با استناد به مواد ۳۵۸ و ۳۶۵ قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی تأیید می‌نماید – این رأی در تاریخ ۱/۵/۱۳۹۳ ابلاغ و آقای ب.د. با وکالت آقای م.ک. در تاریخ ۱۹/۵/۱۳۹۳ نسبت به آن اعتراض و تقاضای فرجام‌خواهی می‌کند پرونده جهت رسیدگی پس از تبادل لوایح به دیوانعالی کشور ارسال که به این شعبه ارجاع می‌گردد مشروح مفاد لوایح طرفین به هنگام ملاحظه گزارش مطالعه خواهد شد.

مطلب مرتبط: متن وکالت در طلاق

رای دیوان

اعتراض فرجام‌خواه آقای ب.د. با وکالت آقای م.ک. نسبت به رأی شماره ۶۶۳ مورخ ۱۸/۴/۱۳۹۳ صادره از شعبه ۲۴ دادگاه تجدیدنظر استان تهران با توجه به مندرجات پرونده و رسیدگی‌های به عمل آمده وارد نیست رأی دادگاه بنا به جهات و دلائل منعکس در آن با توجه به مفاد وکالتنامه شماره ۴۶۰۶۲ دفتر اسناد رسمی شماره ۵۱۹ تهران که بر اساس آن وکالتنامه زوج به زوجه ضمن عقد خارج لازم به مدت ۵۰ سال با سلب و ساقط نمودن حق عزل خود، وکالت مطلقه نمودن خویش را داده است و دلیل قانونی بر بی ‌اعتباری آن ارائه ننموده است مخالف قانون نمی‌باشد فلذا به استناد ماده ۳۷۰ قانون آئین دادرسی مدنی مصوب سال ۱۳۷۹ رأی فرجام خواسته نتیجتاً ابرام و پرونده عیناً اعاده می‌گردد.

رئیس شعبه ۱۲ دیوانعالی ‬کشور

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در عدالت سرا اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدیدنظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.

مقالات زیر را مطالعه کنید

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Scroll to Top