نمونه رای تایید انفساخ قرارداد و رد دعوی اعتراض شخص ثالث

29 خرداد 1400 0 199
نمونه رای تایید انفساخ قرارداد و رد دعوی اعتراض شخص ثالث

بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای تایید انفساخ قرارداد و رد دعوی اعتراض شخص ثالث برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید.

این نمونه رای که از شعبه 36 دادگاه تجدیدنظر استان مازندران صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: شرط انفساخ در مبایعه نامه، تایید انفساخ قرارداد، منفسخ شدن قرارداد، شرط انحلال قرارداد، رای تایید انفساخ قرارداد

بیشتر بخوانید: نمونه رای تایید انفساخ مبایعه نامه عادی

چکیده رای تایید انفساخ قرارداد

در صورت وجود شرط انفساخ در مبایعه نامه، با صدور گواهینامه عدم پرداخت چک در تاریخ سررسید معامله منفسخ می شود.

مطلب مرتبط: تایید انفساخ قرارداد به چه صورت امکان پذیر است؟

رای دادگاه تجدیدنظر

در خصوص تجدیدنظر خواهی آقای … به وکالت از آقای … بطرفیت آقای … به وکالت آقای … آرائی از دادنامه شماره … صادره از شعبه 7 دادگاه عمومی حقوقی بابل که متضمن حکم به تایید انفساخ قرارداد عادی (بیع نامه) شماره … و محکومیت تجدیدنظر خواه به پرداخت مبلغ 270/000/000 ریال بابت الباقی وجه التزام و پرداخت مبلغ ۸/۹۹۸/۸۰۰ ریال بابت هزینه دادرسی و مبلغ ۷/۷۵۲/۲۴۰ ریال بابت حق الوکاله وکیل در حق تجدیدنظر خوانده بشرح استدلال و استناد مندرج در متن رای می باشد. همچنین در خصوص دعوای ورود ثالث آقای … با وکالت بعدی آقای … بطرفیت ۱) آقای … ۲) آقای … به خواسته رد دعوای خواهان نخستین به خواسته تایید انفساخ قرارداد عقد بیع موضوع فروش نامه عادی 09/07/1397 می باشد. با توجه به محتویات پرونده، توجهاً به متن دستنوشته ذیل ۵_۲ بیع نامه مستند دعوی (راجع به شش دانگ یک قطعه زمین به مساحت 192/60 مترمربع واقع در بابل …) که اشعار دارد «در صورتی که یکی از چکهای قید شده در این مبایعه نامه از طرف خریدار در موقع مقرر پاس نگردد معامله منفسخ گردیده و خریدار موظف است خسارت عدم انجام تعهد را پرداخت نماید. لازم به ذکر است که مبلغ خسارت برابر با پانصد میلیون ریال بوده است …» مستفاد می شود که با صدور گواهینامه عدم پرداخت چک شماره … به سررسید 28/09/1397 در همان تاریخ سررسید معامله منفسخ شده است. دفاع تجدیدنظر خواه و وکیل وی به اینکه بعلت ضامن بودن در قرارداد شماره … و امکان بسته شدن حساب در تاریخ 24/09/1398 یا 23/09/1398 به تجدیدنظر خوانده گفته که چک را به بنگاه بیاور تا نقدا پول را دریافت کنی و نیز این اظهار آنان که در 25/05/1398 که حساب بسته شد به بنگاه دار آقای … مراجعه که او با تجدیدنظر خوانده تماس گرفته و درخواست حضور در بنگاه و عودت چک و دریافت پول نقد کرد حتی بعد از برگشت چک در همان روز او را جلوی بنگاه دیده و در حضور دو گواه … و … سوال کرد چرا برگشت زد گفت من فراموش کردم می توانی رفع اثر کنی گفتم برویم بنگاه او گفت می روم ماشین را از دوبله در می آورم که نیامد، وارد نیست. زیرا در گواهینامه عدم پرداخت بانک محال علیه علت عدم پرداخت عدم کفایت موجودی اعلام شد بعلاوه در گواهی استنادی تجدیدنظر خواه مندرج در ذیل پرینت حساب وی که حاوی مهر بانک و بدون امضا و مشخصات و سمت صادر کننده است گزارش شد که حساب مشارالیه در تاریخ های 29/09/1397، 25/09/1397 و 21/09/1397 مسدود بود. بنابراین در تاریخ سررسید چک حساب وی مسدود نبوده است. از طرفی استناد به اظهار بنگاه دار آقای … به جهت اینکه مشارالیه مدعی صحبت با تجدیدنظر خوانده بصورت تلفنی است در موضوع شهادت مدعی محسوب و گواهی وی موثر در اثبات ادعا نمی تواند باشد هم چنین اظهارات تجدیدنظر خواه بعد از برگشت چک در حضور دو گواه استنادی به جهت انحلال بیع موثر بر عقد منحله نمی شود. از طرفی متعهد باید طبق قرارداد که قانون حاکم بین طرفین است و در محل و زمانی که آن را تعهد نمود اجرا نماید. همچنین شرط منفسخ شدن قرارداد با عدم پرداخت وجه چک، شرط به نفع تجدیدنظر خوانده بوده که اسقاط آن نیاز به اراده انشایی او دارد که دلیلی بر اسقاط آن ارائه نشد. بنابراین تجدیدنظر خواهی به کیفیتی نیست که نقض رای را فراهم آورد رای از حیث رعایت اصول و قواعد دادرسی فاقد اشکال موثر است هم چنین دعوای وارد ثالث با عنایت به مراتب مردود است مستندا به مواد 197 و 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن رد تجدیدنظر خواهی رای تجدیدنظر خواسته را نتیجتاً تایید و حکم به بطلان دعوی وارد ثالث صادر می نماید. آرای صادره حضوری و قطعی است.

مستشاران شعبه 36 دادگاه تجدیدنظر استان مازندران

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در عدالت سرا اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدیدنظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.


امیدواریم مطالب برای شما مفید بوده باشد. لطفا مطالب را با دوستان خود به اشتراک بگذارید و با امتیاز دادن به مطالب، ما را در جهت بهبود و تولید هر چه بیشتر مطالب یاری فرمایید. همچنین می توانید نظرات یا سوالات خود را در بخش دیدگاه ها مطرح نمایید در اسرع وقت به سوالات شما پاسخ داده خواهد شد.

جهت اخذ مشاوره، می توانید به بخش مشاوره حقوقی مراجعه نمایید.

درخواست مشاوره

افزودن دیدگاه

امتیاز شما :

دیدگاه کاربران

دیدگاهی ثبت نشده است.
تماس با وکیل