نمونه رای ابطال مزایده به لحاظ غیرواقعی بودن قیمت ارزیابی شده

27 مرداد 1400 0 753
نمونه رای ابطال مزایده به لحاظ غیرواقعی بودن قیمت ارزیابی شده

بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای ابطال مزایده به لحاظ غیرواقعی بودن قیمت ارزیابی شده برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید.

این نمونه رای که از شعبه 15 دادگاه تجدیدنظر استان تهران صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: ابطال مزایده، عقد یا ایقاع بودن مزایده، دعوای ابطال مزایده، قیمت کارشناسی مزایده، نحوه انجام مزایده، اعتراض به نحوه ارزیابی کارشناس در زمان مزایده، تزلزل مزایده، رای ابطال مزایده به لحاظ غیرواقعی بودن قیمت

مطلب مرتبط: تعیین قیمت اموال بعنوان یکی از اقدامات لازم پیش از تشکیل جلسه مزایده در دادگاه

چکیده رای ابطال مزایده به لحاظ غیرواقعی بودن قیمت

در صورتی که عملیات مزایده به پایان رسیده باشد دعوای ابطال آن به لحاظ غیرواقعی بودن قیمت ارزیابی شده توسط کارشناس رسمی دادگستری، قابل پذیرش نیست چرا که قانون گذار، فرصت اعتراض را قبل از برگزاری مزایده پیش بینی نموده است بنابراین ادعای مذکور در زمان بعد از انجام مزایده و صدور دستور تملیک قابل ترتیب اثر نیست.

مطلب مرتبط: مفهوم مزایده و اقدامات لازم پیش از تشکیل مزایده

رای دادگاه بدوی

در خصوص دعوی خانم ... با وکالت آقای ... به طرفیت خانم ... به خواسته ابطال مزایده مورخ 20-06-1391 در خصوص پرونده کلاسه ... شعبه سوم حقوقی دادگاه عمومی شهریار به لحاظ غیرواقعی بودن قیمت ارزیابی شده توسط کارشناس مقوم به 51/000/000 ریال به انضمام کلیه هزینه های دادرسی و حق الوکاله نظر به اینکه دادگاه به استناد ماده 143 قانون اجرای احکام مدنی با احراز صحت جریان مزایده اقدام به صدور دستور نموده و دادنامه به موقع اجرا گذاشته شده است و مواعد قانونی ایراد و اعتراض به نحوه قیمت گذاری و مزایده حتی انجام گرفته است لذا ادعای خواهان در این مرحله به نظر دادگاه قانونی نبوده و مستنداً به ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به بطلان دعوی صادر و اعلام می گردد رای صادره ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.

رئیس شعبه 3 دادگاه عمومی حقوقی شهریار

بیشتر بخوانید: نحوه ابطال مزایده در دادگاه به چه صورت می باشد؟

رای دادگاه تجدیدنظر

تجدیدنظر خواهی خانم ... به طرفیت خانم ... نسبت به دادنامه شماره ... مورخ 08-12-1392 صادره از شعبه سوم دادگاه حقوقی شهریار که دلالت بر بطلان دعوی بدوی خواهان مبنی بر ابطال مزایده دارد به نظر دادگاه وارد نیست و به رسیدگی مرجع نخستین خدشه و ایرادی وارد نمی باشد چراکه ماهیت مزایده بیع تشریفاتی است که مورد مزایده به بالاترین رقم پیشنهادی واگذار می گردد و حتی طرفین اختلاف نیز می توانند بالاتر از آخرین قیمت پیشنهادی آن را ابتیاع نمود منتقل نماید و در حقیقت آنچه که توسط کارشناس به عنوان قیمت ملک ارزیابی و اعلام گردیده در حقیقت قیمت پایه و شروع عملیات مزایده است النهایه به کسی فروخته خواهد شد که بالاترین قیمت را پیشنهاد می دهد چه بسا ممکن است به 2 برابر قیمت ارزیابی شده نیز بفروش برسد و یا برعکس. لذا الزامی برای طرفین به واگذاری مورد مزایده به زیر قیمت واقعی آن وجود نداشته و خود می تواند راساً آن را به قیمت مذکور در صورتی که متقاضی قیمت بالاتر وجود نداشته باشد قبول و ابتیاع نماید. مضاف بر آن ادعای فعلی تجدیدنظر خواه نسبت به نظریه کارشناس با توجه به اتمام عملیات مزایده مبتنی بر هیچ دلیل و مدرک قانونی نبوده چراکه قانونگذار این امتیاز را در مراحل مقدماتی و قبل از برگزاری مزایده برای طرفین پیش بینی وضع نموده است لذا ادعای مذکور در زمان بعد از انجام مزایده و انتقال رقبه و صدور دستور تملیک نه تنها از هیچ جایگاه قانونی برخوردار نبوده و قابل ترتیب اثر نبوده بلکه برعکس پذیرش آن با توجه به اینکه یک طرف عقد مذکور (هر چند در عقد یا ایقاع بودن آن اختلاف جاری است) مرجع قضایی و دولتی می باشد موجب بی اعتمادی عموم به اقدامات مرجع قضایی در جهت انتقال رقبه مورد مزایده و متعاقباً تزلزل معامله انجام شده خواهد گردید. علی هذا بنا به مراتب مرقوم دادگاه ضمن رد تجدیدنظر خواهی مستنداً به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه معترض عنه را تایید می نماید. این رای قطعی است.

رئیس شعبه 15 دادگاه تجدیدنظر استان تهران

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در عدالت سرا اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدیدنظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.


امیدواریم مطالب برای شما مفید بوده باشد. لطفا مطالب را با دوستان خود به اشتراک بگذارید و با امتیاز دادن به مطالب، ما را در جهت بهبود و تولید هر چه بیشتر مطالب یاری فرمایید. همچنین می توانید نظرات یا سوالات خود را در بخش دیدگاه ها مطرح نمایید در اسرع وقت به سوالات شما پاسخ داده خواهد شد.

جهت اخذ مشاوره، می توانید به بخش مشاوره حقوقی مراجعه نمایید.

درخواست مشاوره

افزودن دیدگاه

امتیاز شما :

دیدگاه کاربران

دیدگاهی ثبت نشده است.
تماس با وکیل