نحوه بازداشت مال غیرمنقول بدون سابقه ثبت

27 بهمن 1399 0 1025
نحوه بازداشت مال غیرمنقول بدون سابقه ثبت

اموال غیرمنقول بدون سابقه ثبت

منظور از اموال غیرمنقول بدون سابقه ثبت، اموال غیر منقولی است که در نقطه ای از کشور قرار گرفته که تاکنون در ثبت عمومی املاک اعلام نشده و عملیات مقدماتی ثبت آن آغاز نگردیده است. زیرا اگر ملک در نقطه ای از کشور بوده که به ثبت عمومی گذاشته شده اما نسبت به آن تقاضای ثبت نشده باشد، بعنوان ملک مجهول المالک در آگهی های نوبتی اعلام می شود. در این مقاله به بررسی چگونگی بازداشت مال غیرمنقول بدون سابقه ثبت می پردازیم.

بنابراین اگر سند مالکیت ملکی بنام شخصی صادر شده باشد، ملک متعلق به آن فرد محسوب شده و چنانچه برگ لازم الاجرایی علیه چنین شخصی صادر شود، بعنوان ملک او قابل بازداشت است.

مطابق با ماده ١٢ قانون مدنی: "مال غیرمنقول آنست که از محلی به محل دیگر نتوان نقل نمود اعم از اینکه استقرار آن ذاتی باشد یا به واسطه عمل انسان به نحوی که‌ نقل آن مستلزم خرابی یا نقص خود مال یا محل آن شود."

مال غیر منقولی که سابقه ثبتی ندارد، فی الواقع مالی است که نه تنها برای آن، بنام هیچ کسی سند مالکیت صادر نشده بلکه عملیات مقدماتی ثبت، نسبت به آن ملک نیز بنام هیچ شخصی آغاز نشده و در جریان نمی باشد.

مطلب مرتبط: چگونه می توان فروش ملک بازداشتی را باطل نمود؟

بررسی امکان بازداشت مال غیرمنقول بدون سابقه ثبت

در ارتباط با این موضوع ماده ١٠١ قانون اجرای احکام مدنی مقرر نموده است:

"توقیف مال غیرمنقول که سابقه ندارد به عنوان مال محکوم ‌علیه وقتی جایز است که محکوم علیه در آن تصرف مالکانه داشته باشد. و یا ‌محکوم علیه به موجب حکم نهایی مالک شناخته شده باشد. در موردی که حکم بر مالکیت محکوم ‌علیه صادر شده ولی به مرحله نهایی نرسیده باشد توقیف مال مزبور در ازاء بدهی محکوم ‌علیه جایز است ولی ‌ادامه عملیات اجرایی موکول به صدور حکم نهایی است."

بنابراین به موجب ماده فوق الذکر، مال غیر منقولی که سابقه ثبت ندارد، قابل بازداشت است اما برای اینکه چنین مالی، بعنوان مال محکوم علیه بازداشت شود، باید یکی از دو شرط زیر وجود داشته باشد:

*تصرف مالکانه محکوم علیه در ملک

اگر در ملکی که سابقه ثبتی ندارد، محکوم علیه تصرف مالکانه داشته باشد، میتوان چنین ملکی را بعنوان مال محکوم علیه برای بازداشت معرفی نمود و مامور اجرا مکلف است آن را به این عنوان بازداشت نماید. تصرف محکوم علیه در ملک، میتواند بصورت تصرف مادی او در ملک باشد، مانند آنکه اگر محل سکونت است در آن سکونت داشته باشد.

 

*مالکیت محکوم علیه به موجب حکم نهایی

اگر ملکی که سابقه ثبتی ندارد، در تصرف مالکانه محکوم علیه نباشد، اما بموجب حکم نهایی، محکوم علیه مالک ملک شناخته شده باشد، ملک، بعنوان مال محکوم علیه قابل بازداشت است.

ترتیب بازداشت مال غیرمنقول بدون سابقه ثبت

ترتیب بازداشت مال غیرمنقول بدون سابقه ثبت بدین صورت می باشد که مامور اجرا می بایست با راهنمایی محکوم له، به محل ملک مراجعه نموده و به موجب صورت مجلسی که در محل ملک تنظیم می شود، ملک را صورت برداری و ارزیابی نموده و زمینه حفظ آن را با توجه به ماده ١١١ قانون اجرای احکام مدنی فراهم نماید.

ماده ١١١ قانون اجرای احکام مدنی مقرر نموده است:

"مال غیر منقول بعد از تنظیم صورت و ارزیابی حسب مورد موقتاً به مالک یا متصرف ملک تحویل می‌شود و مشارالیه مکلف است ملک را همانطوری که طبق صورت تحویل گرفته تحویل دهد."

بیشتر بخوانید: روش صدور سند مالکیت به نام وراث

مبایعه نامه، وکالتنامه و اقرار نسبت به مالکیت غیر در مورد املاک بدون سابقه ثبت

بموجب ماده ١٠١ قانون اجرای احکام مدنی بازداشت ملکی که سابقه ثبتی ندارد، بعنوان مال محکوم علیه به سود محکوم له، در صورتی مجاز است که ملک در تصرف محکوم علیه باشد و یا حکم نهایی بر مالکیت او صادر شده باشد. با این وجود اگر ملک بدون سابقه ثبت، بموجب حکم نهایی متعلق به شخصی باشد و یا در تصرف شخصی باشد که بسته به مورد، مالک یا متصرف اقرار نماید که ملک متعلق به محکوم علیه می باشد، بازداشت آن بعنوان مال محکوم علیه، مجاز بنظر میرسد. هم چنین در صورتی که ملک در تصرف محکوم علیه نباشد اما مبایعه نامه یا هر سند عادی دیگری مبنی بر مالکیت محکوم علیه ارائه شود که سند میان محکوم علیه و شخصی تنظیم شده باشد که متصرف ملک بوده و یا به موجب حکم نهایی، مالک آن باشد، بازداشت ملک بعنوان مال محکوم علیه مجاز است.


امیدواریم مطالب برای شما مفید بوده باشد. لطفا مطالب را با دوستان خود به اشتراک بگذارید و با امتیاز دادن به مطالب، ما را در جهت بهبود و تولید هر چه بیشتر مطالب یاری فرمایید. همچنین می توانید نظرات یا سوالات خود را در بخش دیدگاه ها مطرح نمایید در اسرع وقت به سوالات شما پاسخ داده خواهد شد.

جهت اخذ مشاوره، می توانید به بخش مشاوره حقوقی مراجعه نمایید.

درخواست مشاوره

افزودن دیدگاه

امتیاز شما :

دیدگاه کاربران

دیدگاهی ثبت نشده است.
تماس با وکیل