محاسبه آنلاین حق الزحمه داوری

برای محاسبه حق الزحمه داوری مبلغ خواسته را در فرم زیر وارد کنید و روی محاسبه کلیک کنید.

جهت اخذ مشاوره، می توانید به بخش مشاوره حقوقی مراجعه نمایید.

درخواست مشاوره

افزودن دیدگاه

امتیاز شما :

دیدگاه کاربران

دیدگاهی ثبت نشده است.

نحوه محاسبه میزان حق الزحمه داوری

براساس آیین نامه حق الزحمه داوری، مصوب 05-06-1401 ریاست قوه قضاییه

ماده 1ـ میزان حق الزحمه داوری و نحوه پرداخت آن بر مبنای توافق داور یا نهاد داوری با طرفین است. در غیر این صورت، برای کلیه داوران اعم از داوران حرفه ای و غیر آن ها برابر مقررات این آیین نامه خواهد بود.

تبصره- در صورتی که داوری با اخذ مجوز از مرکز توسعه حل اختلاف قوه قضاییه و بر اساس مقررات «دستورالعمل ساماندهی حل و فصل اختلافات از طریق داوری و ایجاد و توسعه نهادهای داوری» مصوب 12-11-1400 باشد، حرفه ای و در غیر این صورت غیرحرفه ای است.

ماده 2ـ میزان حق الزحمه داوری به شرح زیر است:

– تا ده میلیارد ریال، دو درصد خواسته؛

– نسبت به مازاد از ده میلیارد ریال تا پنجاه میلیارد ریال، یک درصد خواسته؛

– نسبت به مازاد از پنجاه میلیارد ریال تا صد میلیارد ریال، نیم درصد خواسته؛

– مازاد بر صد میلیارد ریال، 0.25 درصد خواسته؛

– در موارد خواسته غیرمالی یا عدم امکان تعیین بهای خواسته، برای هر داور از ۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال تا ۳۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال

تبصره ۱- در دعاوی مالی حداکثر حق الزحمه داوری یک و نیم میلیارد ریال است.

تبصره ۲- در دعاوی غیرمالی در صورتی که پیچیدگی موضوع و یا میزان تلاش داور اقتضای حق الزحمه بیشتری داشته باشد، در صورت تقاضای داور، حق الزحمه حسب مورد با نظر مرجع قضایی یا شورای حل اختلاف تعیین می شود.

ماده ۳- پرداخت حق الزحمه داوری بر عهده طرفین است، مگر آنکه در قرارداد داوری ترتیب دیگری مقرر شده باشد.

ماده ۴- چنانچه دعاوی متعدد باشد، حق الزحمه هر دعوا جداگانه تعیین و بر مبنای جدول فوق محاسبه می شود. در مواردی که دعاوی مطروحه، مرتبط و یا از یک منشا باشد، یک حق الزحمه تعلق می گیرد که بیشترین آن است.

ماده ۵- چنان چه قبل از شروع فرایند داوری، طرفین سازش نمایند یا موضوع داوری منتفی شود، حق الزحمه داوری مسترد می شود.

ماده ۶- حق الزحمه داوری قبل از شروع فرایند آن از طریق سامانه ای که توسط مرکز توسعه حل اختلاف ایجاد خواهد شد، به حساب سپرده مرکز مذکور واریز و بیست و پنج درصد سهم هر یک از داوران یا موسسه داوری در ابتدای کار و مابقی پس از انجام کار به حساب آنان انتقال می یابد. هزینه های اتفاقی در حین داوری پرداخت خواهد شد.

تبصره- در صورت موافقت داور، پرداخت حق الزحمه تقسیط می شود.

ماده ۷- هزینه های انجام داوری نظیر هزینه های ترجمه اسناد، کارشناسی، انجام آزمایش یا نمونه برداری و همچنین در صورتی که انجام داوری مستلزم عزیمت به خارج از کشور باشد، هزینه هایی مانند اخذ روادید و پرداخت عوارض خروج از کشور، تهیه بلیط هواپیما و سایر هزینه های انجام داوری از حق الزحمه داوری خارج بوده و در حین انجام پرداخت می گردد.

تبصره- پرداخت هزینه‌های مذکور در این ماده بر عهده طرفی است که انجام آن را درخواست کرده و در صورتی که این اقدام به تشخیص داور باشد بر عهده طرفین است.

ماده ۸- در صورت تعدد داوران حق الزحمه به طور مساوی بین آنها تقسیم می گردد، مگر اینکه داوران به طریق دیگری توافق نمایند.

ماده ۹- رفع ابهام از رای داوری و یا تصحیح آن، مستلزم پرداخت حق الزحمه نمی باشد.

ماده ۱۰- در راستای افزایش شفافیت، ضابطه دقیق حق الزحمه و هزینه ها باید ظرف یکسال از تاریخ ابلاغ این آیین نامه در سامانه های مربوطه بارگذاری شود به گونه ای که با لحاظ تصمیمات مرجع مربوطه به طور خودکار محاسبه شده و برای طرفین قابل مشاهده باشد.

این آیین نامه جایگزین آیین نامه حق الزحمه داوری مصوب 20-09-1380 است و در ۱۰ ماده و ۵ تبصره در تاریخ 05-06-1401 به تصویب رییس قوه قضاییه رسید و از تاریخ تصویب لازم الاجرا است.

غلامحسین محسنی اژیه- رییس قوه قضاییه

تماس با وکیل