محاسبه مهریه به نرخ روز

محسابه مبلغ مهریه به نرخ روز
در حال دریافت...

جهت اخذ مشاوره، می توانید به بخش مشاوره حقوقی مراجعه نمایید.

درخواست مشاوره

افزودن دیدگاه

امتیاز شما :

دیدگاه کاربران

دیدگاهی ثبت نشده است.

نحوه محاسبه مهریه به نرخ روز

همانطور که می دانید قبل از مراسم عقد خانواده ها جلسه ای را برای تعیین میزان مهریه برگزار می کنند که در آن مشخص می شود که برای یک خانم چه مقدار مهریه باید پرداخت شود، که در حین عقد خانم و آقا این میزان مهریه ثبت می شود و وجهه قانونی به خود می گیرد. مهریه که در روزگاران قدیم به آن کابین گفته می شد، مالی است (پول، سکه، شاخه نبات، قرآن و غیره) است که زن بر اثر ازدواج مالک آن می شود و مرد ملزم به دادن آن به زن می باشد. نهاد مهر در حقوق ایران مبتنی بر سنت و مذهب است و نظیر آن را در حقوق غربی نمی توان یافت. اگرچه تعیین مهرهای سنگین که به تازگی معمول شده عیوبی دارد و به ویژه می توان آن را سدی در راه تشکیل خانواده محسوب داشت، معهذا مهر گه از جانب مرد به زن داده می شود می تواند کمبود سهم الارث زن را در حقوق ما تا حدی جبران نماید. مقررات راجع به مهر در مواد 1078 تا 1101 قانون مدنی در 24 ماده آمده است که همگی از فقه امامیه گرفته شده است.

اگر مهریه عندالمطالبه باشد خانم می تواند بلافاصله مهریه خود را بگیرد و اگر مهریه عندالاستطاعه باشد هر موقع که مرد توانایی پرداخت مهریه را داشته باشد مهریه پرداخت می شود.

بیشتر بخوانید: مهریه دختر باکره چگونه محاسبه می شود؟

نحوه محاسبه مهریه قابل پرداخت به نرخ روز

بنا بر ماده واحده الحاق یک تبصره به ماده 1082 قانون مدنی مصوب 29-04-1376، مقرر گردید که مهریه های ریالی متناسب با تغییر شاخص قیمت سالانه زمان تادیه نسبت به سال اجرای عقد، محاسبه و پرداخت گردد، به شرط آن که زوجین در حین عقد نکاح به نحو دیگری تراضی نکرده باشند.

هیات وزیران بنا به پیشنهاد شماره 2546/ه_ مورخه 12-09-1376 بانک مرکزی، در تاریخ 13-02-1377 آیین نامه ماده واحده را تصویب کرد.

«آیین‌نامه اجرایی قانون الحاق یک تبصره به ماده (۱۰۸۲) قانون مدنی»

هیات وزیران در جلسه مورخ ۱۳۷۷/۲/۱۳ بنا به پیشنهاد شماره ۲۵۴۶/هـ مورخ ۱۳۷۶/۹/۱۲ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به استناد قانون الحاق یک تبصره به ماده (۱۰۸۲) قانون مدنی ـ مصوب ۱۳۷۶ ـ آیین نامه اجرایی قانون یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود:

ماده ۱ ـ چنانچه مهریه وجه رایج باشد مرجع صالح بنا به درخواست هر یک از زوجین میزان آن را با توجه به تغییر شاخص قیمت سال زمان تادیه نسبت به سال وقوع عقد محاسبه و تعیین می نماید.

تبصره ـ در صورتی که زوجین در حین اجرای عقد در خصوص محاسبه و پرداخت مهریه وجه رایج به نحو دیگری تراضی کرده باشند مطابق تراضی ایشان عمل خواهد شد.

ماده ۲ ـ نحوه محاسبه مهریه وجه رایج بدین صورت است:

متوسط شاخص بها در سال قبل، تقسیم بر متوسط شاخص بها در سال وقوع عقد، ضربدر مهریه مندرج در عقدنامه.

ماده ۳ ـ در مواردی که مهریه زوجه باید از ترکه زوج متوفی پرداخت شود تاریخ فوت مبنای محاسبه مهریه خواهد بود.

ماده ۴ ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف به انجام موارد زیر می باشد:

الف ـ شاخص های بهای سال های قبل از اجرای این قانون را تهیه و در اختیار قوه قضاییه قرار دهد.

ب ـ شاخص بهای مربوط به هر سال را به طور سالیانه حداکثر تا پایان خردادماه تهیه و به قوه قضاییه اعلام نماید.

ماده ۵ ـ دادگاه ها و ادارات ثبت اسناد و املاک موظفند در محاسبه میزان مهریه وجه رایج مطابق ماده (۲) و در تعیین تغییر شاخص قیمت مهریه بر اساس شاخص های مقرر در ماده (۴) این آیین نامه اقدام نمایند.

ماده ۶ ـ در صورتی که زوجه برای وصول مهریه به دادگاه صالح دادخواست تقدیم نماید هزینه دادرسی به میزان بهای خواسته بر اساس مهرالمسمی با زوجه است و در صورت صدور حکم به نفع وی، زوج علاوه بر پرداخت مهریه طبق ضوابط این آیین نامه مسوول پرداخت هزینه دادرسی به مقدار مهرالمسمی و ابطال تمبر به میزان مابه التفاوت خواهد بود.

ماده ۷ ـ در صورتی که زوج تقاضای صدور اجازه طلاق نماید دادگاه مکلف به تعیین تکلیف مهریه بر اساس این آیین نامه و بر طبق ضوابط و مقررات جاری خواهد بود.

مطلب مرتبط: چگونگی محاسبه مهریه های ریالی به نرخ روز

محاسبه آنلاین مهریه براساس ارزش پول و به نرخ روز قوه قضائیه

برای محاسبه مهریه خود یا همسرتان با استفاده ابزار محاسبه مبلغ مهریه عدالت سرا شما باید سه فیلد را مشخص کنید:

  • سال اخذ مهریه: به طور مثال شما سال 1397 قصد اخذ مهریه تان را دارید.
  • سال عقد: در چه سالی شما عقد کرده اید؟ آن را در این فیلد وارد کنید.
  • مبلغ مهریه: مبلغ مهریه شما در سند ازدواجتان چقدر است آن را به ریال در این فیلد وارد کنید.

به طور مثال اگر زنی در سال 1369 با مردی ازدواج کرده باشد و مهریه وی پنج میلیون تومان باشد و در اردیبهشت ماه 1397 گواهی عدم امکان سازش درخواست کرده یا در این تاریخ زوجه مهریه خود را از اجرای ثبت یا دادگاه صالح با وجود ادامه زندگی مشترک مطالبه کرده باشد، میزان مهریه قابل پرداخت یا مطالبه برابر است با 557/164/634 تومان.

 

محاسبه مهریه سکه

اما اگر مهریه شما یا همسرتان پول نیست و سکه می باشد روی سربرگ براساس قیمت سکه کلیک کنید و تعداد سکه های مهریه خود را در کادر وارد کنید، سپس دکمه آبی محاسبه را کلیک کنید.

تماس با وکیل