محاسبه هزینه دادرسی

برای محاسبه هزینه دادرسی اطلاعات زیر را وارد کنید و بر روی محاسبه کلیک کنید.

جهت اخذ مشاوره، می توانید به بخش مشاوره حقوقی مراجعه نمایید.

درخواست مشاوره

افزودن دیدگاه

امتیاز شما :

دیدگاه کاربران

دیدگاهی ثبت نشده است.

نحوه محاسبه هزینه دادرسی حقوقی، مهریه و ...

اقامه دعوا در محاکم دادگستری مستلزم پرداخت هزینه ای تحت عنوان "هزینه دادرسی" می باشد. این مبلغ در هنگام مطرح کردن دعوای حقوقی یا کیفری می بایست توسط اقامه کننده دعوا (خواهان در دعاوی حقوقی، شاکی در دعاوی کیفری) پرداخت گردد. فی الواقع شروع رسیدگی در دادگاه مستلزم انجام مراحلی من جمله پرداخت هزینه دادرسی می باشد. بر طبق قانون آیین دادرسی مدنی هزینه دادرسی شامل موارد زیر می شود:

  • هزینه برگه هایی که به دادگاه تقدیم می شود.
  • هزینه قرارها و احکام دادگاه

خواهان برای ارائه دادخواست کتبی یا شفاهی در تمام مراحل دادرسی مانند ارائه دادخواست بدوی، اعتراض به حکم صادره (فرجام خواهی، واخواهی و تجدید نظر)، ورود یا جلب ثالث، دعوا متقابل، اعاده دادرسی، برگه های اجرائیه و هزینه وکالتنامه باید تمبر باطل کرده یا مبلغی را مستقیماً به حساب دولت واریز نماید.

هزینه دادرسی در دعاوی حقوقی متناسب با خواسته دعوا تعیین می گردد. به این معنا که در دعاوی مالی یا غیر مالی حقوقی این مبلغ بر طبق تعرفه تعیین شده، متفاوت خواهد بود. مستند به ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین، در هنگام ثبت دادخواست یا شکواییه، دفتر خدمات قضایی هزینه دادرسی را متناسب با مالی یا غیر مالی بودن دعوا و همچنین اوراق اسکن شده و در بعضی دعاوی ملکی بر اساس ارزش منطقه ای ملک مذکور محاسبه و به شما ارائه می دهند. لازم به توضیح است که هزینه دادرسی دعاوی مالی در مرحله بدوی، تا مبلغ 200 میلیون ریال 2/5 درصد ارزش خواسته و هزینه دادرسی دعاوی مالی در مرحله بدوی، بیش از 20/000/000 ریال 3/5 درصد ارزش خواسته و همچنین هزینه دادرسی دعاوی مالی در مرحله تجدیدنظر و واخواهی 4/5 درصد محکوم به و هزینه دادرسی دعاوی مالی در مرحله فرجام خواهی و اعاده دادرسی و اعتراض ثالث 5/5 درصد ارزش خواسته می باشد.

 

حال چنانچه توسط ابزار بالا، هزینه دادرسی خود را محاسبه نمودید اما توان مالی پرداخت آن را ندارید، نگران نباشید. شما می توانید همزمان با خواسته خود، ضمن ضمیمه نمودن استشهادیه ای که به تایید شهود رسیده باشد، خواسته اعسار از پرداخت هزینه دادرسی را نیز تقدیم محاکم نمایید. دادگاه در ابتدا معسر بودن یا نبودن خواهان را بررسی می نماید و سپس پس از اثبات ادعای خواهان، بدون نیاز به پرداخت هزینه دادرسی، دادگاه وارد رسیدگی به اصل خواسته می گردد. البته پس از محکومیت خوانده، این هزینه ها از او گرفته می شود یا در صورت وجود مال با ارزش (به جز لوازم مورد نیاز زندگی)، دادگاه هزینه ها را پس از مشخص شدن تکلیف از مال مذکور کسر می کند.

تماس با وکیل