نمونه رای اعتراض به تقاضای ثبت ملک
نمونه رای حقوقی

بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای اعتراض به تقاضای ثبت ملک برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید.

این نمونه رای که از شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان کردستان صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: ابطال رای هیات حل اختلاف، خواسته نقض رای هیات حل اختلاف، اعتراض به تقاضای ثبت، قانون اصلاح مواد ۱ و ۲ و ۳ و قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت، دادگاه صالح برای ابطال رای هیات حل اختلاف، بند ۶ ماده ۱۴۷ قانون ثبت، رای اعتراض به تقاضای ثبت ملک

مطلب مرتبط: اعتراض به عملیات ثبتی و اقدامات پس از آن

چکیده رای اعتراض به تقاضای ثبت

در صورتی که پس از قبول ثبت و احراز تصرفات بلامعارض متقاضی ثبت از سوی هیات حل اختلاف، شخصی اعتراض داشته باشد، می بایست دعوا به خواسته ابطال یا نقض رای هیات را در دادگاه صالح مطرح نماید و نه اعتراض به تقاضای ثبت.

بیشتر بخوانید: ابطال مزایده ثبتی چگونه است؟

رای دادگاه تجدیدنظر

در خصوص تجدیدنظر خواهی آقای … با وکالت از آقایان اقبال و کمال و کیوان و کامران و کاروان و خانم ها ثریا و سونیا شهرت همگی … از دادنامه شماره ۸۹۰۹۹۷۸۷۳۲۱۰۰۹۰۵ مورخ ۱۳۸۹/۱۱/۱۸ در پرونده … شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان بانه دایر بر صدور حکم بر رد دعوی موکلین ایشان به طرفیت تجدیدنظر خوانده دانشگاه علوم پزشکی استان کردستان به نمایندگی از دولت جمهوری اسلامی ایران، نظر به اینکه حسب محتویات پرونده پس از تقاضای ثبت در اجرای قانون اصلاح مواد ۱ و ۲ و ۳ و قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت موضوع در هیات حل اختلاف موضوع ماده ۲ قانون یاد شده مطرح و هیات مذکور مطابق مقررات قانون یاد شده به تقاضا رسیدگی و پس از احراز تصرفات بلامعارض متقاضی ثبت (تجدیدنظر خوانده) به شرح رای شماره ۸۰۵۳ مورخ ۱۳۸۹/۰۴/۲۴ هیات حل اختلاف مستقر در اداره ثبت اسناد شهرستان بانه رای بر صدور سند مالکیت مرکز بهداشت شهرستان بانه به مساحت ۱۵۷۰/۳۸ متر مربع به عنوان قسمتی از پلاک ۱۲۰۳ اصلی و تحت پلاک ۲ فرعی از ۱۲۰۳ اصلی گردیده است که خواهان های بدوی اعتراض نموده اند. حال با توجه به اینکه هیات یاد شده به موجب قانون موصوف جزء مراجع شبه قضایی محسوب می شود و از مفاد بند ۶ ماده ۱۴۷ قانون مذکور و ماده ۳۴ آیین نامه اجرایی قانون فوق الذکر استنباط می گردد پس از قبول ثبت و احراز تصرفات بلامعارض متقاضی ثبت از سوی هیات یاد شده کلمه (اعتراض) در ماده مذکور دلالت بر اعتراض به رای هیات حل اختلاف داشته و دعوی مزبور دعوی ابطال یا نقض رای هیات حل اختلاف می باشد نه اعتراض به تقاضای ثبت، و در پرونده مطروحه خواهان های بدوی علیرغم صدور رای هیات حل اختلاف خواسته خویش را اعتراض به ثبت پلاک ۲ فرعی از ۱۲۰۳ اصلی قطعه ۲ بخش ۷ شهرستان بانه و ابطال اقدامات ثبتی عنوان نموده اند، لذا دادگاه با توجه به مراتب فوق و اینکه بعد از صدور رای هیات اقدام ثبتی صورت نگرفته است و اساساً طرح دعوی به کیفیت مذکور و با عنوان یاد شده قابلیت استماع را نداشته است با استناد به مواد ۲ و ۳۵۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال ۱۳۷۹ ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته قرار عدم استماع دعوی خواهان های بدوی را صادر و اعلام می نماید. رای صادره قطعی می باشد.

شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان کردستان

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در عدالت سرا اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدیدنظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.

مقالات زیر را مطالعه کنید

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

به بالای صفحه بردن