نمونه رای خسارت مادی و معنوی ناشی از لغو پرواز

15 آذر 1401 0 81
نمونه رای خسارت مادی و معنوی ناشی از لغو پرواز

بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای خسارت مادی و معنوی ناشی از لغو پرواز برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید.

این نمونه رای که از شعبه 215 دادگاه حقوقی تهران صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: مطالبه خسارت مادی ناشی از لغو پرواز، مطالبه خسارت معنوی ناشی از لغو پرواز، اصل 171 قانون اساسی، اصل لزوم جبران خسارت اعم از مادی و معنوی، ماده 2 قانون مسئولیت مدنی، رای خسارت مادی و معنوی ناشی از لغو پرواز

بیشتر بخوانید: نمونه رای جبران خسارت معنوی

چکیده رای خسارت مادی و معنوی ناشی از لغو پرواز

اقدام شرکت هواپیمایی در لغو پرواز و عدم ارائه خدمات لازم و جایگزین که منجر به ورود زیان مادی و معنوی به مسافر میگردد موجب مسئولیت شرکت بوده و علاوه بر زیان های مادی، زیان های معنوی مانند استرس و سردرگمی و ... نیز با پرداخت وجه تا حدودی قابل جبران است.

 

رای دادگاه

شماره دادنامه: 140168390007560572 تاریخ تنظیم: 02-06-1401

در خصوص دعوی خواهان ... فرزند ... به طرفیت خوانده هواپیمایی ... به خواسته مطالبه وجه بابت (1- مطالبه خسارات مادی ناشی از عدم انجام تعهد (لغو پرواز مورخ 06-08-1400 مسیر تهران چابهار) با جلب نظر کارشناس 2- مطالبه خسارات معنوی با جلب نظر کارشناس و احتساب خسارت دادرسی به مبلغ 201/000/000 ریال) با این توضیح که در شرح خواسته آمده است.

بموجب بلیط پیوستی اینجانب مسافر پرواز تهران چابهار مورخ 06-08-1400 بوده ام که قرار بوده راس ساعت 6:10 دقیقه پرواز انجام شود. اینجانب پس از مراجعت به فرودگاه جهت عزیمت به مقصد معلوم و تحویل بار، سوار هواپیما شده و پس از یک ساعت معطلی در داخل هواپیما، مسئولین پرواز اعلام کردند هواپیما نقص فنی دارد و بروید سالن فرودگاه منتظر باشید. بعد از 4 ساعت انتظار در سالن فرودگاه، هرگاه از مسئولین مربوطه از وضعیت پرواز سوال می کردیم با بی اعتنایی جواب می دادند هنوز معلوم نیست. نهایتا بدون هرگونه پاسخ، عذرخواهی و پذیرایی، یکدفعه اعلام کردند پرواز لغو شده است پس از انتظار در صف و با تنه خوردن، توانستم بارها را تحول بگیرم به لحاظ لغو پرواز و نبود پرواز جایگزین یا هر پرواز دیگری به مقصد، ناچاراً دوباره به هتل برگشتم و دو روز دیگر در تهران اقامت پیش بینی نشده داشتم. با توجه به اینکه از قبل برنامه های خود را در مقصد تعیین کرده بودم، لغو پرواز موجب سردرگمی و تفویت منافع مالی و آسیب روحی و روانی به اینجانب گردیده است. فلذا با تمسک به جمله ای از حقوقدان فرانسوی بنام استارک، (جبران خسارت معنوی اگرچه مناسب و کامل نیست اما بهتر از عدم جبران است) و ایضاء مستند به ماده 18 پروتکل گواتمالا، اصل 171 قانون اساسی، قاعده فقهی لاضرر و لاضرار فی الاسلام و مواد 1 و 2 قانون مسئولیت مدنی مصوب 1339 و 198، 515 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی، با در نظر گرفتن معیار شخصی جهت تعیین خسارات، تقاضای صدور حکم دائر بر محکومیت خوانده به شرح ستون خواسته مورد استدعاست.

دادگاه با عنایت به محتویات پرونده و با لحاظ مستندات ابرازی که دلالت بر لغو پرواز مورخ 06-08-1400 مسیر تهران چابهار هواپیمایی ... به مسافری خواهان را دارد و این موضوع مورد ایراد خوانده نیز قرار نگرفته است و با توجه به اینکه جهت برآورد خسارت وارده به خواهان از لغو پرواز مراتب به کارشناس رسمی دادگستری ارجاع که با ابلاغ نظریه واصله به طرفین مصون از ایراد و اعتراض موثر باقی مانده است و دلالت بر ورود خسارت به خواهان به میزان 19/466/500 ریال و واریز مبلغ 15/580/000 ریال از طرف خوانده به حساب خواهان را دارد (الباقی وجه 3/886/500 ریال) و اما در باب ورود خسارت معنوی آنچه مسلم است و آنگونه که خواهان در دادخواست خود بیان کرده است با لغو پرواز استرس، نگرانی و سردرگمی در مسافر ایجاد میشود به گونه ای که موجب به هم ریختگی برنامه کاری و امورات زندگی فرد و حتی خانواده اش می شود و این امر موجب درگیری ذهنی وی می شود که امری منفی و عرفا غیرقابل قبول و شایسته مذمت میباشد و بر اساس قاعده فعل لاضرر و اصل لزوم جبران خسارت اعم از مادی و معنوی آنگونه که در ماده 1 و 2 از قانون مسئولیت مدنی، اصل 171 قانون اساسی و بند 2 از ماده 9 از قانون آیین دادرسی مدنی به آن تاکید و اشاره شده است و هر چند قانون گذار معیار و ضوابطی برای تعیین و برآورد میزان خسارت معنوی مشخص ننموده است (شاید علت آن نیز عدم امکان تعیین ضابطه شخص در این خصوص باشد) می بایستی جبران شود و از جمله راههای جبران نیز پرداخت مبلغی به متضرر میباشد که هر چند نمیتواند همه آن ضررها را جبران نماید ولی سبب تخفیف آلام روحی و جبران بخش از خسارت متضرر خواهد شد.

بنابراین دادگاه دعوی خواهان را وارد و ثابت دانسته و مستنداً به مواد قانونی صدر الذکر و همچنین مواد 198 و 519 از قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت شرکت خوانده به پرداخت الف) مبلغ 3/886/500 ریال از بابت خسارت مادی و ب) مبلغ 35/000/000 ریال از بابت خسارت معنوی و از باب تسبیب در ورود خسارت ناشی از طرح پرونده حاضر به پرداخت هزینه دادرسی مبالغ صدر الذکر و مبلغ 15/000/000 ریال از بابت هزینه کارشناسی در حق خواهان صادر و اما در خصوص مازاد از مبلغ مذکور از میزان خواسته مطروح نظر به عدم وجود دلایل و مستندات و در نتیجه عدم احراز استحقاق خواهان مستنداً به ماده 197 از قانون اخیر الذکر حکم بر بی حقی خواهان صادر و اعلام میدارد. رای اصداری حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.

رئیس شعبه 215 دادگاه حقوقی تهران

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در عدالت سرا اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدیدنظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.

جهت اخذ مشاوره، می توانید به بخش مشاوره حقوقی مراجعه نمایید.

درخواست مشاوره

افزودن دیدگاه

دیدگاه کاربران

دیدگاهی ثبت نشده است.