نمونه قرارداد استخدام سرایدار

13 شهریور 1399 0 934
نمونه قرارداد استخدام سرایدار

بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه نمونه قرارداد استخدام سرایدار برایتان قرار داده ایم تا با چارچوب تنظیم قرارداد آشنا شوید.

 

نمونه قرارداد استخدام سرایدار

 

بسمه تعالی

این قرارداد منطبق با قانون کار جمهوری اسلامی ایران میان کارفرما/ یا نماینده قانونی ایشان و کارگر منعقد می گردد.

1- مشخصات طرفین:

1-1 کارفرما/ نماینده قانونی کارفرما

آقا/ خانم/ شرکت .......................... فرزند .......................... کد ملی .......................... شماره ثبت .......................... به نشانی .......................... کد پستی .......................... .

2-1 کارگر/ سرایدار

آقا/ خانم .......................... فرزند .......................... متولد .......................... شماره شناسنامه .......................... کد ملی .......................... میزان تحصیلات .......................... نوع و میزان مهارت .......................... به نشانی .......................... کد پستی .......................... .

2- نوع قرارداد:

  • قرارداد غیرموقت یا دائمی
  • قرارداد موقت یا مدت معین
  • قرارداد معین
  • قرارداد آزمایشی
  • قرارداد آموزشی

بیشتر بخوانید: جبران خسارت نشت لوله آب به عهده کیست؟

3- نوع کار یا حرفه یا حجم کار یا وظیفه ای که کارگر/ کارمند به آن اشتغال می یابد:

سرایدار ملزم است نسبت به انجام وظایف ذیل با جدیت عمل نماید:

1-3 نظافت حیاط، درب ها، پارکینگ، پشت بام، راه پله ­ها، و سایر بخش های مشاع مجتمع

2-3 جمع آوری شارژها و سایر هزینه های جاری با هماهنگی مدیر ساختمان

3-3 نگهداری فضای سبز شامل آبیاری، وجین، کاشت گل و درخت و مراقبت از آن ها.

4-3 سرکشی روزانه و مستمر به موتورخانه و سایر تجهیزات و تأسیسات مجتمع.

5-3 گزارش مستمر مشکلات بوجود آمده در بخش های مختلف ساختمان ابتدا به مدیر ساختمان و در صورت نبود ایشان به یکی از همسایگان منتخب ساکنین در جهت برطرف نمودن مشکلات.

6-3 روشن نمودن چراغ های ورودی های آپارتمان و پارکینگ به هنگام غروب آفتاب و خاموش نمودن آن ها هنگام طلوع آفتاب.

7-3 حضور مستمر (24 ساعته) در محل آپارتمان.

8-3 بردن زباله های ساکنین در ساعت 22 از محل شوتینگ ساختمان و انتقال به بخش مربوطه خارج از مجتمع.

9-3 نظافت آسانسور بصورت روزانه.

10-3 سرایدار می بایست به منظور خروج از مجتمع با مدیر ساختمان هماهنگ نماید.

11-3 در صورتی که سرایدار نیاز به مرخصی داشته باشد، می بایست جایگزین مورد تأیید هیئت مدیره ساختمان معرفی نماید.

12-3 سرایدار حق کار کردن به غیر از مجتمع مزبور را ندارد.

13-3 هوشیاری و آگاهی نسبت به رفت و آمد افراد غریبه به ساختمان.

14-3 فراگیری روش استفاده از وسایل ایمنی نظیر کپسول آتش نشانی.

15-3 سایر وظایف پیش بینی نشده در این قرارداد به صورت شفاهی و کتبی با عنایت به وقایع اتفاقیه به سرایدار تذکر داده خواهد شد و امضاء اخذ می گردد.

4- محل انجام کار:

سرایدار ملزم است به صورت 24 ساعته در محل مجتمع مسکونی به آدرس .......................... حضور داشته باشد.

5- تاریخ انعقاد قرارداد:

این قرارداد در تاریخ ............... فی مابین طرفین منعقد گردید.

بیشتر بخوانید: بایدها و نبایدهای زندگی آپارتمان نشینی

6- مدت قرارداد:

مدت این قرارداد ............... ماه است که شروع آن از تاریخ ............... و پایان آن تاریخ ............... می باشد. تبصره: این قرارداد به مدت ............... ماه جنبه آزمایشی دارد و در حین و پایان مدت مذکور چنانچه نحوه خدمت سرایدار فوق الذکر مورد تایید نباشد طبق مقررات قانون کار به این قرارداد پایان داده خواهد شد.

7- ساعات کار:

ساعت شروع به کار سرایدار ............... و ساعت پایان کار ............... می باشد.

(میزان ساعات کار و زمان شروع و خاتمه آن صرفاً با رضایت طرفین تعیین می گردد. ساعات کار نمی تواند بیش از میزان مندرج در قانون کار تعیین شود اما کم تر از آن مجاز است).

8- حق السعی:

1-8 مزد ثابت/ مبنا روزانه/ ساعتی ............... ریال (حقوق ماهیانه ............... ریال).

2-8 پاداش افزایش تولید و بهره وری در حرفه تخصصی با عنایت به تخصص کارگر/ کارمند ............... ریال که طبق توافق طرفین قابل پرداخت است.

3-8 شرح سایر مزایا و امتیازات ............... .

9- حقوق و مزایا:

حقوق و مزایا به صورت هفتگی/ ماهیانه کارگر/ کارمند به حساب شماره ............... شعبه ............... توسط کارفرما یا نماینده قانونی ایشان پرداخت می گردد.

10- بیمه:

به موجب شماره بیمه ............... کارگر در تاریخ ............... تحت پوشش بیمه تأمین اجتماعی قرار گرفت.

(به موجب ماده 148 قانون کار، کارفرما مکلف است کارگر را نزد سازمان تامین اجتماعی و یا سایر دستگاه های بیمه گذار بیمه نماید).

11- عیدی و پاداش سالانه:

به موجب ماده واحده قانون مربوط به تعیین عیدی و پاداش سالانه کارگران شاغل در کارگاه های مشمول قانون کار – مصوب ۱۳۷۰/۱۲/۶ مجلس شورای اسلامی- به ازای یک سال کار معادل شصت روز مزد ثابت/ مبنا (تا سقف نود روز روزانه قانونی کارگران) به عنوان عیدی و پاداش سالانه به کارگر پرداخت می شود. کار کمتر از یک سال تمام میزان عیدی و پاداش و سقف مربوط به نسبت محاسبه خواهد شد.

12- حق سنوات یا مزایای پایان کار:

به هنگام فسخ یا خاتمه کار حق سنوات بر اساس نسبت کارکرد کارگر پرداخت می شود.

بیشتر بخوانید: نمونه اساسنامه مجتمع مسکونی

13- شرایط فسخ یا خاتمه قرارداد:

هرگاه سرایدار در انجام وظایف محوله قصور ورزد و یا آیین نامه های انضباطی را پس از تذکرات کتبی، نقض نماید، یا هر یک از مفاد ذکر شده در این قرارداد را نقض نماید، کارفرما حق دارد علاوه بر مطالبات و حقوق معوقه به نسبت هر سال سابقه کار معادل یک ماه آخرین حقوق سرایدار را به عنوان «حق سنوات» به وی پرداخته و قرارداد کار را فسخ نماید.

14- ضمانت اجرا: به موجب این قرارداد سرایدار چند فقره چک/ سفته به مبلغ .......................... ریال با شماره های .......................... به عنوان ضمانت و حسن انجام کار در اختیار کارفرما قرار داده، که در صورت ترک کار و یا عدم تعهد به مفاد این قرارداد و یا وارد ساختن هرگونه ضرری به کارفرما چه در این قرارداد پیش بینی شده باشد و یا در این قرارداد پیش بینی نشده باشد بر روی این چک و سفته ها اقدام قانونی صورت خواهد گرفت.

15- سایر موضوعات مندرج در قانون کار و مقررات تبعی از جمله استحقاقی، کمک هزینه مسکن، کمک هزینه عائله مندی نسبت به این قرارداد اعمال خواهد شد.

16- این قرارداد استخدام سرایدار در ..... نسخه و ..... صفحه تنظیم می شود که یک نسخه نزد کارفرما، یک نسخه نزد کارگر، و نسخه های دیگر در اختیار ..... قرار خواهد گرفت.

محل امضاء و اثر انگشت کارفرما                                 محل امضاء و اثر انگشت سرایدار

 

با وجود این قرارداد استخدام سرایدار که از نظر قضایی کامل می باشد اما در هر حال با توجه به متفاوت بودن هر پرونده و دارا بودن نکات و ظرائف خاص خود لذا این قرارداد شما را از مشاوره با وکیل بی نیاز نمی نماید.

جهت اخذ مشاوره، می توانید به بخش مشاوره حقوقی مراجعه نمایید.

درخواست مشاوره

افزودن دیدگاه

دیدگاه کاربران

دیدگاهی ثبت نشده است.