نمونه رای خواهان در طرح دعوا توسط وکیل

30 مهر 1399 0 259
نمونه رای خواهان در طرح دعوا توسط وکیل

بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای خواهان در طرح دعوا توسط وکیل برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید.

این نمونه رای که از شعبه 3 دادگاه تجدیدنظر استان تهران صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: طرح دعوا به صورت وکالتی، نحوه صحیح طرح دعوا در خرید وکالتی ملک، خواهان در طرح دعوا توسط وکیل، رای خواهان در طرح دعوا

 

چکیده رای خواهان در طرح دعوا

چنانچه شخصی ملکی را اصطلاحاً بصورت وکالتی خریداری نماید، وی مکلف است در هنگام طرح دعوی در رابطه با آن ملک، نام موکل را در دادخواست، بعنوان خواهان، قید نموده و بصورت وکالتی از طرف او طرح دعوی نماید و اگر دعوی را بنام خود مطرح نماید، بعلت ذینفع نبودن، دعوی او منتج به قرار رد دعوی می شود.

مطلب مرتبط: طرح ایرادات و موانع رسیدگی به دعوا از سوی خوانده

رای دادگاه بدوی

در خصوص دعوی آقای ع.ر. وکالتاً از طرف ح.ج.الف. فرزند الف. با وکالت آقای ر.ب. و ... به طرفیت شهرداری منطقه ... تهران به خواسته صدور حکم به الزام خوانده به پرداخت قیمت روز پلاک ثبتی ... فرعی از ... اصلی واقع در بخش 12 تهران با جلب نظر کارشناس و خسارت دادرسی به علت تصرف ملک فوق توسط خوانده و تبدیل آن به فضای سبز، با توجه به جامع اوراق و محتویات پرونده و اظهارات طرفین دادگاه ضمن احراز مالکیت خواهان نسبت به پلاک ثبتی یاد شده، حسب پاسخ استعلام ثبتی به عمل آمده از ثبت جنوب شرق تهران به شماره 15597 مورخه 15-05-1393، مطابق تبصره یک و دو ماده واحده قانون نحوه تقدیم ابنیه، املاک و اراضی واقع در طرح شهرداریها مصوب سال 1370، جهت بررسی صحت و سقم ادعای خواهان و تعیین بهای روز ملک، موضوع را به هیات سه نفره کارشناسان (1- کارشناس منتخب شهرداری 2- کارشناس منتخب مالک 3- کارشناس منتخب دادگاه) ارجاع و کارشناسان منتخب پس از مطالعه پرونده و معاینه محل به اتفاق طی نظریه مورخه 30-06-1393 ضمن تأیید ادعای خواهان و تصرف ملک موصوف توسط شهرداری و تبدیل آن به فضای سبز، بهای عادله قطعه زمین مورد اشاره را به مبلغ سه میلیارد و پانصد و پنجاه میلیون ریال (3/550/000/000 ریال) برآورد و اعلام نموده و با توجه به قطعی بودن و غیر قابل اعتراض بودن نظریه کارشناسان فوق‌الذکر و دفاع غیر موجه خوانده، دعوی مطروحه وارد و ثابت تشخیص و مستنداً به مواد 198 و 515 و 519 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و ماده واحده قانون نحوه تقدیم ابنیه، املاک و اراضی واقع در طرح شهرداریها مصوب سال 1370، حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 3/550/000/000 ریال بهای روز ملک موضوع خواسته و مبلغ 9/000/000 ریال هزینه دادرسی (تمبر کارشناسی) و حق‌الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی در حق خواهان صادر و اعلام می گردد و وکیل خواهان مکلف است بعد از قطعیت دادنامه و قبل از صدور اجرائیه نسبت به پرداخت مابه التفاوت هزینه دادرسی (تمبر) اقدام نماید. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظر خواهی است.

رئیس شعبه 148 دادگاه عمومی حقوقی تهران

بیشتر بخوانید: قرار سقوط دعوا و اعتبار امر قضاوت شده 

رای دادگاه تجدیدنظر

تجدیدنظر خواهی شهرداری منطقه ... تهران به ‌طرفیت تجدیدنظر خوانده نسبت به دادنامه شماره 707 مورخ 12-07-1393 صادره از شعبه 148 دادگاه عمومی تهران که بموجب آن حکم به محکومیت تجدیدنظر خواه به پرداخت بهای یک قطعه زمین به نفع آقای ع.ر. که به ‌وکالت از طرف مالک رسمی (آقای ح.ج.الف) طرح دعوا نموده که به ‌جهت مغایرت دادنامه یاد شده با مقررات قانونی وارد و موجه می باشد. زیرا پاسخ استعلام ثبتی مضبوط در پرونده، حکایت از مالکیت آقای ح.ج.الف. دارد، بر فرض صحت وکالت اعطایی از ایشان به آقای ع.ر. می بایست به نام مالک رسمی مذکور (ح.ج.الف.) طرح دعوی گردیده و آقای ع.ر. در دعوی مطروحه ذینفع نمی باشد. بر همین اساس به تجویز ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، ضمن نقض دادنامه صادره مستنداً به بند 10 ماده 84 و ماده 89 قانون مرقوم، قرار رد دعوا صادر و اعلام می دارد. رای صادره قطعی است.

مستشاران شعبه 3 دادگاه تجدیدنظر استان تهران

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در عدالت سرا اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدیدنظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.


امیدواریم مطالب برای شما مفید بوده باشد. لطفا مطالب را با دوستان خود به اشتراک بگذارید و با امتیاز دادن به مطالب، ما را در جهت بهبود و تولید هر چه بیشتر مطالب یاری فرمایید. همچنین می توانید نظرات یا سوالات خود را در بخش دیدگاه ها مطرح نمایید در اسرع وقت به سوالات شما پاسخ داده خواهد شد.

جهت اخذ مشاوره، می توانید به بخش مشاوره حقوقی مراجعه نمایید.

درخواست مشاوره

افزودن دیدگاه

امتیاز شما :

دیدگاه کاربران

دیدگاهی ثبت نشده است.
تماس با وکیل