نمونه دادخواست مطالبه اجور معوقه

23 مرداد 1399 0 2134
نمونه دادخواست مطالبه اجور معوقه

بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه دادخواست مطالبه اجور معوقه برایتان قرار داده ایم تا با چارچوب تنظیم دادخواست آشنا شوید.

 

نمونه دادخواست مطالبه اجور معوقه

خواهان: خانم/ آقای …/ کد ملی: …/ آدرس: …

خوانده: خانم/ آقای …/ کد ملی: …/ آدرس: …

وکیل: خانم/ آقای …/ کد ملی: …/ آدرس: …

خواسته: تقاضای صدور حکم مبنی بر الزام خوانده به پرداخت اجور معوقه به مبلغ ... میلیون تومان و خسارات قراردادی به مبلغ ... میلیون تومان و همچنین اجرت المثل ایام تصرف روزانه به مبلغ ... هزار تومان از تاریخ ... فعلا به مبلغ ... میلیون تومان (تا زمان تخلیه ملک) بانضمام کلیه خسارات دادرسی (اعم از هزینه دادرسی، حق الوکاله وکیل، خسارت تاخیر تادیه و ...)

دلایل:

  1. فتوکپی سند مالکیت به شماره ...
  2. فتوکپی مصدق سند اجاره
  3. سند عادی مورخ ...
  4. وکالتنامه وکیل

مطلب مرتبط: نحوه مطالبه اجور معوقه (اجاره بها) به چه صورت است؟

ریاست محترم دادگاه

با عرض سلام و ادب

احتراماً اینجانب ... به وکالت از خواهان پرونده ... باستحضار می رساند:

1. موکل اینجانب به موجب سند مالکیت به شماره ... که فتوکپی آن پیوست است، مالک شش دانگ یه دستگاه آپارتمان واقع در ... می باشند. 2. ملک مذکور به موجب سند اجاره از تاریخ ... طی سالیان متوالی با تمدید قرارداد اجاره که تمامی صفحات آن به پیوست تقدیم گردیده به خوانده محترم اجاره داده شده است.

3. مدت قرارداد اجاره در تاریخ ... منقضی شده است و قرارداد اجاره فی مابین موکل اینجانب و خوانده محترم تمدید نشده است فلذا مستاجر بدون اذن موکل و بدون رضایت ایشان در ملک تصرف دارد. 4. شایان ذکر است که خوانده دعوا اجور معوقه متعلقه به عین مستاجره را از تاریخ ... کلا معادل مبلغ ... میلیون تومان پرداخت نکرده است. همچنین در آخرین تمدید قرارداد اجاره صورت گرفته بین طرفین مقرر گردیده بوده است در صورتی که مستاجر در تاریخ های مقرر مبلغ مربوط به اجاره بها را پرداخت ننماید موظف به پرداخت مبلغ روزانه ... هزار تومان بابت هر روز تاخیر (علاوه بر مبلغ اجاره بهای روزانه) به موجر می باشد.

5. با توجه به ادامه تصرف عین مستاجره بدون رضایت موکل، مطابق با بند 6-8 قرارداد اجاره مستاجر موظف است روزانه مبلغ ... هزار تومان را بابت اجرت ایام تصرف بعد از انقضای قرارداد به موجر بپردازد.

فلذا مطابق با توضیحات داده شده، مستندا به مواد 490 و 494 قانون مدنی تقاضای رسیدگی و صدور حکم مطابق با خواسته تقدیمی مورد استدعاست.

آدرس ملک: ...

 
مستندات قانونی مرتبط با دادخواست مطالبه اجور معوقه

صورتجلسه نشست قضائی مورخ ۱۳۸۹/۱۰/۲۴

موجر علیه مستأجر دادخواستی به خواسته مطالبه اجور معوقه و خسارات به عین مستأجره را مطرح کرده است. همزمان علیه ضامن مستأجر نیز، دادخواست مطالبه وجه چکی که بابت ضمانت از مستأجر داده شده است را طرح کرده است. آیا موجر همزمان می‌تواند به خاطر یک موضوع علیه دو نفر اقامه دعوا کند؟

نظر هیئت عالی چنان‌چه ثابت شود موضوع ضمانت به موجب چک، همان بدهی مستأجر راجع به امور معوقه و یا خسارات به عین مستأجره بوده است؛ با توجه به ماده 696 قانون مدنی که در ضمانت های مدنی نقل ذمّه به ذمّه وجود دارد، موجر می توانسته به مستأجر رجوع کند و در صورت عدم وصول، به ضامن مراجعه کرده و مطالبه موضوع ضمانت را هر چند در قالب مطالبه وجه چک، مطرح کند. بنابراین، طرح دعوای همزمان صحیح و قانونی نبوده و نمی توان علیه ضامن و مضمونٌ عنه در ضمانت مدنی دعوای مشترک مطرح کرد. لیکن در صورتی‌که موضوع ضمانت، امر دیگری مثل تخلیه باشد، طرح ادعا بابت هر دو موضوع که امور جداگانه و متمایزی هستند بلامانع بوده است. به این ترتیب، نظر اتفاقی در نشست قضایی طبس تأیید می شود.

نظر اتفاقی در اینجا باید قائل به تفکیک شد. اگر صادرکنندۀ چک پذیرفته باشد که در صورت عدم پرداخت اجاره بها، نامبرده پرداخت اجاره‌بها را بر عهده خواهد گرفت (چک بابت اجور معوقه) طبق قواعد عمومی عقد ضمان، ذمّه مستأجر بری و ذمّه ضامن مشغول خواهد بود و موجر در صورت مراجعه به مستأجر و عدم پرداخت اجور معوقه از سوی وی می تواند علیه ضامن دادخواست بدهد و اگر با بررسی محتویات پرونده مشخص شود که عقد ضمان واقع نشده است و چک مثلاً بابت تخلیه بوده است، موجر فقط می تواند علیه مستأجر اقامه دعوا کند.

با وجود این دادخواست که از نظر قضایی کامل می باشد اما در هر حال با توجه به متفاوت بودن هر پرونده و دارا بودن نکات و ظرائف خاص خود لذا این دادخواست شما را از مشاوره با وکیل بی نیاز نمی نماید.


امیدواریم مطالب برای شما مفید بوده باشد. لطفا مطالب را با دوستان خود به اشتراک بگذارید و با امتیاز دادن به مطالب، ما را در جهت بهبود و تولید هر چه بیشتر مطالب یاری فرمایید. همچنین می توانید نظرات یا سوالات خود را در بخش دیدگاه ها مطرح نمایید در اسرع وقت به سوالات شما پاسخ داده خواهد شد.

افزودن دیدگاه

امتیاز شما :

دیدگاه کاربران

دیدگاهی ثبت نشده است.
تماس با وکیل