نمونه رای قاعده فراش در ازدواج موقت
نمونه رای حقوقی

بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای قاعده فراش در ازدواج موقت برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید.

این نمونه رای که از شعبه ۴۵ دادگاه تجدیدنظر استان تهران صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: نفی نسب، اثبات نسب، قاعده فراش، فرزند در عقد موقت، نفی ولد، رای قاعده فراش در ازدواج موقت

 

چکیده رای قاعده فراش

قاعده فراش در ازدواج موقت هم جاری است و پدر نمی تواند به استناد اینکه فرزندش حاصل ازدواج موقت وی بوده است، دعوای نفی نسب مطرح نماید.

بیشتر بخوانید: صدور شناسنامه فرزند به نام مادر در ازدواج موقت

رای دادگاه بدوی

در خصوص دعوی آقای … فرزند … به طرفیت خانم … دایر به صدور حکم نفی نسب خوانده به عنوان فرزند دختر با ملاحظه نحوه اظهارات خواهان در جلسه رسیدگی مورخه ۱۳۹۳/۰۳/۱۰ که در خصوص دلیل خواسته گفته چون [فرزندم از همسر] صیغه‌ای [من بوده نسبتش] به من نمی‌رسد (زن و شوهر عقد موقت نود و نه ساله بودند) و اینکه زود اقدام نکردم چون نمی‌دانستم او خراب می‌شود و معتاد می‌شود ولی الان معتاد شد و خراب هم شد لذا می‌خواهم از شناسنامه من پاک شود دخترم پهلوی خانواده‌ام بوده است و الان نمی‌دانم کجاست پرسیدم گفتند عقدی را ول می‌کنند تو صیغه‌ای را چسبیدی و الان میگویم نمی‌خواهم. لذا از باب قاعده فراش و با عنایت به مواد ۱۱۵۸ و ۱۱۶۱ و ۱۱۶۲ قانون مدنی دعوی خواهان غیر ثابت تشخیص حکم بطلان آن صادر می‌گردد. این رأی ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در مراجع تجدیدنظر استان تهران و سپس ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل فرجام ‬خواهی در دیوان عالی کشور می‌باشد.

رئیس شعبه ۲۸۱ دادگاه عمومی خانواده تهران

مطلب مرتبط: نفی ولد (نسب) و اماره فراش به چه معناست؟

رای دادگاه تجدیدنظر

تجدیدنظر ‬خواهی آقای … به طرفیت خانم … از دادنامه شماره ۴۲۲ مورخه ۱۳۹۳/۰۳/۱۲ شعبه محترم ۲۸۱ دادگاه تهران که به موجب آن حکم به بطلان دعوی تجدیدنظر خواه در خصوص نفی ولد نسبت به تجدیدنظر خوانده به شرح و استدلال در دادنامه در پرونده کلاسه ۹۲۰۲۰۱۶ آن شعبه صادر گردیده وارد نمی‌باشد زیرا معترض تجدیدنظر خوانده را به عنوان فرزند قبول کرده حدود بیست سال در شناسنامه وی نام فرزند ثبت بوده است هم ‬اکنون با عنوان اینکه مردم می گویند عقدی را ول می‌کنند تو صیغه‌ای را چسبیده‌ای و به لحاظ اعتیاد ادعایی علیه تجدیدنظر خوانده از او بیزاری جسته و تقاضای نفی ولد نموده و حتی خود در لایحه اعتراضی اظهار کرده (ایشان فرزند صیغه‌ای اینجانب می‌باشد) علیهذا اعتراض مردود است و رأی بر اساس مـقررات و موازین قانونی صادر شده و ایرادی از حیث ماهوی یا شکلی به آن وارد نیست و استدلال محکمه محترم بدوی و نیز مستندات آن صحیح می‌باشد و تجدیدنظر خواه دلیل یا دلایلی که موجبات نقض و یا بی اعتباری دادنامه را فراهم نماید ارائه ننموده لـذا بنا به مراتب دادگاه مستنداً به قسمت اخیر ماده ۳۵۸ قانـون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹/۰۱/۲۱ ضمن رد اعتراض معترض دادنامه معترض عنه را عیناً تأیید می‌نماید. رأی دادگاه به موجب ماده ۳۶۸ قانون فوق ‬الذکر ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل فرجام ‬خواهی در دیوان عالی کشور است.

رئیس و مستشار شعبه ۴۵ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در عدالت سرا اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدیدنظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.

مقالات زیر را مطالعه کنید

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

به بالای صفحه بردن