نمونه رای استرداد دعوی در مرحله تجدیدنظر

13 دی 1402 0 1103
نمونه رای استرداد دعوی در مرحله تجدیدنظر

بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای استرداد دعوی در مرحله تجدیدنظر برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید.

این نمونه رای که از شعبه 49 دادگاه تجدیدنظر استان تهران صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: بند ج ماده 107 قانون آیین دادرسی مدنی، قرار سقوط دعوی، رای استرداد دعوی در مرحله تجدیدنظر

مطلب مرتبط: قرار سقوط دعوا چیست؟

چکیده رای استرداد دعوی در مرحله تجدیدنظر

اگر خواهان نخستین در مرحله تجدیدنظر خواهی، خواسته خود را مسترد کند مراتب به عنوان صرف نظر کردن از خواسته تلقی شده و با نقض رای بدوی قرار سقوط دعوی صادر می شود.

مطلب مرتبط: تفاوت میان ختم دادرسی و ختم مذاکرات مطابق با قانون آیین دادرسی مدنی

رای دادگاه تجدیدنظر

دادنامه شماره: 140268390013777390 تاریخ تنظیم: 13-09-1402

با استعانت از خداوند سبحان، حسب محتویات پرونده آقای احسان ... به وکالت از سازمان نوسازی شهر تهران دعوی مطالبه وجه یک فقره چک به شماره ...- 30-11-1388 عهده بانک ... به مبلغ ۶۶۵/۵۰۰/۰۰۰ ریال را بطرفیت صادرکننده بنام آقای ... تقدیم دادگستری تهران نموده که شعبه ۱۵ دادگاه عمومی حقوقی تهران به موجب دادنامه غیابی شماره 11-03-1394-... حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ مرقوم به عنوان اصل خواسته به علاوه خسارات ناشی از تاخیر تادیه بر اساس شاخص اعلامی از سوی بانک مرکزی از تاریخ سررسید تا وصول و خسارت دادرسی صادر می نماید. واخواهی نامبرده اخیر به موجب دادنامه شماره ...-24-02-1402 رد شده و پس از تجدیدنظر خواهی محکوم علیه موصوف، خواهان نخستین طی شماره ...-03-08-1402 دعوی خود را مسترد نموده است این دادگاه بنا بر آنچه بیان شد لایحه شماره اخیر را استرداد کلی دعوی دانسته و صرفنظر از جهات و دلایل تجدیدنظر خواهی تجدیدنظر خواه موصوف ضمن نقض دادنامه های شماره مرقوم با استناد به ماده ۳۵۸ قانون آئین دادرسی مدنی، مستنداً به بند «ج» ماده ۱۰۷ همان قانون قرار سقوط دعوی خواهان نخستین را صادر و اعلام می دارد. این رای قطعی است.

قضات شعبه 49 دادگاه تجدیدنظر استان تهران

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در عدالت سرا اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدیدنظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.


امیدواریم مطالب برای شما مفید بوده باشد. لطفا مطالب را با دوستان خود به اشتراک بگذارید و با امتیاز دادن به مطالب، ما را در جهت بهبود و تولید هر چه بیشتر مطالب یاری فرمایید. همچنین می توانید نظرات یا سوالات خود را در بخش دیدگاه ها مطرح نمایید در اسرع وقت به سوالات شما پاسخ داده خواهد شد.

جهت اخذ مشاوره، می توانید به بخش مشاوره حقوقی مراجعه نمایید.

درخواست مشاوره

مطالب مرتبط

کاهش خواسته چیست و چگونه انجام می گیرد؟

مفهوم کاهش خواسته  با تقدیم دادخواست از سوی خواهان دعوا، رسیدگی در دادگاه حقوقی، آغاز می گردد. خواسته، محدوده رسیدگی دادگاه را مشخص نموده و در نهایت، دادگاه پس از استماع اظهارات طرفین و بررسی اسناد و مدارک ابرازی، مکلف به انشای رای در محدوده خواسته مندرج در دادخواست می باشد. یکی از حقوقی که قانونگذار برای خواهان دعوا مقرر نموده...

افزودن دیدگاه

امتیاز شما :

دیدگاه کاربران

دیدگاهی ثبت نشده است.
تماس با وکیل