نمونه رای رفع ممانعت از حق العبور از طریق مسدود نمودن مسیر کوچه

15 خرداد 1402 0 898
نمونه رای رفع ممانعت از حق العبور از طریق مسدود نمودن مسیر کوچه

بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای رفع ممانعت از حق العبور از طریق مسدود نمودن مسیر کوچه برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید.

این نمونه رای که از شعبه ۲۳ دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: ممانعت از حق، ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)، ماده ۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری، رفع ممانعت از حق العبور از طریق مسدود نمودن مسیر کوچه

 

چکیده رای رفع ممانعت از حق العبور

قدر متیقن اشخاص ساکن در کوچه که استفاده دائمی از آن جهت آمد و شد دارند، در صورت انسداد کلی یا جزئی به نحو مستقیم عرفاً متضرر واقع و می توانند در مقام اشتکاء برآیند.

مطلب مرتبط: الزام به رفع ممانعت از حق به چه صورت امکانپذیر است؟

رای دادگاه تجدیدنظر

شماره دادنامه: ۹۹۰۹۹۷۶۳۰۱۰۰۰۴۱۱ تاریخ تنظیم: 09-04-1399

در خصوص اعتراض آقای ... فرزند ... از دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۶۱۷۷۹۰۱۶۴۲ - 22-10-1398 صادره از شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری شهرستان ... که به موجب آن راجع به اتهام آقای علی ... فرزند ... دایر به ممانعت از حق العبور از طریق مسدود و باریک نمودن مسیر کوچه به استناد این که پروانه احداث ساختمان منزل مورد سکونت شاکی به نام همسر او ... است، حکم به برائت متهم صادر و‌ شاکی از این دادنامه در فرجه قانونی تجدیدنظر خواهی و پرونده به این دادگاه ارجاع شده است. دادگاه نظر به این که علی القاعده صرف ثبت صدور پروانه ساختمان به نام همسر شاکی دلیل بر عدم مالکیت شاکی نسبت به منزل مورد سکونت نیست و نیز آنچه موضوع ترافع و دادخواهی شاکی است، حق العبور از کوچه است که این حق عرفاً برای کلیه ساکنان کوچه ولو مالک عین ملک مورد تصرف نباشند، می باشد. لیکن ساکن در کوچه و منتفع و متصرف مشروع منزل مسکونی و دارای سبق حق العبور باشد، مستقر و کافی به مقصود و منطق قانونگذار است. به تعبیر دیگر، مستفاد از ماده ۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری شاکی کسی است که بر اثر وقوع جرم متحمل ضرر و زیان و بزه دیده می گردد و قدر متیقن اشخاص ساکن در کوچه که استفاده دائمی از آن جهت آمد و شد دارند، درصورت انسداد کلی یا جزئی به نحو مستقیم عرفاً متضرر واقع و می توانند در مقام اشتکاء برآیند. با این تعبیر و تقریب، در مانحن فیه به ملاحظه نتیجه استعلام به عمل آمده از شهرداری ... و نظریه کارشناس رسمی مرجوع الیه که مجموعاً بر وجود کوچه و تصرف و محصور نمودن ۲/۸۰ متر از آن منجر به باریک نمودن کوچه دلالت دارند، اعتراض وارد و دادنامه معترض عنه مخدوش است. لهذا به استناد بند (پ) ماده ۴۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری دادنامه مزبور نقض و به استناد ماده ۶۹۰ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی و با رعایت بند ۲ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳ با اصلاحیه ی بعدی تجدیدنظر خوانده را به پرداخت جزای نقدی معادل پنجاه میلیون ریال در حق صندوق دولت و رفع ممانعت از حق محکوم می نماید. رای صادره غیابی و ظرف بیست روز پس از تاریخ ابلاغ از ناحیه محکوم علیه قابل واخواهی در این دادگاه است.

مستشاران شعبه ۲۳ دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در عدالت سرا اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدیدنظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.


امیدواریم مطالب برای شما مفید بوده باشد. لطفا مطالب را با دوستان خود به اشتراک بگذارید و با امتیاز دادن به مطالب، ما را در جهت بهبود و تولید هر چه بیشتر مطالب یاری فرمایید. همچنین می توانید نظرات یا سوالات خود را در بخش دیدگاه ها مطرح نمایید در اسرع وقت به سوالات شما پاسخ داده خواهد شد.

افزودن دیدگاه

امتیاز شما :

دیدگاه کاربران

دیدگاهی ثبت نشده است.
تماس با وکیل