نمونه رای اخذ به شفعه در خصوص یک واحد آپارتمان

20 اسفند 1400 0 135
نمونه رای اخذ به شفعه در خصوص یک واحد آپارتمان

بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای اخذ به شفعه در خصوص یک واحد آپارتمان برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید.

این نمونه رای که از شعبه 4 دادگاه تجدیدنظر استان همدان صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: تشریفات دعوای اعمال اخذ به شفعه، گواهی اداره ثبت اسناد و املاک محل دایر بر قابل افراز بودن ملک، اخذ به شفعه در آپارتمان، فوری بودن اخذ به شفعه، زمان اعمال حق شفعه، رای اخذ به شفعه

 

چکیده رای اخذ به شفعه

خواهان پیش از طرح دادخواست لازم است ضمن مراجعه به مراجع ذیصلاح مانند اداره ثبت اسناد و املاک و شهرداری مجوزهای لازم جهت احراز قابل تقسیم بودن ملک را اخذ نماید. همچنین مطابق با ماده 821 قانون مدنی حق شفعه فوری است.

مطلب مرتبط: تایید اخذ به شفعه به چه معناست؟

رای دادگاه تجدیدنظر

در خصوص تجدیدنظر خواهی آقای … به وکالت آقای … به طرفیت خانم … با وکالت … نسبت به دادنامه شماره 01003 صادره از شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی نهاوند در پرونده کلاسه به شماره بایگانی … که به موجب آن حکم به اخذ شفعه نسبت به ملک متنازع فیه صادر گردیده است با توجه به محتویات پرونده ایراد تجدیدنظر خواه وارد است اولاً حسب ماده 808 قانون مدنی حق شفعه نسبت به مال غیر منقولی که قابلیت تقسیم داشته باشد تجویز شده است لکن ملک متنازع فیه یک واحد مسکونی است و ضرورت داشته بدواً از مراجع ذیصلاح مثل اداره ثبت و شهرداری مجوزهای لازم جهت اینکه ملک قابل تقسیم است ارائه گردد ثانیاً حسب ماده 821 قانون مدنی حق شفعه فوری است در ما نحن فیه حدوداً یکسال پس از معامله تقاضای اخذ به شفعه شده است طرفین نیز شهودی تعرفه کرده اند که اظهارات شهود با یکدیگر معارض است از باب اذا تعارضا تساقطا شهادت هر دو طرف ساقط است و به اصل رجوع باید شود که حکم فوریت موضوع است ثالثاً حسب استعلام ثبتی ملک متنازع فیه دو مورد از ناحیه تعزیرات حکومتی و اجرای احکام مدنی بازداشت می باشد که ضرورت داشته در این خصوص نیز اشخاص ذینفع طرف دعوا قرار گیرد بنا به مراتب این دادگاه به استناد مواد 358 قانون آیین دادرسی مدنی با نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته قرار رد دعوای خواهان اولیه را صادر و اعلام می نماید رای صادره قطعی است.

رئیس شعبه 4 دادگاه تجدیدنظر استان همدان

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در عدالت سرا اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدیدنظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.

جهت اخذ مشاوره، می توانید به بخش مشاوره حقوقی مراجعه نمایید.

درخواست مشاوره

افزودن دیدگاه

دیدگاه کاربران

دیدگاهی ثبت نشده است.