نمونه رای مرجع صالح در دعوای تغییر نام کوچک

08 تیر 1402 0 407
نمونه رای مرجع صالح در دعوای تغییر نام کوچک

بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای مرجع صالح در دعوای تغییر نام کوچک برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید.

این نمونه رای که از شعبه دوازدهم دیوان عالی کشور صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: کمیسیون نام، رای مرجع صالح در دعوای تغییر نام کوچک

بیشتر بخوانید: سامانه ثنا چیست؟ شیوه ثبت نام در آن چگونه است؟

چکیده رای مرجع صالح در دعوای تغییر نام کوچک

دعوای تغییر نام یا اضافه نمودن یک واژه یا نام به اول یا آخر نام یا حذف از آن در صلاحیت کمیسیون مستقر در ثبت احوال می باشد.

رای شعبه دیوان عالی کشور

تاریخ دادنامه قطعی: 12-04-1401

خلاصه جریان پرونده

شعبه 15 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان شیراز به موجب دادنامه شماره 0209–10-02-1401 چنین اظهارنظر نموده است:

"در خصوص دادخواست م. ز. شماره شناسنامه ... صادره از ... و کد ملی ... به طرفیت ثبت احوال شیراز به خواسته تغییر نام کوچک خواهان از م. به م. چ. با حفظ سایر مندرجات شناسنامه با عنایت به اوراق و محتویات پرونده و مفاد دادخواست تقدیمی نظر به اینکه مطابق دستورالعمل تغییر نام مصوب 1390 شورای عالی ثبت احوال در راستای تبصره ماده 20 قانون ثبت احوال در قسمت موارد و مصادیق تغییر نام بند دوم الحاقی یا اضافه نمودن یک واژه یا نام به اول یا آخر نام یا حذف از آن مانند ا. به م. ا. در صلاحیت کمیسیون نام می باشد. کمیسیون نام کمیسیونی است که به ریاست معاون امور اسناد هویتی و عضویت مدیران کل اسناد هویتی و امور حقوقی برای انجام وظایف تعیین شده در دستورالعمل تغییر نام تشکیل می گردد. بنابراین دعوی خواهان در صلاحیت دادگاه نبوده و دادگاه مستنداً به مواد 26 و 28 قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم صلاحیت به شایستگی کمیسیون نام مستقر در اداره ثبت احوال شیراز صادر و اعلام می نماید. مقرر است. دفتر محترم پرونده از آمار کسر و در راستای ماده 28 قانون آیین دادرسی مدنی به دیوان محترم عالی کشور ارسال گردد."

با وصول پرونده به دیوان عالی کشور و ارجاع به این شعبه، هیات قضایی شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای ... عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده، مشاوره نموده و چنین رای صادر می نماید:

رای شعبه دیوان عالی کشور

با توجه به مراتب مذکور، نظر به استدلال مندرج در قرار صادره، استدلال دادگاه در صدور قرار عدم صلاحیت صحیح و منطبق با موازین قانونی می باشد.، توجهاً به ماده 28 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، ضمن تایید استدلال مذکور، ادامه رسیدگی به کمیسیون ثبت احوال محول می گردد.

شعبه دوازدهم دیوان عالی کشور

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در عدالت سرا اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدیدنظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.


امیدواریم مطالب برای شما مفید بوده باشد. لطفا مطالب را با دوستان خود به اشتراک بگذارید و با امتیاز دادن به مطالب، ما را در جهت بهبود و تولید هر چه بیشتر مطالب یاری فرمایید. همچنین می توانید نظرات یا سوالات خود را در بخش دیدگاه ها مطرح نمایید در اسرع وقت به سوالات شما پاسخ داده خواهد شد.

جهت اخذ مشاوره، می توانید به بخش مشاوره حقوقی مراجعه نمایید.

درخواست مشاوره

افزودن دیدگاه

امتیاز شما :

دیدگاه کاربران

دیدگاهی ثبت نشده است.
تماس با وکیل