نمونه رای مطالبه حق الوکاله به درخواست وکیل

09 شهریور 1401 1 733
نمونه رای مطالبه حق الوکاله به درخواست وکیل

بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای مطالبه حق الوکاله به درخواست وکیل برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید.

این نمونه رای که از شعبه ... دادگاه عمومی تهران صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: مطالبه حق الوکاله، آیین نامه تعرفه حق الوکاله، قرارداد خصوصی حق الوکاله، رای مطالبه حق الوکاله به درخواست وکیل

مطلب مرتبط: نحوه مطالبه طلب در دادگاه حقوقی به چه صورت است؟

چکیده رای مطالبه حق الوکاله به درخواست وکیل

حق الوكاله می بایست برابر مقررات جاریه و نیز برابر آیین نامه مربوطه باشد و ادعای مازاد بر تعرفه تعیینی فاقد وجاهت قانونی میباشد و وجود قرارداد خصوصی تا جایی مطمح نظر قرار می گیرد که مخالف قانون نباشد.

 

رای دادگاه

در گردونه الفاظ کلماتی به گرداگرد دادخواست روانند که در این میان نگارنده آن آقای ... فرزند ... و خانم ... فرزند ... به وکالت از آقای ... می باشند زان سوی ما آقایان و بانوان ... و ... و ... در مقام خوانده دیده به تارک دادخواست دوخته اند تا بیننده خواسته ای باشند بدین عنوان: مطالبه حق الوكاله مطابق قرارداد مالی وکالت به تاریخ 17-10-1398 به میزان 26 درصد ارزش روز مساحت 1708 مترمربع از باقیمانده پلاک ثبتی 2/267 بخش 11 تهران با جلب نظر کارشناس مقوم به 201000000 ریال به انضمام خسارات دادرسی و تاخیر تادیه آنچه به قلم توضیح مهمان شرح دادخواست شده است بدین متن می باشد. از دیگر سو ماحصل مدافعات خواندگان بدین گویش به پویش آمده است که پرداخت حق الوكاله ادعایی به نحو علی الاطلاق نیست بلکه برابر قرارداد فی مابین: موکلین متعهد می گردند در موقع پرداخت وجه توسط سازمان آب، بلافاصله به وکیل پرداخت نمایند این در صورتی خواهد بود که وکیل رای قطعی به نفع موکلین اخذ نماید در حالیکه رای قطعی تاکنون اجرا نشده است خواهان در اثناء دادرسی اعلام وکالت نموده و حق الوكاله خودش را برابر تعرفه عنوان داشته است و هرگز به وجود قرارداد خصوصی اشاره ای نداشته است و این خود، اقرار به میزان حق الوكاله در مرجع رسمی است و می بایست از آن تبعیت نماید و شایان توجه است که فرم وکالتنامه واجد دو اعتبار است وکالتنامه و قرارداد که در قرارداد اشعاری میزان حق الوكاله برابر تعرفه عنوان گردیده است ادعای خواهان در ستون خواسته مردود است چراکه وکیل نمی تواند حق الوكاله خود را بخشی از مدعی به قرار دهد. دادگاه صرفنظر از سایر اظهارات و مدافعات طرفین و نظر به اینکه به نحویکه خواندگان در مدافعات خود گنجانده اند مطالبه حق الوكاله می بایست برابر مقررات جاریه و نیز برابر آیین نامه مربوطه باشد و ادعای مازاد بر تعرفه تعیینی فاقد وجاهت قانونی میباشد و وجود قرارداد خصوصی تا جایی مطمح نظر قرار می گیرد که مخالف قانون نباشد که در این مقوله خواسته معنونه برخلاف مقررات تشخیص داده شده همچنین شخص خواهان در مقام وکیل قرارداد فی مابین را برابر تعرفه خواستار گردیده است و این توافق مطابق قواعد حاکم بر قضیه میباشد از این منظر دادگاه دعوی را وارد ندانسته مستنداً به مفهوم مواد 10، 975 و 1257 قانون مدنی حکم به بی حقی خواهان صادر و اعلام می دارد رای صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.

رئیس شعبه ... دادگاه عمومی تهران

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در عدالت سرا اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدیدنظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.


امیدواریم مطالب برای شما مفید بوده باشد. لطفا مطالب را با دوستان خود به اشتراک بگذارید و با امتیاز دادن به مطالب، ما را در جهت بهبود و تولید هر چه بیشتر مطالب یاری فرمایید. همچنین می توانید نظرات یا سوالات خود را در بخش دیدگاه ها مطرح نمایید در اسرع وقت به سوالات شما پاسخ داده خواهد شد.

جهت اخذ مشاوره، می توانید به بخش مشاوره حقوقی مراجعه نمایید.

درخواست مشاوره

افزودن دیدگاه

امتیاز شما :

دیدگاه کاربران

N.R
24 فروردین 1403
آیا بهای ارزش روز .... از موضوع خواسته ورود در مدعی به هست ؟؟؟؟ آیا وکیل محترم عنوان کرده اند که از زمین به وی داده شود؟؟؟ این چه رایی هست مگه وکیل جز انسانها محسوب نمیشه ؟؟؟
تماس با وکیل